Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigation of genetic structure in van cats using microsatellite

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.1, no.1, pp.18, 2017 (Journal Indexed in SCI)

Modeling with Gaussian mixture regression for lactation milk yield in Anatolian buffaloes

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, vol.21, pp.1-6, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Modeling with Gaussian mixture regression for lactation milk yield in Anatolian buffaloes

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, vol.50, no.6, pp.989-994, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

MODELING MITE COUNTS USING POISSON AND NEGATIVE BINOMIAL REGRESSIONS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.11, pp.5062-5066, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

A Comparison of Demographic and Clinical Characteristics of Syrian and Turkish Patients with Cutaneous Leishmaniasis.

The American journal of tropical medicine and hygiene, vol.93, pp.559-63, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

MODELING INSECT-EGG DATA WITH EXCESS ZEROS USING ZERO-INFLATED REGRESSION MODELS

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol.39, no.2, pp.273-282, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Exploiting of DNA Microarray Technologies in Genome Analysis

RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.4, no.1, pp.77-81, 2009 (Journal Indexed in SSCI)

Sexual Behaviour Characteristics in Norduz and Karakas Rams and Changes with Age

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.15, no.3, pp.270-276, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Analysis of Pulmonary Function Test Results By Using Gaussian Mixture Regression Model

Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan, vol.18, no.2, pp.23-29, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi

Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTarım Bilimleri Dergisi, vol.29, no.4, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Modeling Relative Risk Assesment for Infected Plants by Eriophyoid Mites (Acari, Prostigmata) Using Poisson Log Linear Regression Model

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.28, no.3, pp.266-270, 2018 (International Refereed University Journal)

Dönemeç Deltası’ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binomial Regresyon Modelinin Uygulanması

Yüzüncü Yıl Üniv.Tarım Bil.Dergisi, vol.28, no.1, pp.78-85, 2018 (International Refereed University Journal)

Dönemeç Deltası’ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binom Regresyon Modelinin Uygulanması

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, vol.28, no.1, pp.78-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Dönemeç Deltası’ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binom Regresyon Modelinin Uygulanması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Modelling the number of abortionshaving excess zero values using zero-inflated generalized Poisson regression

International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modeling Numbers of Abortion Having Excess Zero Values Using Zero-Inflated Generalized Poisson Regression

International Journal of Multidisciplinary Research and Development, vol.4, no.22, pp.32-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using The Poisson and Negative Binomial Regression Modeling of Zooplankton Aquatic Insect Count Data

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.27, no.1, pp.58-64, 2017 (International Refereed University Journal)

Sayıma Dayalı Elde Edilen Verilerin Modellenmesinde Sıfır Değer Ağırlıklı Genelleştirilmiş Poisson Regresyonun Kullanılması

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.27, no.1, pp.109-117, 2017 (International Refereed University Journal)

The Sociodemographic, Living and Environmental Characteristics of Patient with Cutaneous Leishmaniasis

Journal of the Turkish Academy of Dermatology, vol.11, no.1, pp.1-6, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Sociodemographic, Living and Environmental Characteristics of Patients with Cutaneous Leishmaniasis

journal of the turkish academy of dermatology, vol.11, no.1, pp.1-6, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modeling the mite counts having overdispersion and excess values ofzero using zero-inflated generalized poisson regression

Indian journal of agricultural research, vol.50, no.6, pp.561-566, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aşırı Yayılımlı Veri Setinin Genelleştirilmiş Doğrusal Karışık Model Yaklaşımı Kullanılarak Değerlendirilmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, vol.26, pp.270-277, 2016 (International Refereed University Journal)

Lip leishmaniasis: Clinical characteristics of 621 patients.

International journal of critical illness and injury science, vol.5, pp.265-6, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The effect of linseed consumption on blood pressure and laboratory parameters in healthy adults who exercise regularly

American Journal of Phytomedicine and Clinical Therapeutics, vol.1, pp.681-697, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

E Posta Trafiğinin Sıfır Değer Ağırlıklı Regresyon Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemi Kullanılarak Farklı Uzaklık Ölçütlerin Karşılaştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.45, no.1, pp.40-45, 2011 (National Refreed University Journal)

A comparison of hot deck imputation and substitution methods in the estimation of missing data

Gazi University Journal of Science, vol.24, no.1, pp.69-75, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İki Durumlu Karışımlı Lojistik Regresyona İlişkin Bir Uygulama

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.1, pp.53-57, 2011 (National Refreed University Journal)

Biotyping of Nontypeable Group B Streptococci

Van Veterinary Journal, vol.21, no.2, pp.117-122, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

comparison of hot deck imputation and substitution methods in the estimation of missing data

gazi university journal of science, vol.24, no.1, pp.69-75, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of plant protection studies with excess zeros using zero-inflated and negative binomial hurdle models

Gazi University Journal of Science, vol.23, no.2, pp.131-136, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Biotyping Nontypeable Group B Streptococci

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.21, no.2, pp.121-127, 2010 (National Refreed University Journal)

Çoklu Doğrusal Regresyonda Uygun Model Seçiminde Genetik Algoritma Yaklaşımının Kullanılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.33-37, 2009 (National Refreed University Journal)

Sıfır Değer Ağırlıklı Sayıma Dayalı Verilerin Analizinde Hurdle Modelin kullanılması

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.10, no.2, pp.467-475, 2009 (National Refreed University Journal)

Çoklu Doğrusal Regresyonda Uygun Model Seçiminde Genetik Algoritma Yaklaşımının Kullanılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.33-37, 2009 (National Refreed University Journal)

Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Kullanılarak Kategorik Verilerin Modellenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.112-116, 2009 (National Refreed University Journal)

Mixture Poisson Regression Models

YYU Fen Bilimleri Enstitusi Dergisi, vol.13, pp.19-23, 2008 (National Refreed University Journal)

Sıfır Değer Ağırlıklı Regresyon Yöntemler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.13, pp.14-18, 2008 (National Refreed University Journal)

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, no.18, pp.21-25, 2008 (National Refreed University Journal)

Kategorik Veriler İçin Karışımlı Poisson ve Karışımlı Lojistik Regresyon Yöntemlerinin Teorik Özelliklerinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.13, pp.19-23, 2008 (National Refreed University Journal)

Farklı Sıcaklıkların Scymnus subvillosus’un Bıraktığı Yumurta Sayıları Üzerine Etkilerinin Karışımlı Poisson Regresyon ile Analiz Edilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, no.17, pp.73-79, 2007 (National Refreed University Journal)

Bağımlı Değişkenin Modellenmesinde Kullanılan Regresyon Yöntemler

İstatistik Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-9, 2007 (Other Refereed National Journals)

Norduz karakaş erkek kuzularının bazı kesikli üereme davranış Özelliklerinin Analizinde Doğrusal Olmayan Regresyon Modellerin Kullanılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Norduz Erkek Kuzularının Bazı Kesikli Üreme Davranış Özelliklerinin Analizinde Doğrusal Olmayan Regresyon Modellerin Kullanılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.87-92, 2006 (National Refreed University Journal)

Gibbs Örneklemesinin Islah Amaçlı Çalışmalarda Kullanılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.4, pp.1-6, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YAŞAM MEMNUNİYETİ ÖLÇÜTLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI

2. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Turkey, 24 May 2021

HİYERARŞİK KÜMELEME ANALİZİ İLE VAN GÖLÜ HAVZASINDAN İZOLE EDİLENMİCROMONOSPORA CİNSİ BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

III. International Eurasian Agriculture And Natural SciencesCongress, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2019, pp.134

Analysing mid-winter waterfowl counts using zero inflated regressionmodels

10TH INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 25 - 28 November 2018, pp.1-5

SOME PHYSICAL CHARACTERISTICS OF SPORTSINVESTIGATION WITH PATH ANALYSIS

2018 uluslararası müzik dans ve sağlık kongresi, Van, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.32

Kuş populasyon verileri üzerine regresyon modelleri uygulamasi: Haçli Gölü örneği

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018

Akdoğan Gölü’ündeki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binomial Regresyon Uygulanması

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018

Kuş populasyon verileri üzerine regresyon modelleri Uygulaması: Haçlı Gölü örneği

Ahtamara I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.60

Kantil Regresyon ve Doğrusal Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.36

Akdoğan Gölü’ndeki Kuş Populasyonları Üzerine Poısson ve Negatif Binomial Regresyon Modelinin Uygulanması

Ahtamara I.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Turkey, 25 - 26 August 2018, pp.59

A Study on Logistic Regression Analysis

International Agriculture Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

KARIŞIMLI MODEL YAKLAŞIMINDA UYGUN MODELİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER

Uluslararası İstatistik Matematik ve Analitik Yöntemler Kongresi, 2 - 03 March 2018

SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI GENELLEŞTIRİLMİŞ POISSON REGRESYONU KULLANILARAK ABORTUSSAYILARININ MODELLENMESİ

Uluslararası İstatistik Matematik ve Analitik Yöntemler Kongresi, 2 - 03 March 2018

Using non-linear regression in plant Protection study

VII. International Secientific Agriculture Symposium “AGROSYM”, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 October 2017, pp.733

An Application Poisson log linear regression for infected plant data set

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 October 2017, pp.734

Using Non-Linear Regression Models for Plant Protection Studies

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 October 2017, pp.733

Poisson log linear regression for infected plant data set

International Secientific Agriculture Symposium “AGROSYM”, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 October 2017, pp.734

Generalized Procrustes Analysis: Use for Sensory Panel Tests

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 5 - 08 September 2017, pp.1167

Investigation of genetic structure in van cats using microsatellite markers

European Biotechnology Congress, Dubrovnik, Croatia, 25 - 27 May 2017, vol.256 identifier

ModelIng RelatIve RIsk For Infected Plants By ErIophyoId MItes UsIng PoIsson Log lInear Model

3. INTERNATIONAL SYMPOSIUM EUROASIAN BIODIVERSITY, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, vol.1, no.1, pp.267

Modeling relative risk infected plants using Poisson log linear model.

The 3. International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minks, Belarus, 5 - 08 July 2017, vol.-, pp.232

Modeling Overdispersed Count Data: An Applications on Bird Populations on the Dönemeç Delta, Van/TURKEY

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.395

Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.246

Sığır ve insanlardan izole edilen Grup B Streptokoklarda neuraminidaz aktivitesinin araştırılması

X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Aydın, Turkey, 24 - 27 September 2012, pp.88-89

Eksik Gözlemlerin Çoklu Atama Yöntemiyle Tahmini ve Hayvancılıkta Uygulanması

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2011, pp.140

E-posta Kullanım Alışkanlığının KabaKümeler ile İncelenmesi

Uluslararası 6. İleri Teknolojiler Sempozyumu, 16 - 18 May 2011

Biotyping of nontypeable Group B Streptococci

IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 October 2010, pp.162-163 Creative Commons License

Van’da dişhekimliği fakültesine başvuran bireylerde diş çürüğü ve plak

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 14. Uluslar arası Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2010, pp.56

Van’da Diş Fakültesi Hekimliğine Başvuran Bireylerde Diş Çürüğü ve Plak

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Odaları 14. Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergi Kongresi, 1 - 03 September 2010

Sıfır Değer Ağırlıklı Verilerin Analizinde Hurdle Modelin kullanılması.

17. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Turkey, 3 - 04 May 2008

Evre Yapı Modelleri.

V. Ulusal Zootekni Kongresi, Turkey, 5 - 08 September 2007

Sıfır Değer Ağırlıklı Verilerin (Zero-inflated data) Modellenmesi

V. Türkiye Ulusal Zootekni Kogresi, Van, Turkey, 5 - 08 September 2007, vol.1, no.2, pp.89-92

Koçlarda cinsel davranış özellikleri ve yaşa göre değişimi

5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.1-11

Poisson Regresyonunda meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 03 September 2004

Yarı Parametrik Regresyon Yönteminin Hayvancılıkta Kullanılması

IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 1 - 03 September 2004

Repeated Measurement in the Exponential family and Generalized Estimation Equation

II. Mathematic and Computing Methods International Symposium, Baku, Azerbaijan, 14 - 20 June 2000, pp.15

Using of Fixed-Effects Partial Likelihood for Unobserved Heterogeneity.

20th Biometry Annual Conference, Leipzig, Germany, 1 - 04 October 1999, pp.1-4

Repeated Measurement in the Exponential Family and Generalized Estimation Equation

Proceedings of The Second International Symposium On Mathematical and Computational Applicatıons, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 September 1999, pp.402-405

Application of Mixed Linear Models.

Biometric Society III. Congresso Nazionale, 7 - 09 June 1999

Some Applications of Generalized Mixed Linear Models.

National Biometry Conference III, Roma, Italy, 8 June - 10 August 1999, pp.1-6

Books & Book Chapters

Zero-Inflated Regression Methods for Insecticides

in: Insecticides - Basic and Other Applications., Soloneski, S., Editor, Intech, Rijeka, pp.259-268, 2012