General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftiş, Planlama Ve Ekonomisi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education, Edıcational Administration and Planning

Metrics

Publication

50

Project

5

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Contact

Email
rezzanucar@yyu.edu.tr
Web Page
https://avesis.yyu.edu.tr/rezzanucar
Office
Ablok
Address
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü A Blok Kat:3