Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2015 Doktora

  Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  İlkokul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışları ile öğretmenlerin Motivasyon ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

  Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

 • 2005 Yüksek Lisans

  İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin MEB Hizmetiçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Van İli Örneği)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce