Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik A.B.D., Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik A.B.D, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Mersin University, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Örgütsel Sinizm, İşe Yabancılaşma ve Kişilik İlişkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  Konaklama İşletmelerinde Nepotizm İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Afyon Kocatepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2009Galileo

  Tourism , THY

 • 2008Ticketing

  Tourism , THY

 • 2004Bilgisayar işletim Sertifikası

  IT , Halk Eğitim Merkezi