Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Bahce Journal (1908-1910)

BILIG, sa.47, ss.167-176, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GÜNGÖR DİLMEN’İN BAĞDAT HATUN OYUNUNUN DRAMATİK YAPISI VE İÇERİK ANALİZİ

Milli Eğitim, sa.217, ss.167-178, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEMET BAYDUR’UN TENSİNG ADLI TİYATRO OYUNUNA EKOELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOSJOURNAL Dergisi), sa.61, ss.102-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TAHSIN YUCEL’S ENVIRONMENTAL SENSIVITY IN HIS NOVEL “THE SKYSCRAPER”

International Journal of Management and Applied Science, cilt.3, sa.2, ss.45-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Sait Faik Abasıyanık'ın Öykülerinde Otobiyografik Anlatım"

Milli Eğitim, sa.180, ss.238-251, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oğuz Atay'ın "Bir Bilimadamının Romanı" Adlı Eseri

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, sa.70, ss.56-57, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Göstergebilimsel Okumalara Doğru

Milli Eğitim, sa.164, ss.186-189, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AN ESSAY ON CONTEMPORARY MYTHOLOGY: PEDDLER ZEUS

ICQH 2019 ICQH2019 International Conference on Quality in Higher Education, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 26 - 27 Aralık 2019, ss.38

Akademik Dil Üzerine

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018, ss.1

Sait Faik Öyküsünde Üstkurmaca Tekniği

Bilge Kağan 1. Uluslararası Bilim Kongresi, Amsterdam, Hollanda, 26 - 29 Ekim 2018, ss.73-88

About The Theatre Game Called Tensing of Memet Baydur

The MacroTrend Conference on Social Sciences: Paris 2017, Paris, Fransa, 28 - 29 Aralık 2017, ss.43

TAHSIN YUCEL’S ENVIRONMENTAL SENSIVITYIN HIS NOVEL “THE SKYSCRAPER”

International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES), Barselona, İspanya, 9 - 10 Aralık 2016, ss.2-4

Ömer Polat’ın Romanlarında Tasra Düzeni

II. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2008, ss.479-487

Ağrı Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Agrı Dagı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2008, ss.488-497

Kitap & Kitap Bölümleri

Lisansüstü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.102-112, 2019

Akademik Dil Üzerine

Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Doç. Dr. Fuat Tanhan, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.150-155, 2019

Namık Kemal

Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman), Doç. Dr. Özcan Bayrak, Editör, Asos Yayınları, Ankara, ss.87-154, 2018

"Şemsettin Sami"

Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman), Bayrak Ö., Editör, Asos Yayınları, Ankara, ss.249-270, 2018

Endam Aynası

Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Mahalle

Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Ağrı Türküleri Üzerine

Ağrı Türküleri ve Oyun Havaları, İsmet Koçkar, Salih Turhan, Aydın Kasar, Şinasi Ünal, Editör, İbrahim Çeçen Vakfı Yayınları, Ankara, ss.13-28, 2017

Sârâ & Cehennem Yolcuları (İki Roman)

Kesit Yayınları, İstanbul, 2016

Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret

Kesit Yayınları, İstanbul, 2015

"Kırık Hayatlar Romanının Tahlili"

Servet-i Fünûn Edebiyatı, Bayrak Ö., Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.233-242, 2015

"Bir Ölü Defteri Romanının Tahlili"

Servet-i Fünûn Edebiyatı, Bayrak Ö., Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.225-232, 2015

VAN İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 18-19 HAZİRAN 2012

Semih Ofset Matbaacılık Yay. Sağ. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2013

Sait Faik Öyküsünde Kurgu ve Anlatım Teknikleri

Millî Eğitim Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1-3, 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1-6, 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1-5, 2019

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1-3, 2018

Diğer Yayınlar