Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

II. Dünya Savaşı'nda Adana Görüşmeleri ve Etkileri (Adana Parleys And Effects In World War II

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), cilt.9, ss.302-310, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hâkimiyet-i Millîye Bağlamında Chp Halk Kürsüleri

Hâkimiyet-i Millîye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Türkiye, 30 - 31 Aralık 2019, ss.12-24

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır’da Genel Seçimler ve Yansımaları” Osmanlı’dan Günümüze Diyarbakır

Uluslararası Diyarbakır Tarih, Toplum ve Ekonomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.829-855

Kitap & Kitap Bölümleri

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır'da Genel Seçimler ve Yansımaları

Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, Özcoşar İ, Karakaş A, Öztürk M, Polat Z, Editör, Ensar, İstanbul, ss.809-824, 2018

Demokrat Parti Döneminde Diyarbakır Seçimleri ve Yansımaları

Osmanlı'dan Günümüze Diyarbakır, ÖZCOŞAR İ, KARAKAŞ A, ÖZTÜRK M, POLAT Z, Editör, Ensar, İstanbul, ss.807-824, 2018