Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Accumulation and Tolerance of Pb in Some Bioenergy Crops

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.27, pp.591-596, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Control of Smoothseed Alfalfa Dodder (Cuscuta approximata) in Alfalfa (Medicago sativa)

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.19, no.1, pp.199-203, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Lead Phytoremediation Potential of Hydroponically Cultivated Crop Plants

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.19, pp.1141-1148, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

The effect of sewage sludge and chemical fertilizer on natural pasture's yield and botanical composition

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.9, no.2, pp.525-530, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Possibilities of Reducing the Use of Chemical Nitrogen in Vetch plus Corn Production System

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.3, pp.557-561, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Dallı Darı (Panicum virgatum)’nın Kurşun, Kadmiyum, Krom Toleransı ve Akümülasyon Potansiyelinin Belirlenmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.2199-2206, 2020 (National Refreed University Journal)

Van ve Çevresinde Yetiştirilen Yerel Korunga (Onobrychis sativa) Çeşitlerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi.

Yu¨zu¨ncu¨ Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), vol.22, no.3, pp.165-172, 2012 (National Refreed University Journal)

Effects of Nitrogen and Phosphorus Fertilizer Application on Herbage Yield of Natural Pastures

Pakistan Journal of Biological Science, vol.14(1), pp.53-58, 2011 (International Refereed University Journal)

Atıksu Arıtma Çamurunun Yeşil Alanlarda Tesis Gu¨bresi Olarak Kullanılması

Harran Üniversitesi Ziraat Faku¨ltesi Dergisi, 15(3):1-8., vol.15, no.3, pp.1-8, 2011 (National Refreed University Journal)

Van Bölgesinde Tesis Edilecek Çim Alanları İçin Uygun Tohumluk Miktarlarının Saptanması

Yu¨zu¨ncu¨ Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), vol.20(1), pp.16-25, 2010 (National Refreed University Journal)

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Mısırın (Zea mays L.) Silaj Verimi ve Kalitesine Etkisi

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.24, no.4, pp.16-24, 2010 (National Refreed University Journal)

‘TTM-815’ Mısır (Zea mays L.) Çeşidinde Azotlu Gu¨bre Form ve Dozlarının Silaj Verimine 4 1 50 X %70 35 Etkisi

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.47, no.1, pp.61-70, 2010 (National Refreed University Journal)

Van Bölgesinde Tesis Edilecek Çim Alanları İçin Uygun Tu¨r Karışımlarının Saptanması.

Yu¨zu¨ncu¨ Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), vol.9(2), pp.91-101, 2009 (National Refreed University Journal)

Van Koşullarına Uygun Melez Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Faku¨ltesi Dergisi, vol.20(1), pp.53-58, 2005 (National Refreed University Journal)

Çim Alanlarında Uygun Azotlu Gu¨bre Uygulama Zamanlarının Belirlenmesi.

Yu¨zu¨ncu¨ Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), vol.14(1), pp.27-34, 2004 (National Refreed University Journal)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma

Yu¨zu¨ncu¨ Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), vol.14(1), pp.47-51, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Studies on control of smoothseed alfalfa dodder (Cuscuta approximata Bab.) in alfalfa (Medicago sativa L.).

International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Budapest, Hungary, 31 May - 02 June 2016, pp.95

Iğdır İlinde Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane ve Silaj Verimlerinin Belirlenmesi

Tu¨rkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, vol.I, pp.511-514

Effects of the weed density on grass yield of Alfalfa (Medicago sativa L.) in different row spacing applications

Joint Workshop of the EWRS Working Groups. Weed Management in Arid and Semi-Arid Climate and Weed Management Systems in Vegetables, Huesca, Spain, 4 - 08 September 2011, pp.1

Fiğ+Mısır Ekim Nöbeti Sistemi ile İnorganik Azot Kullanımını Azaltma Olanakları.

I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı,, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.I, pp.507-513

Dallı darı (Panicum virgatum L.)’nın Ortadoğu Anadolu (TRB2) Bölgesinde biyoyakıt olarak üretim potansiyeli ve kullanım olanaklarının araştırılması

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, vol.2, pp.997-1005 Creative Commons License

Farklı Azotlu Gu¨bre Form ve Dozlarının Mısırın (Zea mays L.) Silaj Verimi Üzerine Etkisi.

Tu¨rkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2005, vol.II, pp.1001-1004