Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Kinesiotaping for isolated rib fractures in emergency department

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.38, no.3, pp.638-640, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Ilıopsoas Syndrome: A Frequently Overlooked Phenomenon

WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, vol.076, pp.76-77, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The efficacy of TENS in patients with lateral epicondylitis: a randomized controlled study

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.62, no.4, pp.297-302, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Erdosteine prevents bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.494, pp.213-220, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Sex differences and right-left asymmetries in rat hippocampal components

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.112, no.1, pp.81-95, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation on the Effects of 12 Days Intensive Competition on Some Blood Parameters of Basketball Players

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.4, pp.79-83, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkisi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.1-7, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Yetişkinlerde obstrüktif uyku apne sendromu şiddeti ile fiziksel aktivite düzeyi ve vücut profili arasındaki ilişki

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.4, pp.118-126, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

KARDİYAK REHABİLİTASYON

Spor Hekimliği Dergisi, vol.49, pp.53-61, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ekstrakorporeal ?ok dalga tedavi (eswt) uygulamasynyn plantar fasiitis kaynakly topuk a?rysyna erken ve orta dönem etkisi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.37-42, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler ve Ailelerinin Spora Yönelmelerini Etkileyen Faktörler

ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYOMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.32

Primer dismenore tedavisinde Kinezyoteyp uygulaması analjezik ihtiyacını azaltabilir mi?

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Turkey, 15 - 19 March 2017, pp.17

NECK MUSCLE STRENGTH IN PATIENTS WITH THE LOSS OF CERVICAL LORDOSIS

5. TIBBİ REHABİLİTASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.89 Creative Commons License

Primer Dismenore Tedavisinde Kinezyoteyp Uygulamasının Etkinliği

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2015, pp.21-22

Os Trigonum Sendromunda ESWT’nin Etkisi: Bir Olgu Deneyimi

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2015, pp.13-14 Creative Commons License

Hiperemezis Gravidarum Tedavisinde Kinezyoteyp Uygulamasının Etkinligi

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2015, pp.28-29

Kaburga Kırıklarına Bağlı Ağrının Kinezyoteyp ile Başarılı Tedavisi

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2015, pp.11-12 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Spor Yaralanmalarında Temel Görüntüleme Teknikleri

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı, Baydar M.L., Çetin C, Editor, Fersa Matbaacılık, Ankara, pp.343-377, 2011 Creative Commons License

Genel Cerrahi Sorunları ve Sporcu Sağlığı

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı, Baydar M.L., Çetin C, Editor, Fersa Matbaacılık, Ankara, pp.193-204, 2011 Creative Commons License

Sporcularda Baş ve Omurga Yaralanmaları

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı, Baydar M.L., Çetin C, Editor, Fersa Matbaacılık, Ankara, pp.212-239, 2011 Creative Commons License