Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2022 Associate Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2017 Assistant Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2014 Expert

  University Of Health Sciences, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu , Referans Parazitoloji Laboratuvarı

 • 2011 - 2012 Expert

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Araştırma-Geliştirme Merkezi Başkanlığı, Ar-Ge

 • 2005 - 2011 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences, Parazitoloji Anabilim Dalı

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Tıp Fakültesi Kariyer Birim Sorumlusu

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi

 • 2021 - Continues Academic Performance D. Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Rektörlük, Akademik Teşvik Komisyon Üyesi

 • 2019 - Continues Stratejik Plan Hazırlama Komisyon Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi

 • 2019 - Continues Kalite Kurul Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2018 - Continues Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2018 - Continues Yayın Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Van Tıp Derg.

 • 2015 - Continues Academic Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2019 - 2021 Ethics Committee Member

  Van Yüzüncü Yil University, Rektörlük, Rektörlük

 • 2017 - 2019 Müfredat Komisyon Üyeliği /

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi

 • 2017 - 2019 Program Koordinatörü

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Dönem II Koordinatörü

 • 2015 - 2017 Academic Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2015 - 2017 Academic Board Member

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyesi

 • 2015 - 2017 Coordinator of Faculty Training Program

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - 2017 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - 2017 Rectorate Commissioner

  Van Yüzüncü Yil University, Yubuk Temsilciler Meclisi Üyesi

 • 2015 - 2017 Assistant Director of the Institute

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - 2017 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi Dönem Iı Koordinatör Yrd.

Non Academic Experience

 • 2019 - Continues Çalışma Grubu YK

  Professional Association, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Parazitoloji Çalışma Grubu YK Üyesi

 • 2018 - Continues Çalışma Kurul Üyesi

  Other Public Institution, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Kistik Ekinokokkozis Çalışma Kurul Üyesi (Zoonoz Milli Komitesi)

 • 2019 - 2021 Zonnotik Hastalıklar Bilim Kurulu Üyesi

  SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 2012 - 2014 Araştırmacı

  Parazitoloji Referans Merkez Laboratuvarı

 • 2011 - 2012 Asteğmen (Yedek Subay)

  GATA-Araştırma-Geliştirme Merkez Başkanlığı