Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effects of Humic Acid Applications on The Development of Sultani Seedless’ Seedlings

4.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, 24 - 25 December 2022, pp.1-10

DETERMINATION OF THE NUTRITIONAL STATUS OF GERCUS DISTRICT (BATMAN) VINEYARDS

3. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 28 December 2022, pp.1-10

Van yöresinde yetiştirilen mahalli üzüm çeşitlerinin bazı biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi

IV. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, 2020, Konya, Turkey, 30 - 31 October 2020, pp.95 Creative Commons License

Identification of Some Fruit Characteristics in Wild Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) Native to Eastern Part of Turkey

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, vol.1, no.1, pp.77 Sustainable Development

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerin Sürdürülebilir Bağcılıkta Kullanım Olanakları

ISPEC III. Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.798-811

THE EFFECT OF HUMIC ACID APPLICATIONS ON THE CUTTINGS OF SOME GRAPEVINE (Vitis vinifera L.) CULTIVARS UNDER SALT STRESS

III.Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, vol.1, no.1, pp.134

High Altitude Vıneyard; the Case of Van Province

III.Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.375-388 Creative Commons License Sustainable Development

Sürdürülebilir Bağcılıkta Allelopatik Bitkilerin Kullanım Olanakları

Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.516-524

Sürdürülebilir Bağcılıkta Allelopatik Bitkilerin Kullanımı

Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.516-524

Determination of Some Quality and Nutrient Traits in Some Local Grape Varieties

Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.283

Viticulture Education in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.2, no.1, pp.442

DETERMINATION OF SALT TOLERANCE IN SOME GRAPEVINE (Vitis vinifera L.) CULTIVARS

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.79

Vıtıculture and Grape Products ın Turkey

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.43

Viticulture Biodiversity in Van Province

“1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.73

Van İli Bağcılığında Biyoçeşitlilik

I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.73 Sustainable Development

Nutrient Contents of “Erciş” (Vitis vinifera L.) Grape Cultivar Canes

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 23 September 2017, pp.92-97

Changes in seed mineral matter contents of rose hip species grown naturally in Turkey

III International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Belgium, 20 - 24 September 2015, pp.71-76 Sustainable Development

Characteristics of pomegranate genotypes grown in cukurca hakkari region of Turkey

III International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Leuven, Belgium, 20 September 2013 - 24 September 2015, pp.279-286

MARDİN İLİ VE ÇEVRESİNDE BAĞCILIK KÜLTÜRÜ VE BAĞ ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLME ŞEKİLLERİ

International Mesopotamia Agriculture Congress / IMAC 2014, Diyarbakır, Turkey, 22 - 25 September 2014, pp.749-753

Van İlinde Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştiriciliği

II. ULUSAL FIDANCILIK SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 25 - 29 September 2000, pp.36

Determination of Malnutrition of Acacia in Yüzüncü Yıl Campus Area

Proceeding of International Symposium on Desertification, Konya, Turkey, 13 - 17 June 2000, pp.471-476 Sustainable Development

Books & Book Chapters

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAĞCILIKTA KİMYASAL PESTİSİTLERE ALTERNATİF YÖNTEMLER

in: ZİRAATİN FARKLI ALANLARDAKİ UZANIMLARI , Arzu ÇIĞ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.119-147, 2022 Creative Commons License

Gübreleme

in: Bağcılık (Üzüm Yetiştiriciliği), Hayri SAĞLAM, Editor, Nobel Yayınevi, İzmir, pp.84-96, 2021

VİTİCULTURE IN TURKEY

in: INNOVATIVE APPROACHES IN AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE SCIENCES, ATİK, A.; BOZDOĞAN, N., Y.; DÖNMEZ, E., ÇOŞKUN, U, Editor, Gece Kitaplığı Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.55-69, 2018 Sustainable Development

Metrics

Publication

77

Citation (WoS)

141

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

192

H-Index (Scopus)

5

Project

25

Thesis Advisory

10

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals