Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Measuring technical, allocative and economic efficiencies of dairy farms in western Turkey

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, vol.51, no.1, pp.165-169, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of Profitability of Cross and Native Breed Cattle Fattening Farms in Turkey

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.35, no.1, pp.17-20, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Profit Maximization of Cattle Fattening Breed Based on Characteristics of Producers: An Application of Game Theory

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, no.10, pp.1305-1309, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Influence of Scale on the Profitability of Culture-Cross Breed Dairy Cattle Farms in Western Part of Turkey

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, no.9, pp.1073-1077, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Influence of Scale on the Profitability of Honey Beekeeping Enterprises in Eastern Part of Turkey

ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.3, no.5, pp.314-320, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Negative-Framed Antismoking Public Service Announcements Pertain to Health Risks on High School Students

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.29-44, 2020 (Other Refereed National Journals)

Determination of Factors Effective on the Organization of Dairy Cattle Farms: A case study of Van Province of Tuşba District

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.6, no.12, pp.1827-1832, 2018 (International Refereed University Journal)

COMPETITION POWER OF TURKEY'S HONEY EXPORT AND COMPARISON WITH BALKAN COUNTRIES

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.24, no.1, pp.17-22, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

GROSS AND NET PROFIT OF DAIRY CATTLE FARMS - A CASE STUDY IN EASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, vol.18, no.4, pp.121-127, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Attitudes and preferences of urban and rural households towards chicken meat consumption: Case study of Hakkari

Journal of Food, Agriculture and Environment, vol.11, pp.29-34, 2013 (International Refereed University Journal)

Urban and Rural Households’ Fresh Chicken Meat Consumption Behaviours in Turkey

Nutrition and Food Science, vol.38, no.2, pp.154-163, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparative Assessment of Urban and Rural Househols’ Behaviors Towards Fresh Red Meat Consumption

Nutrition and Food Science, vol.37, no.4, pp.222-233, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Profitability and Economic Efficiencies Between Native and Culture-Breed Cattle Fattening Farms in Eastern Part of Turkey

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.9, no.6, pp.1061-1067, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparison of Profitability Between Culture and Native-breed Dairy Farms (Case Study of Eastern Part of Turkey),

International Journal of Dairy Sciences, vol.2, no.2, pp.236-245, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.39-48, 2006 (International Refereed University Journal)

Economic Analysis of Sheep Farms in Center District of Van Province

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.47-52, 2002 (National Refreed University Journal)

an İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.11, no.22, pp.57-66, 2001 (International Refereed University Journal)

Mandıra İşleten Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.61-70, 2000 (International Refereed University Journal)

Adilcevaz Aygır Gölü Yağmurlama-Sulama Projesi Kapsamında Bulunan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.53-60, 2000 (International Refereed University Journal)

Van İli Merkez İlçesinde Süt İşleme Tesislerinin Yapısı, Başlıca Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.47-52, 1999 (National Refreed University Journal)

Van İli Merkez İlçede Seçilmiş Bir Grup Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.39-46, 1999 (National Refreed University Journal)

Van İli Gevaş İlçesinde Seçilmiş Bir Grup Şeker Pancarı Yetiştiren İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Yıllık Faaliyet Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.17-32, 1997 (National Refreed University Journal)

Economics of Production of Sheep Farms in Çatak Town of Van Province.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.135-161, 1995 (National Refreed University Journal)

Marketing of Sheep Farms in Çatak Town of Van Province,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.175-198, 1995 (National Refreed University Journal)

Türkiye Tarımında Koyunculuk Üretim Dalının Ekonomisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, vol.2, no.2, pp.223-237, 1992 (National Refreed University Journal)

The Importance of Land Consalidation in Rural Development of Türkiye

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.193-208, 1992 (National Refreed University Journal)

Van İlinin Tarımsal Üretim Potansiyeli ve Ürün Deseninin Genel Bir Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.3, pp.112-130, 1991 (National Refreed University Journal)

Öğretim Yılı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezunlarının İstihdam Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.3, pp.55-66, 1991 (National Refreed University Journal)

Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Seçilmiş Bir Grup Şekerpancarı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, vol.1, no.1, pp.1-16, 1990 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on the Adaptation of Innovation in Dairy Cattle Farms: Case Study in Van Province

19 th International Symposium on Econometric, Operation Research and Statistic, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.277-280

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesi Üzerine Bir Çalışma: Van İli Örneği

19 th International Symposium on Econometric, Operation Research and Statistic, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.277-280

Competition Power of Turkey’s Honey Export and Comparison with Balkan Countries

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017, vol.1, pp.15-20

Devlet Destekli Tarım Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Çalışma: Van İli Örneği

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.2, pp.980-990

Fasulye üretim ve pazarlamasında etkili olan faktörler: Gevaş İlçesi örneği.

