Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geographical education in Turkey: challenges and opportunities

GEOGRAPHY, cilt.101, ss.146-155, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Geography, GIS and employability in Turkey

Journal of Geography in Higher Education, cilt.40, ss.238-253, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nature-Based Tourism in Turkey: The Yayla in Turkey's Eastern Black Sea Region

ALTERNATIVE TOURISM IN TURKEY: ROLE, POTENTIAL DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, cilt.121, ss.71-86, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Student perspectives on the teaching of geographical information systems (GIS) in geography degrees

JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION, cilt.39, ss.18-36, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA KIRSALDA KADININ DURUMUNA BİR BAKIŞ: VAN OTLU PEYNİRİ ÜRETİMİ ÖRNEĞİ

International Journal of Geography and Geographical Education, cilt.42, ss.1-25, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Van’ın Edremit ilçesinde turizmin gelişimi: Rezilyans ve değişim

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.74, ss.29-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparative Evaluation on the Geography Programmes and Employability: The UK and Turkey Cases

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.327-340, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi

Karabük Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.14-28, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi

Karabük Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.14-28, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Literatürde Organik Tarım Terminolojisi: Organik Tarımla İlişkili Dergilerde Bir İçerik Analizi

Karabük Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.14-28, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS) Farklı Bir Perpektif: Eleştirel CBS’ye Yönelik Bir Literatür Analizi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.187-194, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği DUİM Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Üzerine Stilleri Üzerine Bir Değerlendirme

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.273-292, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (DUİM) Programı Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Değerlendirme

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.273-292, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yükseköğretim de Öğrenme Deneyiminin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Coğrafya Eğitimi Örneği

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.1095-1120, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Denizcilik Programlarının İstihdam Boyutunun Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Higher Education&Science, cilt.6, ss.261-267, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temel Bilimlerin Öğrenci Çekmede Yaşadığı Zorluklar: Farklı Bir Perspektif Önerisi

Higher Education and Science, cilt.5, ss.51-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve İngiltere Yükseköğretimindeki Uluslararasılaşma Politikalarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Higher Education and Science, cilt.5, ss.27-31, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The development of GIS education in the UK and Turkey: a comparative review

Planet, cilt.27, ss.14-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography in Turkish higher education

Planet, cilt.26, ss.59-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An evaluation of teaching methods and materials used in geography teaching in Turkish Higher Education regarding a number of variables

International Journal of Human Sciences, cilt.7, ss.675-702, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An evaluation of changes to the secondary school geography curriculum in Turkey in 2005

INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION, cilt.18, ss.171-184, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

National park education in Turkey and a research regarding national park education: Gallipoli Peninsula Historical National Park

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.1, ss.910-942, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A comparative analysis regarding pictures included in secondary school geography textbooks taught in Turkey

INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION, cilt.16, ss.157-188, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reflection of Feminist Perspective on Education: An Analysis of Geography Textbooks in Turkey

Proceedings of The Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.96-101

Branding Cities in the UK: Oxford and Cambridges Cases

International West Asia Congress Of Tourism Research (IWACT’18), Van, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2018, ss.919-926

Kentlerin Markalaşama(ama)ması ve Yerel Dinamikler: Van İli Örneği

International West Asia Congress Of Tourism Research (IWACT’18), Van, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2018, ss.235-242

HOT AIR BALLON TOURISM IN CAPPADOCIA (TURKEY): CHALLENGES AND NEW PERSPECTIVES

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.81 Creative Commons License

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KADINLARA ÖZEL KATLAR KONSEPTİ

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.126-127

A FEMINIST GEOGRAPHY STUDY ON TOURISM POTENTIAL OF VAN: NGOS’ PERSPECTIVE

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.124-125

Radionuclide characterization in soil samples of the islands of Akdamar, Çarpanak and Adır located on Lake Van, Turkey

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2017, ss.455

Women Studies and Ecotourism: An Anlysis of Literature

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.86-87

A Methodological Approach in Ecotourism: Critical GIS

4.Avrupa Ekoturizm Kongresi, Karabük, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.85

Ecotourism Approaches in the Protected Areas: Australia, New Zealand, Kenya and Turkey

