Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECTS OF DIFFERENT POTASSIUM DOSES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF DROUGHT-SENSITIVE BEAN PLANTS

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, cilt.19, sa.4, ss.62-68, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF DIFFERENT POTASSIUM DOSES ON DEVELOPMENT OF HIGH TEMPERATURE-SENSITIVE BEAN PLANTS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.1, ss.320-325, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF DIFFERENT POTASSIUM DOSES ON ION, CHLOROPHYLL AND ENZYME CONTENTS OF DROUGHT SENSITIVE BEAN PLANTS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.11, ss.7733-7738, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE IMPACT OF LOW TEMPERATURES ON PLANT GROWTH IN SOME COMMON BEAN GENOTYPES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.8715-8722, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EFFECT OF VERMICOMPOST APPLICATION ON SOME PLANT CHARACTERISTICS IN LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.9942-9948, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EFFECTS OF LOW TEMPERATURES ON ENZYME ACTIVITY, CHLOROPHYLL AND ION CONTENTS IN COMMON BEAN GENOTYPES

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.16, sa.5, ss.7271-7287, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi

TOPRAK SU DERGİSİ, cilt.8-1, sa.8, ss.11-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Drought Stress on Antioxidative Enzyme and Nutrient Exchange in Some Tomato Genotypes

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, cilt.6, sa.1, ss.71-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KURAKLIĞIN URFA BİBERİ GENOTİPLERİNDE BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES, cilt.6, ss.76-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI TUZ DOZLARINDA ÜRETİLEN MARULDA HUMİK ASİTİN BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

EJONS International Journal on Mathematic Engineering and Natural eSciences, cilt.5, sa.5, ss.37-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Potasyum Uygulamalarının Yüksek Sıcaklığa Hassas Fasulye Genotiplerinde Klorofil İyon ve Enzim Aktivite Değişimlerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.3, sa.28, ss.311-316, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuraklık Stresinin Yerli ve Ticari Domates Çeşitlerinde Baz fizyolojik Parametreler Üzerine etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.86-96, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yüksek Sıcaklığın Fasulyede Enzim, Klorofil ve İyon Değişimine Etkisi

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.54, sa.4, ss.429-437, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuraklık Stresinin Bazı Yerli ve Ticari Domates Çeşitlerinde Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.27, sa.3, ss.387-395, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuraklık Stresinin Bazı Fasulye Genotiplerinde Oluşturduğu Enzim, Klorofil ve İyon Değişimleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.26, sa.3, ss.380-395, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Salinity Tolerance Levels of Melon Genotypes Collected from Lake Van Basin

Journal of Biological Sciences, cilt.5, sa.5, ss.637-642, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalsiyum Uygulamalarının Tuzlu Fide Yetiştirme Ortamlarında Domateste Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.12, sa.2, ss.53-57, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SEBZE ÜRETİMİNDE KALİTELİ FİDENİN ÖNEMİ

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.784-791

BİTKİSEL ÜRETİMDE HUMİK ASİT VE AHIR GÜBRESİ KULLANIMI

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.792-797

DOMATES ÜRETİMİNDE BUDAMA ŞEKİLLERİ

3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.777-783

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ VAN VE ÇEVRESİNDEKİ SERALARIN ISITILMASINDA KULLANIMI

3. International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, Van, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019, ss.134-139

Tarımsal Kuraklık

3. International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, Van, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019, ss.128-133

KURAKLIĞA HASSAS FASULYE GENOTİPLERİNDE KALSİYUMUN DEĞİŞEN DOZLARININ ETKİSİ

III.International Eurasian Agriculture and Natural Sciences, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, ss.460-466

TUZ STRESİNDEKİ ISPANAKTA VERMİ KOMPOST VE YOSUN UN ERKEN BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

III.International Eurasian Agriculture and Natural Sciences, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, ss.467-473

HIYARDA BUDAMA ŞEKİLLERİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2019, ss.446-447

İLKBAHAR GEÇ DONLARININ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİNDE ÖNEMİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2019, ss.454-457

KURAKLIĞIN BİTKİSEL ÜRETİME ETKİSİ

13. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (UKMK-2018), Van, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2018, ss.6887-6907

Serada Kullanılan Plastik Ve Cam Örtü Malzemeleri

13. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (UKMK-2018), Van, Türkiye, 3 Eylül - 06 Aralık 2018, ss.6895

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE SEBZE TARIMI

AHTAMARA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.68-77

YÜKSEK SICAKLIĞIN BİTKİSEL ÜRETİME ETKİSİ

AHTAMARA ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.154-159

EFFECTS OF POTASSIUM DOSES ON GROWTH RATE AND SOME MICRO NUTRIENT ELEMENTS CONTENTS IN DROUGHT SENSITIVE BEAN

II.INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTUREAND NATURAL SCIENCES CONGRESS, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.76

Potasyum Dozlarının Yüksek Sıcaklığa Hassas Fasulye Bitkilerinde Klorofil, İyon Ve Enzim Değişimlerine Ekileri

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.23, sa.2, ss.264-268

Kentsel arıtma çamurunun marulda bitki gelişimi üzerine etkisi

6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2001, ss.143-147

Effect of Nitrogen and Phosphorus Doses on Nutrient Uptake of Tomato Seedling

Proceeding of International Symposium on Desertification, Kocaeli, Türkiye, 13 - 17 Haziran 2000, ss.1