Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

"Sait Faik Abasıyanık'ın Öykülerinde Otobiyografik Anlatım"

Milli Eğitim, no.180, pp.238-251, 2008 (SCI-Expanded)

The Bahce Journal (1908-1910)

BILIG, no.47, pp.167-176, 2008 (SSCI) identifier identifier

Göstergebilimsel Okumalara Doğru

Milli Eğitim, no.164, pp.186-189, 2004 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Van Masallarının Max Lüthi Yöntemine Göre Çözümlenmesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Dönüşen Kimlik: Reis Bey

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.23, pp.31-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Necip Fazıl Kısakürek’in Tiyatro Karakterlerinde Kişilik Değişimi

Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.51, pp.63-88, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

MEMET BAYDUR’UN TENSİNG ADLI TİYATRO OYUNUNA EKOELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOSJOURNAL Dergisi), no.61, pp.102-111, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

TAHSIN YUCEL’S ENVIRONMENTAL SENSIVITY IN HIS NOVEL “THE SKYSCRAPER”

International Journal of Management and Applied Science, vol.3, no.2, pp.45-47, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ali Ulvi Kurucu

Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, no.411, pp.58-60, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Oğuz Atay'ın "Bir Bilimadamının Romanı" Adlı Eseri

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, no.70, pp.56-57, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Necip Fazıl’ın Yaşadığı Dönüşüme Bir Bakış

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, no.63, pp.36-38, 2005 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MEHMED ÂKİF ERSOY VE ALİ ULVİ KURUCU

Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 12 March 2021, pp.309-312

AN ESSAY ON CONTEMPORARY MYTHOLOGY: PEDDLER ZEUS

ICQH 2019 ICQH2019 International Conference on Quality in Higher Education, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 26 - 27 December 2019, pp.38

Akademik Dil Üzerine

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1

Sait Faik Öyküsünde Üstkurmaca Tekniği

Bilge Kağan 1. Uluslararası Bilim Kongresi, Amsterdam, Netherlands, 26 - 29 October 2018, pp.73-88

About The Theatre Game Called Tensing of Memet Baydur

The MacroTrend Conference on Social Sciences: Paris 2017, Paris, France, 28 - 29 December 2017, pp.43

TAHSIN YUCEL’S ENVIRONMENTAL SENSIVITYIN HIS NOVEL “THE SKYSCRAPER”

International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES), Barselona, Spain, 9 - 10 December 2016, pp.2-4

Sinan Yağmur ve Saide Kuds un Romanlarında Kimya Hatun un İzdüşümü

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrat, Montenegro, 1 - 03 September 2015

Çevreci Eleştiri Kuramı Açısından Halikarnas Balıkçısı nın Romanları ve Sait Faik Abasıyanık ın Öyküleri

V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, St. Petersburg, 11 - 14 September 2014

Ömer Polat’ın Romanlarında Taşra Düzeni

II. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Turkey, 8 October - 10 August 2008, pp.479-487

Ömer Polat’ın Romanlarında Tasra Düzeni

II. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 8 - 10 October 2008, pp.479-487

Ağrı Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 8 - 10 October 2008, pp.488-497

Books & Book Chapters

Yılmaz Gruda'nın Şiir Yolculuğu

Gece Kitaplığı, Ankara, 2021

Sait Faik’in Kurmaca Dünyası

in: Prof. Dr. Ramazan Kaplan’a Armağan, Öztürk Emiroğlu, Gülsemin Hazer, Macit Balık, Hülya Ürkmez, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.279-287, 2020

İsmail Hakkı Tonguç

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi, Zihni Merey, Editor, Nobel, Ankara, pp.251-272, 2020

Lisansüstü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.102-112, 2019

Akademik Dil Üzerine

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Doç. Dr. Fuat Tanhan, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.150-155, 2019

"Şemsettin Sami"

in: Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman), Bayrak Ö., Editor, Asos Yayınları, Ankara, pp.249-270, 2018

Namık Kemal

in: Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman), Doç. Dr. Özcan Bayrak, Editor, Asos Yayınları, Ankara, pp.87-154, 2018

Mahalle

Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Endam Aynası

Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Ağrı Türküleri Üzerine

in: Ağrı Türküleri ve Oyun Havaları, İsmet Koçkar, Salih Turhan, Aydın Kasar, Şinasi Ünal, Editor, İbrahim Çeçen Vakfı Yayınları, Ankara, pp.13-28, 2017

Sârâ & Cehennem Yolcuları (İki Roman)

Kesit Yayınları, İstanbul, 2016

Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret

Kesit Yayınları, İstanbul, 2015

"Bir Ölü Defteri Romanının Tahlili"

in: Servet-i Fünûn Edebiyatı, Bayrak Ö., Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.225-232, 2015

"Kırık Hayatlar Romanının Tahlili"

in: Servet-i Fünûn Edebiyatı, Bayrak Ö., Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.233-242, 2015

"Şemsettin Sami"

in: Yeni Türk Edebiyatı 1 Şiir Roman, Özcan Bayrak, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.169-186, 2015

"Bir Ölü Defteri Romanının Tahlili"

in: Servet i Fünûn Edebiyatı, Özcan Bayrak, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.225-232, 2015

"Namık Kemal"

in: Yeni Türk Edebiyatı 1 Şiir Roman, Özcan Bayrak, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.65-96, 2015

"Kırık Hayatlar Romanının Tahlili"

in: Servet i Fünûn Edebiyatı, Özcan Bayrak, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.233-242, 2015

VAN İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 18-19 HAZİRAN 2012

Semih Ofset Matbaacılık Yay. Sağ. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2013

Sait Faik Öyküsünde Kurgu ve Anlatım Teknikleri

Millî Eğitim Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Celal Sahir Erozan

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp.1-3, 2019

İskender Pala

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü , pp.1-6, 2019

Fakir Baykurt

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü , pp.1-5, 2019

Salahaddin Enis Atabeyoğlu

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü , pp.1-3, 2018

Other Publications