Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mimari Mirasın Turizme Açılmasının Mimari Mirasın Korunmasına Etkisi: Sanat Tarihi ve Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, vol.8, no.1, pp.65-78, 2018 (International Refereed University Journal)

Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Rusyanın Değişen Yüzü Ve Bu Değişimin Türkiye Turizmine Etkileri

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.2, no.3, pp.74-83, 2016 (International Refereed University Journal)

Yerel Yönetimler Perspektifinden Sürdürülebilir Turizm: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.23-36, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OTEL YÖNETİCİLERİNİN İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.85-86

VAN'DAKİ TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN BATI ASYA ÜLKELERİNDEN GELEN ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN ALGILARI

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.196-197

Politik Krizlerin Turizm Talebi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma: Türkiye - Rusya Gerilimi

3. International Congress of Tourism and Mangement Researches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.629-643

Van İlinde Faaliyet Gösteren konaklama İşletmelerinin Ziyaretçilerin Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi

Van Turizmi Geleceğini Arıyor Çalıştayı, Van, Turkey, 19 - 20 December 2013, pp.184-195

SEYAHAT ACENTALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.1-19

Books & Book Chapters

Turizm İşletmelerinde Görevi Kötüye Kullanma

in: Turizm İşletmelerinde Negatif Örgütsel Davranışlar 2 (Örnek Olaylarla), Aysen ERCAN İŞTİN,Sedat ÇELİK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.165-176, 2020

Turizmde Güncel Uygulamalar

in: Gelecek Turizm Trendleri, Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞAHİN,Dr. Öğr. Üyesi Sağbetullah MERİÇ, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.21-41, 2020

DESTİNASYON TANITIMINDA HİZMET YENİLİĞİ OLARAK EV RESTORANCILIĞI

in: SOSYAL, BE§ER VE DAR BLMLER ALANINDA AKADEMK ÇALI§MALAR - II, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim KIROĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.203-214, 2020

ULUSLARARASI REKABET VE TURİZM

in: TURİZM EKONOMİSİ, Şahin D., Turan A.T, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.179-198, 2018

Other Publications