Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Eğitimin Demokratikleşmesi Bağlamında Seçmeli Ders Uygulamasının Değerlendirilmesi

 • Eylül 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Türkiye'de Bulunan Eğitim Çağındaki Suriyeli Mültecilerin Eğitimi Sorunu

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Türkiye'de 2016 Yılında Uygulanan "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı" Uygulamasının Değerlendirilmesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2017 Bayburt Eğitim Fakülesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi