Assoc. Prof. Songül Düz Özer


Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Rekreasyon Yönetimi Anabilim dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Behavioural Sciences

Metrics

Publication

52

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

4

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2018

2013 - 2018

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik A.B.D., Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Postgraduate

Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik A.B.D, Turkey

2005 - 2010

2005 - 2010

Undergraduate

Mersin University, Faculty Of Tourısm, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Örgütsel Sinizm, İşe Yabancılaşma ve Kişilik İlişkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı

2012

2012

Postgraduate

Konaklama İşletmelerinde Nepotizm İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2009

2009

Galileo

Tourism

THY

2008

2008

Ticketing

Tourism

THY

2004

2004

Bilgisayar işletim Sertifikası

IT

Halk Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Behavioural Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Lecturer

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Fakültesi

2019 - 2019

2019 - 2019

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Y.O.

2012 - 2014

2012 - 2014

Deputy Director of Junior College

Van Yüzüncü Yil University, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Y.O.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Turizmde Etik

Postgraduate

Postgraduate

Turizm İşletmeleri Yönetim Etiği

Postgraduate

Postgraduate

Turizm Ekonomisi

Postgraduate

Postgraduate

Turizm İşletmeleri Yönetim Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Etkinlik Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri

Undergraduate

Undergraduate

Konaklama İşletmeciliği

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Matematiği

Undergraduate

Undergraduate

Davranış Bilimleri

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

GASTRONOMİ MÜZELERİNİN GASTRONOMİ TURİZMİNDEKİ YERİ: DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER

Ozer M. Y., Özer B. L., Düz Özer S.

6 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Tbilisi, Georgia, 16 - 18 June 2022, pp.87-88

2022

2022

Van İli Geleneksel Rekreasyon Etkinlikleri

Meriç S., Özer S.

6th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Tbilisi, Georgia, 16 - 18 June 2022, pp.116-117

2021

2021

Osmanlı Dönemi Mutfak Kültürünün Günümüz Türk Akdeniz Mutfak Kültürüne Yansımaları

Özer S., Önalan A. S.

1. Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 February 2021, pp.21-28 Creative Commons License

2021

2021

Examining the Food Consumption of Generations X and Y in Coronavirus Days

Okat Ç., Özer S., Uçkan Çakır M.

Managing Tourism Across Continents Conference, İstanbul, Turkey, 1 - 03 April 2021, pp.233-245 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

CULTURAL TOURISM VALUES AND ART OF NIELLO IN VAN

Özer S.

EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.266-267 Creative Commons License

2020

2020

AGRO TOURISM IN THE WORLD AND TURKEY

Özer S., Çetin A.

6. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 01 October 2020, pp.892-893 Creative Commons License

2020

2020

THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN TERMS OF TOURISM SECTOR: A CONCEPTUAL REVIEW

Özer S., Önalan A. S.

MTCON'20 (Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı), Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.123-130

2019

2019

TURİZM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Özer S.

3. ANADOLU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 30 December 2019, pp.204-208 Sustainable Development

2019

2019

Konaklama İşletmeleri Ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi: Kavramsal Bir Değerlendirme

Özer S.

3. ANADOLU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 30 December 2019, pp.199-203

2019

2019

İş Doyumu İle Tükenmişlik İlişkisi: Van İli A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerinde Bir Araştırma

Özer S., Babur Y.

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 30 September 2019, pp.220-221

2019

2019

Otel İşletmelerinde Uygulanan Rekreatif Amaçlı Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi

Özer S., Önalan A. S.

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 30 September 2019, pp.241

2019

2019

Van Gölü Havzasına Ait Endemik Bir Tür Olan İnci Kefali’ nin Bölge Turizmi Açısından Önemi

Önalan A. S., Özer S.

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 30 September 2019, pp.75-76

2018

2018

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: TRB1 BÖLGESİ OTEL İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Güllüce A. Ç., Özer S.

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.331

2018

2018

OTEL ÇALIŞANLARININ İŞ MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ: DENİZLİ ŞEHİR OTELLERİNDE BİR UYGULAMA

Çetin A., Boyraz M., Özer S.

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.294-295

2017

2017

OTEL İŞLETMELERİ MENÜLERİNDE YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

yeşilyurt h., yeşilyurt c., güler o., Özer S.

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.103

2017

2017

OTEL İŞLETMELERİNİN MENÜLERİNDE YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜNÜYAŞATMAK: ADIYAMAN ÖRNEĞİ

Yeşilyurt H., Yeşilyurt C., Güler O., Özer S.

