Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Memduh Şevket Bey'in Tahran Büyükelçiliği Dönemi Türkiye-İran İlişkileri (1925-1930)

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.72, pp.347-370, 2021 (International Refereed University Journal)

1950 Genel Seçimlerinde Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.0, pp.191-210, 2021 (International Refereed University Journal)

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İaşe Tedbirleri: İhtikârla Mücadele

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.8, no.1, pp.179-197, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

II. Dünya Savaşı'nda Adana Görüşmeleri ve Etkileri (Adana Parleys And Effects In World War II

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), vol.9, no.45, pp.302-310, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hâkimiyet-i Millîye Bağlamında Chp Halk Kürsüleri

Hâkimiyet-i Millîye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 - 31 December 2019, pp.12-24

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır’da Genel Seçimler ve Yansımaları” Osmanlı’dan Günümüze Diyarbakır

Uluslararası Diyarbakır Tarih, Toplum ve Ekonomi Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.829-855

Books & Book Chapters

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır'da Genel Seçimler ve Yansımaları

in: Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, Özcoşar İ, Karakaş A, Öztürk M, Polat Z, Editor, Ensar, İstanbul, pp.809-824, 2018