Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KUR’ÂN-I KERÎM’DE BİR EDEBÎ TASVÎR OLARAK TAHSÎN VE TAKBÎH ÜSLUBU

FSMVÜ II. ULUSLARARASI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.412-425 Creative Commons License

Ohinli Şeyh Safvetullâh Ve “Kitâbu’l-Funûn El-Muhtelife” Eseri Bağlamında Bazı Nahiv Kitapları Üzerine Yaptığı Tashîh Metoduna Dair Bir İnceleme

Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 3 - 05 May 2023, vol.1, pp.598-608 Creative Commons License

Nahiv Ve Sarf Konularında Yapılan Bazı Münâzaralar Ve Konunun Anlaşılmasında Bu Münâzaraların Etkisi

1. Uluslararası Münazara Sempozyumu, Münazara Sanatı, Eğitim ve Toplum, Karabük, Turkey, 5 - 06 January 2023, pp.133-146 Creative Commons License

SÎBEVEYH VARSAYIMSAL CÜMLELERE NEDEN İHTİYAÇ DUYDU?

SELÇUK 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 10 - 11 December 2022, vol.2, pp.401-410 Creative Commons License

العلاقة بين اللغة العربية والتنوع الثقافي

المرأ ة العالمية والتنوّع الثقافي من أجل التنمية والسلام العالمي, Amman, Jordan, 12 - 13 March 2022

القران الكريم واللغة العربية

اللغة العربية تاريخ أمة ولغة القران الكريم, Amman, Jordan, 2 - 03 February 2022, pp.15-29 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Mekân ve Zaman Sorunu Açısından Bir Edebi Akım Olarak Mehcer Edebiyatı,

in: İslam ve Yorum VI, Mehmet Kubat, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.49-61, 2022 Creative Commons License

Ahlakî Eleştiri / الأدب والأخلاق / النقد الأخلاقي

in: Din, Düşünce ve Ahlâk I, Doç. Dr. Bayram Kanarya Doç. Dr. Davut Eşit Arş. Gör. Abdulkerim Çelenk Arş. Gör. Nurullah Yılmaz Arş. Gör. Yusuf Kağanarslan, Editor, Nida Yayıncılık, İstanbul, pp.609-623, 2022 Creative Commons License

القرآن الكريم واللغة العربية

in: اللغة العربية تاريخ أمة ولغة القرآن الكريم, د. محجوبة العوينة, Editor, اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب, Amman, pp.15-29, 2022 Creative Commons License

TO THE POETIC NECESSITY OF THE GAZE OF MOHAMMED HAMASA ABD AL-LATIF (1941 - 2015) DURING HIS BOOK " LUGHAT ALSHIER DIRASATAN FI 721 ALDARURAT ALSHAERIA” / THE LANGUAGE OF POETRY, A STUDY IN POETIC NECESSITY

in: FSMVÜ ULUSLARARASI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Arş. Gör. Sara AKKUŞ, Editor, DEMAVEND YAYINCILIK, İstanbul, pp.720-730, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

صلاح الدين الأيوبي وجهوده في النهوض بالحركة العلمية

in: Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi, Abdulhalim OFLAZ, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.197-213, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

27

Citation (Scholar)

6

H-Index (Scholar)

2

Project

1

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals