Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Purdue Modeli Deneyimi: EBOB-EKOK Örneği

IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, İzmir, Turkey, 22 June 2022, pp.982-992

Examining the Proof Schemes of the 7th Grade Students in the Process of Proving Propositions and Problems.

3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 30 September - 03 October 2021

İşbirlikli Sanal Sınıf Ortamında Karide Modeli.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 26 - 28 July 2021

Ortaokul Öğrencilerinin Problem ve Önermeleri Kanıtlama Sürecindeki Muhakemelerinin İncelenmesi

3.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 10 - 14 April 2021

Tanımların yorumlanması: Hangi dörtgen için hangi tanım

V. International Eurasian Educational Research Congress, 2 - 05 May 2018

Multiple Solution Tasks and Creativity

III. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 25 - 28 August 2014

Books & Book Chapters

Vaka çalışmaları: Diskalkuliye rağmen engelleri aşmak

in: Sosyal adalet bağlamında matematik öğrenme güçlüğü, Yılmaz Mutlu,Zekeriya Çam, Editor, Vizetek, Ankara, pp.70-83, 2023

Vaka Çalışmaları: Diskalkuliye Rağmen Engelleri Aşmak

in: Sosyal Adalet Bağlamında Matematik Öğrenme Güçlüğü, Yılmaz Mutlu, Zekeriya Çam, Editor, Vizetek, Ankara, pp.70-83, 2023

2023-2033 Ortaokul Eğitimi

in: 2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi, Devrim Akgündüz, Editor, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.213-244, 2023

AVUSTRALYA ORTAOKUL MATEMATIK ÖĞRETIM PROGRAMI

in: KARŞILAŞTIRMALI ORTAOKUL MATEMATIK ÖĞRETIM PROGRAMLARI, Taştepe Mehtap , Alkan Selçuk, Editor, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, pp.295-324, 2022 Sustainable Development