Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uniform difference method for singularly pertubated delay Sobolev problems

QUAESTIONES MATHEMATICAE, cilt.43, ss.1713-1736, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On adaptive mesh for the initial boundary value singularly perturbed delay Sobolev problems

NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS, cilt.36, ss.228-248, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Uniform difference method for a parameterized singular perturbation problem

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.175, ss.89-100, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A note on a parameterized singular perturbation problem

JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, cilt.182, ss.233-242, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Finite-difference method for parameterized singularly perturbed problem

Journal of Applied Mathematics, cilt.2004, ss.191-199, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Some specialties of the solutions of the differential equations in Banach space

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.157, ss.667-675, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Hardy-Littlewood-Sobolev inequality for (beta, gamma)-distance Riesz potentials

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.153, ss.757-762, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Difference schemes for the singularly perturbed Sobolev periodic boundary problem

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.149, ss.187-201, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A uniformly convergent difference method for the periodical boundary value problem

COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, cilt.46, ss.695-703, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On continuity properties of potentials depending on lambda-distance

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.139, ss.531-534, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A uniformly convergent finite difference method for a singularly perturbed initial value problem

APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION, cilt.20, ss.379-387, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE FINITE DIFFERENCE METHOD ON ADAPTIVE MESH FOR SINGULARLY PERTURBED NONLINEAR 1D REACTION DIFFUSION BOUNDARY VALUE PROBLEMS

Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, cilt.19, ss.45-56, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Parçalı Düzgün Şebekede Singüler Pertürbe Özellikli Lineer Olmayan Reaksiyon Difüzyon Problemleri İçin Nümerik Çözümler

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.425-436, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Numerical Solutions For Singularly Perturbed Nonlinear Reaction Diffusion Boundary Value Problems

IOSR Journal of Mathematics, cilt.15, ss.35-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Convergence of various iterations to solution of boundary value problem for abstract elliptic equation.

International Journal of Applied Mathematics, cilt.2, no.11, ss.1273-1284, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Convergence of the iterative processes to the solution of the boundary problem with the parameter.

Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci., cilt.18, ss.34-40, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FINITE DIFFERENCE SCHEMES ON ADAPTIVE MESH FOR THE SINGULARLY PERTURBED SOBOLEV INITIAL AND PERIODIC BOUNDARY PROBLEM

4rd International Conference on computational Mathematics and Engineering Science (CMES-2019), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.4, ss.116

Uniform Difference Method for Singularly Perturbed Nonlinear reaction Diffusion Problems.

3rd International Conference on computational Mathematics and Engineering Science (CMES-2018), Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2018, cilt.3, ss.177

FINITE DIFFERENCE SCHEMES ON SHISHKIN MESHE FOR THE INITIAL BOUNDARY VALUE SINGULARLY PERTURBED DELAY SOBOLEV PROBLEMS

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.312

On adaptive mesh for the initial boundary value singularly perturbed delay Sobolev problems

Caucasian Mathematics Conference (CMC)-II Van, Turkey, August 22-24, 2017, Van, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2017, ss.58

UNIFORM DIFFERENCE METHOD FOR SINGULARLY PERTURBED DELAY SOBOLEV PROBLEMS

International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES2017), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2017, ss.112

Uniform method for singularly perturbed Sobolev Problem

ICPAM 2015 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS, Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.112

Numerical Methods for Sinfularly Perturbed Problem

5. Mathematics Conference, Payam Noor University, Shiraz, İran, 24 - 25 Ekim 2012, ss.25

Kitap & Kitap Bölümleri

Nümerik Analiz

Pegema, Ankara, 2002