Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANADOLU TUVALET KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ VE HASANKEYF LAZIMLIKLARI ANATOLIAN TOILET CULTURAL DEVELOPMENT AND HASANKEY CHAMBER POT

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, ss.395-409, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HASANKEYF KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK KANDİLLER

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.275-288, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hakkari'de Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan Eserler Üzerine Bir Araştırma

3rd. International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.184-185 Creative Commons License

İslam Kültüründe Seramik Keşkül-ü Fukaralar

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, cilt.1, ss.149

Hakkari Yöresindeki Ahşap Beşikler

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.150 Creative Commons License

Investigation of Comparison Total Porosity of Some Glazed /Unglazed Hasankeyf Ceramics

International Congress On Chemistry and Materials Science- ANCON, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.200-201

Anadolu Tuvalet Kültüründe Seramik Lazımlıklar: Hasankeyf Örnekleri

I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR DÜNYASI, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, ss.52-53

Anadolu Oyuncak Kültürü Kapsamında Mardin Müzesi Oyuncaklarının Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.882 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları: Yapılar, Buluntular, Müzeler Çizim ve Fotoğraflar Eşiliğinde, Yılmaz, G., Çavuşoğlu, Ç., Kulaz, M., Editör, Hiper Pegem Akademi Yayın Evi, İstanbul, ss.1-508, 2019

Usûlî Divanı’nda Gülşenîlik ve Hurûfîlik

Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.143-169, 2019

Hakkari Yöresinde Doğum Kültürü ve Ahşap Beşikler

Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmaalar, Zeki Taştan, M.Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.319-336, 2019 Creative Commons License

Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi'nde Van'ın Efsanevi Yönleri

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.293-303, 2018