Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Knowledge Level of Families Living in Van About Dental Trauma And Its Treatment

Eastern Journal of Medicine, cilt.24, sa.4, ss.463-471, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Gingiva-Colored Composites with the Latest Indications

Dental and Medical Journal Review, cilt.1, sa.2, ss.12-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Mouthrinses on Gingiva-Colored Composites Microhardness and Color Stability

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.3, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RESTORATION OF ANTERIOR REGION PROBLEMS WITH COMPOSITE RESINS

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.184-185 Creative Commons License

AESTHETICAL REHABILITATION OF MAXILLARY AND MANDIBULAR POLYDIASTEMA WITH COMPOSITE RESINS

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.180-181 Creative Commons License

Çürük Ve Periodontitise Bağlı Estetik Kayıplara Protetik Yaklaşım: Vaka Raporu

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.439

Er,Cr:YSGG Lazer Destekli Gingivektomi: Vaka Raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.425

Hastaların ICDAS-II ve CAST Indekslerine Gore Birinci Molar Dişlerinin Değerlendirilmesi

24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.1

Endodontik Tedavili Dişlerin Alternatif Rehabilitasyonu Endokuronlar: Olgu Sunumu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.410

Kuron Harabiyeti Olan Dişlerin Dijital Rehabilitasyonu

24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.438

CLOSURE OF THE POLIDIASTEMAS DUE TO HIGH FRENULUM ATTACHMENT

23rd Congress of the Balkan Stomatological Society, Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.424

PROVIDING A HARMONIOUS SMILE WITH COMPOSITE LAMINATE VENEER IN MISSING CENTRAL INCISOR TOOTH

23rd Congress of the Balkan Stomatological Society, Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.293

DIGITAL EVALUATION OF MOD CAVITY PREPARATION TAPERS DIFFERENCES BETWEEN GRADES OF DENTISTRY FACULTY

23rd Congress of the Balkan Stomatological Society(BASS), Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.281-282

DIGITAL EVALUATION OF PREPARATION SUCCESS DIFFERENCES BETWEEN GRADES OF DENTISTRY FACULTY

23rd Congress of the Balkan Stomatological Society(BASS), Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.164-165

POLYDIASTEMA CLOSURE USING COMPOSITE LAMINATE VENEERS

23rd Congress of the Balkan Stomatological Society, Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.422-423

COMPOSITE RESTORATIONS OF THE DENTAL TRAUMA CASE

23rd Congress of the Balkan Stomatological Society, Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.423

CLOSURE OF THE MIDLINE DIASTEMA WITH COMPOSITE LAMINATE VENEER RESTORATIONS

23rd Congress of the Balkan Stomatological Society, Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.423-424

RESTORATIVE APPROACHES TO ANTERIOR TRAUMATISED TOOTH

23rd Congress of the Balkan Stomatological Society, Iasi, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.422

Dental Florozis Vakasının Er, Cr:YSGG Lazer ile Tedavisi:Olgu Sunumu

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bahar Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, ss.8 Creative Commons License

Er, Cr:YSGG Lazer ile Direkt Pulpa Kuafajı

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bahar Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, ss.5 Creative Commons License

Herpes Simpleks Lezyonunun Lazer ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Bahar Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, ss.25 Creative Commons License

Konjenital Lateral Eksikliğine ve Peg Lateral Formasyonu Nedeniyle Oluşan Diastemaların Kompozit Laminalarla Kapatılması

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.254-255 Creative Commons License

Farklı Kompozitlerde Meydana Gelen Kalınlık Değişimlerinin Translüsensi, Opalesans ve Maskeleme Etkinliği Üzerine Etkileri

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.110-111 Creative Commons License

Evaluation Effects Of Mouthrinses on Microhardness and Color Changes of Gingiva-Colored Composites

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.107-108 Creative Commons License

Anterior Diastema Closure with Direct Composite Laminate Veneers: Case Reports

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.160-161 Creative Commons License

Zirkonya Altyapıların Hacimsel Karşılaştırılması

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, sa.1, ss.131

Yüzey İşlemleri ve Silanizasyonun Zirkonya İc¸eren Kompozitlerin Tamirlerinde Mikro-Makaslama Bağlantı Dayanımı Üzerine Etkileri

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.131 Creative Commons License

Effect of iontophoresis on microshear-bond strength of dentin-adhesives

The 6th International Congress on Adhesive Dentistry, Bangkok, Tayland, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, ss.20

Evaluation of long-term storage effects on resin composites surface properties

39th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Prag, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Eylül 2015, ss.1

Alternative restoration technique of damaged and endodontically treated tooth with CAD/CAM

21th International Scientific Congress and Expodental, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014, ss.77

CAD/CAM seramik kuronlarla ve fiber postlarla anterior dişlerde estetik rehabilitasyon

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2014, ss.38

Beyazlatma Sonrası Uygulanan Antioksidanlar Dişlerde Renk Değişimi Meydana Getirir mi?

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2014

Çeşitli antioksidanların dentin-kompozit arayüzeyindeki mikro-tensile bağlanma dayanımı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2014, ss.44

Zirkonyum oksit seramiklerin eğilme dayanımı üzerine sinterleme prosedürünün etkisi

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014, ss.131

Translüsent zirkonyumlardaki boyama tekniklerinin renk eşleşmesindeki etkilerinin değerlendirilmesi

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014, ss.113

Osteosarcoma in the posterior maxilla

Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD) 8th International Congress, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.38

Anterior endocrowns manufactured with CAD/CAM

European Prosthodontic Association Congress, Turku, Finlandiya, 21 - 24 Ağustos 2013, ss.58

Van İlinde Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Ağız Sağlığı ile Dental Korku Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

17. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Eylül 2012, ss.4

Kitap & Kitap Bölümleri

Novel Materials in Prosthodontics: Resin Matrix Ceramics

Scientific Developments for Health and Life Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, ss.253-259, 2020 Creative Commons License

Disinfection Methods in Prosthetic Dentistry

Scientific Developments for Health and Life Sciences , Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, ss.263-276, 2020 Creative Commons License

Geçmişten Günümüze CAD/CAM

Protetik Diş Tedavisinde CAD/CAM Uygulamaları, Nigiz R, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Araştırma Yayıncılık, Ankara, ss.18-23, 2018