Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of an antiarrhythmic drug against acute selenium toxicity

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, cilt.59, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

COMPARISON OF SAMPLE PREPARATION METHODS FOR DETERMINATION OF HEAVY METALS IN CATTLE HAIR BY ICP-OES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.12, ss.9620-9626, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Wound healing effect of different extracts of Centaurea pterocaula

BANGLADESH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.14, sa.1, ss.9-16, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN

THE JOURNAL OF FOOD, cilt.44, sa.5, ss.889-897, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Fe, Cu and Zn content in some spices sold without packaging in Van

The Journal of Food, cilt.44, sa.5, ss.889-897, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF SOME ANABOLIC HORMONE RESIDUES IN CATTLE MEAT CONSUMPTION IN VAN, TURKEY

İNTERNATİONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH, cilt.6, sa.8, ss.129-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of some anabolic hormone residues in cattle meat consumption in Van, Turkey

International Journal of Advanced Research, cilt.6, sa.8, ss.129-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Some Anabolic Hormone Residues in Cattle Meat Consumption in Van, Turkey.

International Journal of Advanced Research (IJAR), cilt.6, sa.8, ss.129-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Petrol İstasyonu Çalışanlarında Manganez (Mn) Düzeyinin Belirlenmesi

Yüzüzncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.97-101, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Divle tulum peynirlerinde mineral madde ve ağır metal düzeylerinin belirlenmesi

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.28, sa.3, ss.151-156, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Selenium Concentration in Serum and Hair of Petrol Station Workers in Van Province/Turkey

IOSR Journal of Applied of Chemistry (IOSR-JAC), cilt.10, ss.47-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Cobalt (Co) level in hair and serum of Gas Station Workers in Van Province

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT), cilt.11, sa.12, ss.30-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Cobalt (Co) Level in Hair and Hair and serum of Gas Station Workers in Van Province

Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, cilt.30, ss.2319-2402, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Petrol İstasyonu Çalışanlarında Manganez (Mn) Düzeyinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü DergisiArşivCilt, cilt.22, sa.2, ss.97-101, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Selenium Concentration in Serum and Hair of Petrol Station Workers in Van Province / Turkey

IOSR Journal of Applied Chemistry (IOSR-JAC), cilt.11, sa.11, ss.47-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protective effects of some antioxidants on mosquito repellent (bioallethrin)-induced toxicity in infant rats

American Journal of Pharmacy & Health Research, cilt.4, sa.10, ss.31-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Aflatoxin M1 levels in unpackaged sold raw cow’s milk

Van Veterinary Journal, cilt.26, sa.3, ss.151-152, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yöresinde Yetişen Iki Hyoscyamus (Banotu)Türünün Total Alkaloid Miktarları

Van Veterinary Journal, cilt.25, sa.3, ss.77-80, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Van ili içme sularında ağır metal ve iz element düzeyleri

HACETTEPE JOURNAL OF BİOLOGY AND CHEMİSTRY, cilt.39, sa.4, ss.391-396, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Bölgesi’nde yetişen endemik bitkilerde Vitamin C tayini.

Azerbeycan Gence Devlet Üniversitesi İlmi haberleri, cilt.2, ss.121-126, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bioallethrinlerin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkileri

Van Veterinary Journal, cilt.18, sa.2, ss.73-78, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Toksikolojide Serbest Radikallerin Önemi

Van Veterinary Journal, cilt.15, ss.91-96, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of In Vitro Cytotoxic Effects of Flumethrin By Using Brine Shrimp Lethality Assay

3rd International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.136-145

Investigation of In Vitro Cytotoxic Effects of Monosodium Glutamate By Using Brine Shrimp Lethality Assay

3rd International Conference on Agriculture, Animal Husbandry and Rural Development, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.146-157

Heavy Metal Exposure of Workers Working at Petroleum Products Filling Stations and its Effects on Reduced GSH Enzyme Level

6. International Scientific Research Congress (6. UBAK), Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.75

Heavy Metal Exposure of Workers Working at Petroleum Products Filling Stations and its Effects on SOD Enzyme Activity

6th International Scientific Research Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.75-76

Effect of Allium schoenoprasum L. administration on total antioxidant and total oxidant levels in liver and kidney tissue in carbon tetrachloride induced tissue damage

MAS 6th International European Conference on Mathematics, Engineering, Natural&Medical Sciences, Kiev, Ukrayna, 12 - 14 Temmuz 2019, ss.180

The effect of repeated doses of ketamine on hematological parameters in rats

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.577

Van İlin’de Kanatlı Yemi Olarak Tüketime Sunulan Yemlerde Bazı Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi

Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.27-33

Comparision of The Effectiveness of Different Formulations Of Drugs Used As Antihelminthic in Ruminants

International Congress on Scientific and Professional Studies - Health and Sports Sciences, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2018, ss.1685-1689

The investigation of some heavy metal accumulation in water, sediment and different species of fish in razzaza lake, Irak.

İnternational Agriculturel Sciences Congress,, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.234-235

Determination of fe, cu and zn levels in some unpackaged sold spices in Van province

International Gap Agriculture and Livestock Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.476

Amiodaronun Tiroid Üzerindeki Olumsuz Etkilerinden Korunmada Selenyumun Etkisinin İncelenmesi

1. International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.180

Investigation of the protection effect of selenium on negative effects of amiodarone on thyroid

thyroid’’ 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.176-177

Determination of some anabolic hormone residues in cattle meat consumption in Van

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.138-139

Amiodarone's effects on pathological, hematological and biochemical parameters in acute selenium poisoning

52nd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Sevilla, İspanya, 4 - 07 Eylül 2016, cilt.258 identifier

Heavy Metals Leves İn Rainwater And Snow Water İn Van

5th ınternational conference of ecosystems, Tiran, Arnavutluk, 5 - 08 Haziran 2015, ss.65-66

Toksikolojide serbest radikallerin önemi

5. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres kongresi, Isparta, Türkiye, 8 - 13 Eylül 2014, ss.111-112

Van ili içme sularında ağır metal ve iz element düzeyleri

IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2013, ss.84-85

Van İli Merkezindeki Makro Element Düzeyleri ve İçme ve Kullanma Sularında Ağır Metal ve Bazı

lV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2013, ss.12

Van Bölgesinde Yetişen Endemik Bitkilerde Vitamin C Düzeyinin Belirlenmesi

25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.20

Sivrisinek kovucuların erişkin olmayanlardaki olası kronik toksik etkilerinden korunmada antioksidanların etkileri

III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi,, Aydın, Türkiye, 29 Eylül - 02 Mart 2010, ss.11

Kitap & Kitap Bölümleri