Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Kinesiotaping for isolated rib fractures in emergency department

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.38, no.3, pp.638-640, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Ilıopsoas Syndrome: A Frequently Overlooked Phenomenon

WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, vol.076, pp.76-77, 2017 (SCI-Expanded)

The efficacy of TENS in patients with lateral epicondylitis: a randomized controlled study

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.62, no.4, pp.297-302, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier

Erdosteine prevents bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.494, pp.213-220, 2004 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Sex differences and right-left asymmetries in rat hippocampal components

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.112, no.1, pp.81-95, 2002 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkisi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.1-7, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KARDİYAK REHABİLİTASYON

Spor Hekimliği Dergisi, vol.49, pp.53-61, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ekstrakorporeal ?ok dalga tedavi (eswt) uygulamasynyn plantar fasiitis kaynakly topuk a?rysyna erken ve orta dönem etkisi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.37-42, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Primer dismenore tedavisinde Kinezyoteyp uygulaması analjezik ihtiyacını azaltabilir mi?

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Turkey, 15 - 19 March 2017, pp.17

NECK MUSCLE STRENGTH IN PATIENTS WITH THE LOSS OF CERVICAL LORDOSIS

5. TIBBİ REHABİLİTASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.89 Creative Commons License

Primer Dismenore Tedavisinde Kinezyoteyp Uygulamasının Etkinliği

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2015, pp.21-22

Os Trigonum Sendromunda ESWT’nin Etkisi: Bir Olgu Deneyimi

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2015, pp.13-14 Creative Commons License

Hiperemezis Gravidarum Tedavisinde Kinezyoteyp Uygulamasının Etkinligi

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2015, pp.28-29

Kaburga Kırıklarına Bağlı Ağrının Kinezyoteyp ile Başarılı Tedavisi

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2015, pp.11-12 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Spor Yaralanmalarında Temel Görüntüleme Teknikleri

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı, Baydar M.L., Çetin C, Editor, Fersa Matbaacılık, Ankara, pp.343-377, 2011 Creative Commons License

Genel Cerrahi Sorunları ve Sporcu Sağlığı

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı, Baydar M.L., Çetin C, Editor, Fersa Matbaacılık, Ankara, pp.193-204, 2011 Creative Commons License

Sporcularda Baş ve Omurga Yaralanmaları

in: Multidisipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı, Baydar M.L., Çetin C, Editor, Fersa Matbaacılık, Ankara, pp.212-239, 2011 Creative Commons License