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.14-15

Relationship between Ecotourism and Culture:A Case Study on Eastern Black Sea Region

4.Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.13-14

Education Sustainable Development (ESD) and Ecotourism:The Comparision Between the UK and Turkey

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, Karabük, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017, ss.106-107

How influential is the Journal of Geography in Higher Education JGHE in teaching and learning A case study from Turkey

JGHE 40 years anniversary conference: Celebration of learning and teaching in HE Geography, Londra, İngiltere, 15 Aralık 2016, ss.6-7

An Evaluation of Deck Programme Students' Learning Styles

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2016, ss.401-413

An Evaluation of Maritime Transportation and Management Engineering Programme Students’ Learning Styles: Two Case Studies

The Second Global Conference on “Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportations”, Bodrum, TÜRKİYE, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.470-480

KORUNAN ALANLARDA SOSYAL ADALET: RİZE İLİ ÖRNEĞİ

GEOMED-2016, Antalya, Türkiye, 23 Mayıs - 25 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.1-15

KORUNAN ALANLARDA SİVİL İNİSİYATİF GELİŞTİRME: YEŞİL YOL PROJESİ

GEOMED 2016, Antalya, Türkiye, 22 Mayıs - 25 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.1-15

Denizcilik Fakültelerinde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Sistemi Devlet Üniversitelerinin Yaşadığı Sorunlar

13. Eğitim Araştırmacıları Birliği Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2016, ss.279

İngiltere de Yükseköğretim Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Sistemi Coğrafya Bölümlerinde Uygulama Örneği

13. Eğitim Araştırmacıları Birliği Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2016, ss.347

Sosyal Adalet: Rize İli Örneği

GEOMED 2016, 4th International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2016, ss.402-412

Geography and Employability: The Contribution of Geographical Information Systems (GIS) Teaching

European Geographer's Annual Conference, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2015, ss.247

Deniz Tarihi Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanımı: Fırsatlar ve Engeller

Türk Deniz Ticareti Sempozyumu-VII, Ordu, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2015, ss.1

Geography Students' Views on Their Employability Potential after Graduation

HERODOT Conference: Future Prospects in Geography, Liverpool, İngiltere, 4 - 07 Eylül 2008, ss.150-157

An Investigation into the Use of Geographical Instruction Technologies in Geography Teacher Training Departments in Turkey

International Conference Global Changes and Problems, Sofia, Bulgaristan, 20 - 22 Nisan 2007, ss.1-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Turizmin Yapısal Sorunları

Türkiye Turizm Coğrafyası, Doğan Sertkaya Ö., Duran E., Editör, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi, Çanakkale, ss.343-359, 2018

İLETİŞİM - ETKİLEŞİM VE AKIŞKAN METANIN COĞRAFYASI: ULAŞIM & ULAŞTIRMA COĞRAFYASI

Sosyal Coğrafya, Nurettin Özgen, Editör, Pegem Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, ss.203-225, 2018

İletişim-Etkileşim ve Akışkan Metanın Coğrafyası: Ulaşım ve Ulaştırma Coğrafyası

Sosyal Coğrafya, Nurettin ÖZGEN, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.203-225, 2018

KLASİK PARADİGMALAR VE COĞRAFYADAKİ ETKİLERİ

BESERİ COĞRAFYADA ARASTIRMA YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.270-284, 2016

TURİZM COĞRAFYASI ÇALIŞMALARINDA ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI

BEŞERİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.358-371, 2016

TURİZM COĞRAFYASI ÇALIŞMALARINDA ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI

BEŞERİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.358-371, 2016

Klasik Paradigmalar ve Coğrafya'daki Etkileri

Beşeri Coğrafya'da Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Özgen N,, Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.267-283, 2016

Nature-based Tourism in Turkey: The Yayla in Turkey’s Eastern Black Sea Region

Alternative Tourism in Turkey Role and Potential Development, Istvan Egresi, Editör, Springer International Publishers, Zurih, ss.71-86, 2016

KLASİK PARADİGMALAR VE COĞRAFYADAKİ ETKİLERİ

BESERİ COĞRAFYADA ARASTIRMA YÖNTEMLERİ ve TEKNİKLER, Nurettin ÖZGEN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.270-284, 2016