Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kalite Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olma Durumunun İç Kontrol Sistemine Etkisi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.33, pp.521-551, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), vol.7, no.12, pp.2089-2094, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kalite Yönetim Sistemleri İle İç Kontrol Sistemi Arasındaki Etkileşimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science (Sobider), vol.1, no.32, pp.176-194, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerde E-Belge Kullanımı ve Uygulamaları

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.35, pp.253-269, 2017 (International Refereed University Journal)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğrencilerinin Mesleki Becerilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Gevaş Meslek Yüksekokulu Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.37, pp.139-152, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerde E-Belge Kullanımı ve Uygulamaları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.35, pp.253-269, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

İç Kontrolün Oluşturulmasında Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.19, pp.37-57, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Sektöründeki İşletmelerde Kalite Yönetim Sistemlerinin İç Kontrol Sistemine Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (Ispec), Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.1, pp.1

Kalite Yönetim Sistemleri ile İç Kontrol Sistemi Arasindaki Etkileşimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma

International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mekke, Saudi Arabia, 15 - 24 April 2019, pp.218

Storing and Evaluation of The Records of Livestock Enterprises In Database

International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mekke, Saudi Arabia, 15 - 24 April 2019, pp.83-84

A Research On The Evaluatıon Of The Effect Of Quality Management Systems On The Internal Control System In Enterprises In The Service Sector

Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Turkey, 30 January - 02 February 2019, pp.249 Creative Commons License

An Investıgatıon On The Effect Of Quality Management System Certıfıcate To Internal Control System

Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Turkey, 30 January - 02 February 2019, pp.245 Creative Commons License

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğrencilerinin Staja Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma:Gevaş Meslek Yüksekokulu Örneği

II. International Scientific and Vocational Studies Congress –Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, vol.1, no.1, pp.1109-1110

Van İlindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Düşünceleri

II. International Scientific and Vocational Studies Congress –Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, vol.1, pp.1111-1112 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Muhasebe Meslek Mensuplarının Tms Ve Tfrs Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Düşünceleri: Malatya İli Örneği

in: Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar, Apalı A.,Seçgin Y., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.193-205, 2018 Creative Commons License