Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Language Conflict, Language and Culture Shock in The Context of Bilingual Primary School Students

Journal of Theoretical Educational Science, vol.15, no.1, pp.191-215, 2022 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İki dilli öğrencilere yönelik sınıf öğretmeni adaylarının öğretim kaygıları ve çözüm önerileri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.2210-2231, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.80, pp.1896-1914, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İki Dilli Öğrencilerin Okuma Kaygılarının İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.13, no.79, pp.55-66, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The study of reading fluency and reading comprehension skills of primary school students whose mother tongue is different

Waikato Journal of Education, vol.25, no.1, pp.43-55, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumları: Farklı Okul Düzeylerine Dayalı Bir Değerlendirme

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.13, no.27, pp.1767-1783, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Attitudes of Secondary School Students Toward School And Reading: A Comparison In Terms of Mother Tongue, Gender And Class Level

International Journal of Education & Literacy Studies, vol.6, no.1, pp.27-37, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Books & Book Chapters

Türkçenin Yabancı ve İkinci Dil Olarak Öğretim

in: İlkokul Öğrencileri İçin Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.385-425, 2021

Osmanlı İmparatorluğu’nda İlkokul Kurumları ve Eğitimi

in: Türk Kültürü Araştırmaları Serisi-1, Alev Duran,Gökçen Çatlı Özen, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.133-147, 2021

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Edinen İki Dilli Öğrencilerin Perspektifinde İletişimsel Dil Öğretimi Yaklaşımı,

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslarası Araştırmalar, Doç. Dr. Fatma TAŞKIN EKİCİ,Doç. Dr. Feryal BEYKAL ORHUN, Editor, Eğitim Kitabevi, Ankara, pp.74-106, 2021

Jean Jacques Rousseau

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi , Prof. Dr. Zihni MEREY, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.385-425, 2020