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.173-183

2013

2013

Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerdeki Nepotizm Algısının Örgüt Bağlılığına Etkisinin İncelenmesi

Özer S.

van turizmi geleceğini arıyor çalıştayı, Van, Turkey, 19 - 20 December 2013, pp.196-202

Books & Book Chapters

2023

2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ AÇISINDAN YEŞİL RESTORANLAR.

GEÇGİN E., DÜZ ÖZER S.

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXVIII , DURSUNOĞLU İsmail, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.209-230, 2023

2023

2023

Etnik Restorantların Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

DÜZ ÖZER S., GEÇGİN E.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Tartışmalar, Karabulut, Şahin, Editor, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, pp.719-738, 2023

2022

2022

Turizm Endüstrisinin Ekonomi İçindeki Yeri ve Önemi

Özer S.

in: Turizm Ekonomisinde Güncel Konular, Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU,Songül ÖZER, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-20, 2022

2021

2021

Deneyimsel Turizm Türleri

Özer S. (Editor)

Eğitim Yayınevi, Konya, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Turizm İşletmelerinde Yıkıcı Liderlik

Özer S.

in: Turizm İşletmelerinde Liderlik, Dr. Eren Erkılıç; Dr. Fazıl Kaya, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.317-326, 2021

2021

2021

Edebiyat Turizmi

Özer S.

in: Deneyimsel Turizm Türleri, Songül ÖZER, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.98-113, 2021 Creative Commons License

2021

2021

KÜLTÜR TURİZMİ VE FESTİVALLER

Özer S.

in: HALKBİLİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE KÜLTÜREL TURİZM, Dr. Samet KILIÇ, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.72-87, 2021 Creative Commons License

2021

2021

NEPOTISM AS AN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN TOURISM ESTABLISHMENTS

Özer S.

in: Turizm İşletmeciliği, Pazarlaması ve Ekonomisi, Dr. Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.79-92, 2021 Creative Commons License

2020

2020

TURİZM İŞLETMELERİNDE Rekreasyon ve Animasyon

Özer S. (Editor)

Akademisyen Kitabevi , Ankara, 2020

2020

2020

Animasyona Giriş

Özer S.

in: TURİZM İŞLETMELERİNDE Rekreasyon ve Animasyon, Songül ÖZER, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.99-114, 2020

2020

2020

BLEİSURE TRAVEL

Özer S.

in: TURİZMİN GELECEĞİ: Yeni Deneyimler, Çağdaş ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.241-256, 2020

2020

2020

Termal Turizm

Özer S.

in: Gelecek Turizm Trendleri, Dr. Öğr. Ü. Sedat Şahin,Dr. Öğr. Ü. Sağbetullah Meriç, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.255-272, 2020

2019

2019

VAN GÖLÜ HAVZASINA ÖZGÜ ENDEMİK BİR TÜR OLAN İNCİ KEFALİ’ NİN BÖLGE TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Önalan A. S., Özer S.

in: Turizm Araştırmaları, Alaeddinoğlu F.,Özer S.,Şahin S.,Arslan Kalay H., Editor, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi, Çanakkale, pp.253-264, 2019

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Turizm Gideri

Düz Özer S.

Detay Yayıncılık, pp.312-313, 2022

2022

2022

Turizm Geliri

Düz Özer S.

Detay Yayıncılık, pp.305-306, 2022

2022

2022

Denizcilik Bankası Oteli

Düz Özer S.

Detay Yayıncılık, pp.279-280, 2022

2022

2022

Büyük Urartu Oteli

Düz Özer S.

Detay Yayıncılık, pp.314, 2022

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

Van İli Geleneksel Rekreasyon Etkinlikleri

Project Supported by Higher Education Institutions

Meriç S. (Executive), Özer S.

2022 - 2023

2022 - 2023

Van Gölü Havzası Sağlık Turizmi Potansiyeli

Project Supported by Higher Education Institutions

Düz Özer S. (Executive), ÖZER M. Y., Meriç S.

2019 - 2020

2019 - 2020

3.Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions

Arslan Kalay H. (Executive), Meriç S., Şahin S., Özer S., Turan Torun B., Cihangir E., et al.

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Akademik Turizm Çalışmaları Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

2019 - 2019

2019 - 2019

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi

Special Issue Editor

Scientific Refereeing

May 2020

May 2020

Uluslararası Türk Dünyası Turizm araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2019

June 2019

Osmaniye Korkutata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

February 2019

February 2019

Project Supported by Higher Education InstitutionsJury Memberships

February-2022

February 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Mersin Üniversitesi

February-2022

February 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Mersin Üniversitesi

April-2021

April 2021

Post Graduate

Post Graduate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

March-2020

March 2020

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı - Mersin Üniversitesi

August-2019

August 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunması - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

July-2019

July 2019

Academic Staff Examination

Akademik Personel Sınavı - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunması - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi