Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Dicle University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  İlkokul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışları ile öğretmenlerin Motivasyon ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Sustainable Development

  Dicle University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

 • 2005 Postgraduate

  İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin MEB Hizmetiçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Van İli Örneği)

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English