Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur’ân’ın Diğer İlahi Kitaplara Bakışı (Tasdik Ve Nesih Bağlamında)

Atlas Internatıonal Refereed Journal On Socıal Scıences, vol.4, no.13, pp.1242-1261, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kurâ’n’da “Gafûr” İsmi ve Geçtiği Âyetlerle İlgisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.41, pp.39-72, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kur’ân’da “Azîz” İsmi ve Geçtiği Âyetlerle İlgisi

Y.Y.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.115-144, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Kur'ân Işığında Şiddet Sorununa Bir Bakış

Dinbilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.7-28, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kur'ân Kıssalarında Eski Uygarlıklar

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.24, pp.165-182, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kur'ân Işığında Düşünce, İnanç ve İfade Hürriyeti

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, pp.1-36, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kuran’da Sünnetullah ve Toplumların Çöküş Nedenleri

Dinbilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.61-93, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kur'ân Işığında Aklın Gücü ve Sınırı

İslâmî Araştırmalar Dergisi, pp.206-219, 1998 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İslâm'da Akılcılığın Ortaya Çıkışı ve Tefsire Girişi

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.3, pp.133-148, 1998 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kur'ân'da Kevnî Âyetler

Y.Y.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.2, pp.201-211, 1998 (National Refreed University Journal)

Şihabuddin es-Sivasî ve Tefsirinde Takip Ettiği Yöntem

Y.Y.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, no.1, pp.179-220, 1994 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kur’ân Âyetleri Işığında Ailenin Önemi

Doğu ve Batı Medeniyetlerinde Kadın ve Ailenin Önemi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 May 2009, pp.1-20

Molla Nuhyeddin-i Haveli

Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, Siirt, Turkey, 07 September 2007 - 09 September 0207, pp.537-557

Mavkifu’l-Üstaz ed-Doktor Süleyman Ateş Mine’l-Medreseti’l-Akliyye fi’t-Tefsir- Medresetu’l-Menar-

al-Mutamar ed-Düveli- ed-Dirasatu'l-İslamiyye inde Gayri’l-Arab, Kahire, Egypt, 20 - 22 May 1997, pp.1-30

Books & Book Chapters