Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Dengeye İlişkin Zihinsel Modelleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.1081-1115, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Pre-service chemistry teachers' expectations and experiences in the school experience Course

Australian Journal of Teacher Education, vol.37, no.2, pp.40-57, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Etkileşimli E-Kitap Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.131-154, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KİMYA EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi , Van, Turkey, 24 - 26 June 2022, pp.1

Pre-Service Teachers’ Learning to Infuse Engineering Into STEM Lesson Plans

NARST 95th Annual International Conference, Vancouver, Canada, 27 - 30 March 2022, pp.182

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerı·nı·n Belı·rlenmesı

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.94-95

Kimya Öğretmenlerinin Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Etkinliklere Yönelik Görüşleri

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1

Kimya Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Belirlenmesi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1

Pre-service Chemistry Teachers’ Beliefs about Effective Chemistry Teaching: A Longitudinal Case Study

Educational Researches and Publications Associations (ERPA), İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.1

Preservice Chemistry Teachers'Views on STEM Activities

27th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3441-3442

The Views of Pre-service Chemistry Teachers on Developing and Using Content Representation (CoRe)

26th International Conference on Educational Science, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2772-2773

Pre-service Chemistry Teachers’ Refections on Their Student Teaching Experiences

26th International Conference on Educational Science, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2809-2810

Pre-Service Chemistry Teachers' Understandings of Electrolytic Cells

European Science Education Research Association, Lyon, France, 5 - 09 September 2011, pp.51-54

Pre-service chemistry teachers' understanding of ionization and dissolution

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.447-451 identifier identifier

Kimya Öğretmen Adaylarının Galvanik Hücreler Konusuna İlişkin Öğrenciyi Anlama Bilgilerinin Değerlendirilmesi

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.1

Kimya Öğretmen Adaylarının Tuz Köprüsü ile ilgili Kavramları.

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Alanları Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.1

Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Kaygılari

19. Eğitim Bilimleri Kurultayi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, pp.1

Books & Book Chapters

Fen Eğitimine Mühendislik Entegrasyonu

in: Disiplinlerarası FEN ÖĞRETİMİ, Esra Kızılay,Mustafa Çevik, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.169-210, 2022

Öğretmen Adaylarının Köye İlk Adım Programına Yönelik Görüşleri ve Öğretmen Mesleği Adına Kazanımları

in: Challenges, Trends And Equal Opportunities In International Education And Science Practices, Nevide Akpınar-Dellal,Sergii Kholod, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Düsseldorf, pp.350-359, 2021 Sustainable Development

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

in: CHALLENGES, TRENDS AND EQUAL OPPORTUNITIES IN INTERNATIONAL EDUCATION AND SCIENCE PRACTICES, Nevide Akpınar-Dellal,Sergii Kholod, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing , Düsseldorf, pp.412-428, 2021 Sustainable Development

Bölüm 10: ERKEN ÇOCUKLUKTA DÜŞÜNME BECERİLERİ, FEN VE TEKNOLOJİ

in: ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN VE TEKNOLOJİ, ARTUN, Hüseyin; RAKAP PARLAK, Asiye, Editor, HEDEF CS YAYINCILIK VE MÜHENDİSLİK, Ankara, pp.167-184, 2021

Fen Eğitiminde Sorgulayıcı Araştırma ve Teknoloji

in: FEN ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ EĞİLİMLERİ, Hüseyin ARTUN,Sevgi AYDIN–GÜNBATAR,Mustafa Serkan GÜNBATAR, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.118-140, 2020

Pedagojik Alan Bilgisinin Kaynakları ve Geliştirilmesi

in: TEORİDEN UYGULAMAYA PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ, Ulucinar Sagir, Ş., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.47-68, 2019