Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dentin moisture conditions strongly influence its interactions with bioactive root canal sealers

Restorative dentistry and Endodontics, cilt.45, ss.24, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Non-Surgical Endodontic Treatment of Extraoral Sinus Tract of Endodontic Origin.

Türkiye Klinikleri Journal Dental Science, cilt.24, ss.151-156, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AÇIK APEKSLİ ÜST SANTRAL DİŞİN BİODENTİN İLE APEKSİFİKASYONU

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.277

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ TEK EĞE SİSTEMLERİNİN DENTİN ÇATLAĞI OLUŞUMUNA ETKİSİ

26. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.76

Two Year Follow Up of a Delayed Reimplanted Avulsed Tooth: Case Report

19th ESE Biennial Congress - Vienna, Viyana, Avusturya, 12 - 15 Eylül 2019, ss.15

Messerann Kiti Kullanılarak Kırık Kök Kanal Aletinin Çıkarılması: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1037

Kök Kanal Tedavisi Sırasında Kök Ucundan Sodyum Hipoklorit Taşması: Vaka Raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.759

Renklenmiş Kök Kanal Tedavili Sağ Üst Santral Dişin Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.529