Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Characterization of bovine and human group B streptococci isolated in Turkey

JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.55, sa.5, ss.517-521, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Pyothorax associated with a Mycoplasma sp and Arcanobacterium pyogenes in a kitten

AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL, cilt.80, sa.6, ss.344-345, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Detection of Campylobacter antibodies in sheep sera by a Dot-ELISA using acid extracts from C-fetus ssp fetus and C-jejuni strains and comparison with a complement fixation test

JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES B-INFECTIOUS DISEASES AND VETERINARY PUBLIC HEALTH, cilt.49, sa.3, ss.146-151, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Detection of Brucella antibodies in sheep sera using dot-immunobinding assay and Rose Bengal plate agglutination test

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.21, sa.4, ss.341-344, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Purification and partial chracterization of a cohaemolysin (CAMP-factor)produced by Streptococus canis

FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.64, ss.97-102, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

BINDING-ACTIVITY OF STREPTOCOCCUS-CANIS FOR ALBUMIN AND OTHER PLASMA-PROTEINS

JOURNAL OF GENERAL MICROBIOLOGY, cilt.134, ss.2317-2323, 1988 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Streptococcal group B type antigen X in group L streptococci

JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, cilt.25, sa.9, ss.1803-1804, 1987 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Presence and Prevalance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains in Urine and Stool Samples

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, cilt.26, sa.18, ss.93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Biotyping of Nontypeable Group B Streptococci

Van Veterinary Journal, cilt.21, sa.2, ss.117-122, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Biotyping Nontypeable Group B Streptococci

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, cilt.21, sa.2, ss.121-127, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van yöresinde yavru atan koyunlarda bakteriyolojik ve serolojik incelemeler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, cilt.11, sa.2, ss.19-22, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İneklerde subklinik mastitis olgularından izole edilen Streptokokların serogruplandırılması ve çeşitli biyokimyasal özellikleri üzerine araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.21-27, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresindeki ineklerde subklinik mastitisin etiyolojisi üzerine bir çalışma

Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.1-4, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The presence and the frequency of motile Aeromonads in Rainbow Trout (Oncorhyncus Mykıss) farming stations in Van

Bulletin of Pure and Applied Sciences, cilt.17 A, sa.1, ss.23-26, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ve Yöresinde Yavru atan koyunlarda Brusellozis üzerine etiyolojik ve serolojik İncelemeler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, cilt.2, ss.13-15, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve yöresinde yavru atan ve mezbahada kesilen koyunların serumlarında Salmonella abortus ovis antikorlarının aranması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, cilt.1, ss.54-57, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyunlarda Endometritis üzerine araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.85-88, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ve Yöresinde Yavru Atan ve Mezbahada Kesilen Koyunların Kan Serumlarında Salmonella abortus ovis Antikorlarının Aranması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg., cilt.1, sa.1, ss.54-57, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Presence and Prevalence of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Iin Urine and Stool Samples

The 26th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Skopje, Makedonya, 3 - 05 Ekim 2018, cilt.26, sa.1, ss.93 Creative Commons License

The Presence and Prevalence of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains in Urine and Stool Samples

The 26th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Skopje, Makedonya, 3 - 05 Ekim 2018, cilt.26, sa.18, ss.93

Penisilin Dirençli Sığır ve İnsan Orijinli Streptococcus agalactiae Suşlarında Minimal İnhibitör Konsantrasyonlarının İncelenmesi

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.231-232 Creative Commons License

Penisilin dirençli sığır ve insan orjinli Streptecoccus agalactiae suşlarında minimal inhibitör konsantrasyonlarının değerlendirilmesi

XII. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI), Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.231-232

Boer-Kıl keçisi melezi bir keçide Corynebacterium pseudotuberculosis'in neden olduğu lenfadenitis olgusu

XII. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARASI AKTILIMLI), Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016, ss.103-104

Distribution of antibiotic resistance genes in isolated staphylococci from bovine mastitis

13th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Cluj-Napoca, Romanya, 25 - 27 Eylül 2015, ss.414

Keçi Sütlerinden Mantar Etkenlerinin İzolasyonu

XI. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2015, ss.276-277 Creative Commons License

Detection of Neuraminidase Activities in Bovine and Human Group B Streptococci

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.288

Distribution of antibiotic and antiseptic resistance genes in isolated staphylococci from bovine mastitis

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.94

Distribution of antibiotic resistance genes in isolated staphylococci from bovine mastitis

13th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Cluj-Napoca, Romanya, 25 - 27 Eylül 2014, ss.414 Creative Commons License

Sığır mastitislerinden izole edilen stafilokoklarda antiseptik direnç genlerinin dağılımı

XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2014, ss.220-221

Sığır ve insanlardan izole edilen Grup B Streptokoklarda neuraminidaz aktivitesinin araştırılması

X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Aydın, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2012, ss.88-89

Sığır ve insan orijinli Grup B Streptokokların bazı antimikrobiyel maddelere in vitro duyarlılıklarının araştırılması

X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Aydın, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2012, ss.90-91

Biotyping of nontypeable Group B Streptococci

IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Ekim 2010, ss.162-163 Creative Commons License

Sığır ve insanlardan izole edilen Grup B Streptokokların virulens faktörlerinin araştırılması

IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Ekim 2010, ss.164-165

Prevalence and characteristics of campylobacter species ısolated from gallbladder of slaughtered sheep in Van, (Eastern) Turkey

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2006, ss.150-151 Creative Commons License

Van ve yöresindeki ineklerde subklinik mastitisin etiyolojisi üzerine bir çalışma

IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2000, ss.166-167

Sığır kan serumu ve sütlerinde Brucella antikorlarının Dot-Immunobinding Assay ve diğer serolojik testlerle karşılaştırmalı tespiti

III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 23 - 25 Eylül 1998, ss.13-14