Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Broaden-and-Built Theory of Gratitude: Testing a Model of WellBeing and Resilience on Turkish College Students

Participatory Educational Research (PER) , vol.8, no.1, pp.149-158, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Mediating role of self-efficacy in the relationship between problem solving and hope

Participatory Educational Research (PER),, vol.7, no.1, pp.47-58, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.79-96, 2019 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelenmesi.

Kastamanu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1423-1433, 2019 (National Refreed University Journal)

Gratitude, Hope, Optimism and Life Satisfaction as Predictors of Psychological Well-Being

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, pp.81-99, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Şükran Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.69, pp.13-31, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Adaptation Study of the Balanced Measure of Psychological Needs (BMPN) Scale to Turkish Culture

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.47, no.2, pp.357-383, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Şükran: Ruh Sağlığı Alanında Güncel Bir Kavram

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, vol.10, no.1, pp.1-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına Yansımaları

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.6, no.45, pp.13-24, 2016 (Other Refereed National Journals)

Eğitim ve Öğretimde Güncel Bir Yaklaşım: Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme (Flipped Learning) Modeli

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.48, no.2, pp.103-121, 2015 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ergenlerde Öz-yeterlik, Motivasyon, Azim ve Psikolojik Dayanıklılığın İyi Oluş ile İlişkisi: Bir Model Sınaması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.1

Öğretmen Adaylarında Affedicilik, Şükran Duyma ve Özgecilik Değişkenlerinin İyi Oluş ile İlişkisinin İncelenmesi

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.2

Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Psikometrik Özellikleri

International Conference on Stem And Educational Sciences, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.154

Üniversite Öğrencilerinde Bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3997-3998

Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.110-111

Şükran Ölçeği Geliştirme Çalışması

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.112-113

Ruh Sağlığı Alanında Güncel Bir Kavram: Şükran

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.133-134

Türkiye’de iyi oluşla İlgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelemesi.

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.331-332

Kanıta Dayalı Uygulamalar Ve Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Alanına Yansımaları

. 13. Ulusal PDR Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.605-607

Books & Book Chapters

İrade Eğitimi

Timaş Yayınları, İstanbul, 2021

Yürümeye Devam Et

Timaş Yayınları , İstanbul, 2020

Van İlindeki Rehberlik Servislerinin Performanslarının Değerlendirilmesi Ve Arttırılması

in: Eğitim Ortamlarında Nitelik, Halil İbrahim Özok,Fuat Tanhan, Editor, Anı Yayıncılık , Ankara, pp.217-230, 2020

Araştırma-Uygulama İşbirliği Bağlamında Lisansüstü Eğitim.

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.257-267, 2019