Türkiye X. Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, vol.2, pp.975-980

Hakkâri İli Merkez İlçe Kentsel ve Kırsal Alanda Süt ve Ürünleri Tüketim Yapısı

Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, pp.862-868

Chicken meat production and poultry meat consumption in Turkey and its progress

2nd Mediterrean Summit of WPSA, Antalya, Turkey, 4 - 07 October 2009, vol.1, pp.215-220

Egg production and consumption in Turkey and its progress.

2nd Mediterrean Summit of WPSA, Antalya, Turkey, 4 - 07 October 2009, vol.1, pp.209-214

An Application of Game Theory to Producers in Competition with Production and Market Price Risks: The Case of Turkey

The 20th Stony Brook Game Theory Festival- International Conference on Game Theory, New York, United States Of America, 13 - 17 July 2009, pp.1-14

Türkiye’de tarım sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımlar ve gelişim seyri

II. Ulusal İktisat Kongresi (İzmir İktisat Kongresi Anısına), İzmir, Turkey, 20 - 22 February 2008, vol.1, pp.281-291

Sığırcılık İşletmelerinde Süt Değerlendirme Biçimleri: Van ili Erciş İlçesi Örneği

Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı, İzmir, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.71-75

Van İli Tarım İşletmelerinde Ekstansif Çalışma Nedenleri

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006

Tarım işletmelerinde sermaye yapısının genel bir değerlendirmesi: Van İli örneği.

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2005, vol.1, pp.462-467

Van Yöresi Siğircilik İşletmelerinin Temel Sorunlari Ve Bazi Çözüm Önerileri

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, pp.622-628

Van Yöresindeki Kırsal Alanlarda Nüfus ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi,, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, pp.622-628

Ulaşım Kolaylıklarının Van Yöresi Tarımına Etkileri,

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, pp.370-375

Doğu Anadolu Bölgesinde Kırsal Alandan Kentsel Alana Göç Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme

Gap II. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 October 2001, pp.621-628

Van Yöresinde Canlı Hayvan ve Süt Mamülleri Pazarlaması

Türkiye-Hollanda Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu., Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2001

Van Yöresinde Sığırcılık İşletmelerinin Temel Sorunları ve Çözüm Önerile

Türkiye-Hollanda Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2001

Doğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kesiminin Kalkınmasında Kırsal Sanayinin Rolü ve Önemi

4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 6 - 08 September 2000

Traditional Viticulture in the Southern East Anatolia: A Case Study for Siirt, Turkey, Proceeings 6 th International Congress on Organic Viticulture

IFOAM 2000- The World Grows Organic, 6th International Congress on Organic Viticulture, Basel, Switzerland, 24 - 26 August 2000, pp.87-89

Tavuk Eti Tüketim Yapısı: Van İli Erciş İlçesi Örneği

Uluslar arası Hayvancılık ’99 Kongresi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, pp.417-421

Doğu Anadolu Bölgesindeki Gıda Sanayinin Durumu ve İyileştirilmesi Olanakları

III. Tarım Ekonomisi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 10 October 1998, pp.371-380

Doğu Anadolu Bölgesi Hayvancılık Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımların Gelişim Seyri

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Turkey, 14 - 18 September 1998, pp.1096-1105

Van İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Yapısı

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Turkey, 14 - 18 September 1998, pp.1636-1644

Doğu Anadolu Bölgesi Hayvancılığına Ziraat Bankasınca Verilen Tarımsal Kredilerin Genel Bir Değerlendirilmesi

Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 1995, pp.149-158

Doğu Anadolu Hayvancılığının Gelişme Seyri ve Geliştirilmesi Olanakları

I. Tarım Ekonomisi Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 09 September 1994, pp.175-191

Doğu Anadolu’da Bitkisel Üretimin Genel Görünümü ve Geliştirilmesi Olanakları

Doğu Anadolu’da Tarımın Verimlilik Sorunları Sempozyumu, Van, Turkey, 9 - 10 October 1990, pp.60-69

Süt ve Mamulleri Tüketim Yapısı: Van İli Erçiş İlçesi Kentsel Alan Örneği

4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 06 September 0200 - 08 September 2000, pp.2-8

Books & Book Chapters