Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSLAM’A DAVETTE DİNİ İLETİŞİM

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - III, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.116-128

ÖNE ÇIKAN MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI VE BAŞARILARI

3. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU (İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN), Ağrı, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.649-666

İslam Bilim İlişkisi

III: Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Turkey, 11 - 12 April 2019, vol.III, pp.151-162

Batı Bilim Geleneğinin Oluşumunda İslam Biliminin Etkisi

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.237-253

Ahmed-i Hânî’nin Eğitim Faaliyetleri

2. Uluslararası Ahmed-i Hanî Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.769-780

MEDRESELERDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

II.INTERNATIONAL SOCIAL SCEIENCES AND HUMANITIES BERLİN CONFERANCE, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, vol.1, pp.19

Kotalili Molla Abdullah'ın İlmi Kişiliği

TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA MUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Muş, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.156

AHMED-I HANÎ’NİN TASAVVUFİ EĞİTİM ANLAYIŞI

I.Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 27 - 29 April 2018, vol.2, pp.163-168

Niyazî-i Mısrî’nin İlmi Kişiliği

Uluslararası Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017, vol.1, pp.557-569

Batı Kültürünün İslam Kültürüne Etkisi

Second Mediterranean İnternational Social Seciencs Cogress, Ohrid, Macedonia, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.407-416

İslam'ın Irkçılık Karşısındaki Tutumu ve Kardeşlik Eğitimi

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.159-167

Hacı Bayramı Veli'nin Tasavvufi Eğitim Anlayışı

II. Uluslararası Hacı Bayramı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2017, vol.1, pp.81-92

ÖZEL EĞİTİMDE DİN EĞİTİMCİSİ YETİŞTİRME

I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, vol.1, pp.641-655 Creative Commons License

Selahadini Eyyubi'nin İlmi Toplantıları

Uluslararası Selahaddin Eyyubî Sempozyumu, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2016, vol.1, pp.543-556

Lisanı kal ve Lisanı Hal ile Hacı Bayramı Veli'nin Toplum Terbiyesi

Uluslararası Hacı Bayramı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2016, vol.2, pp.277-291 Creative Commons License Sustainable Development

Religious Counseling And Guadance In social Environment

Şubat 2016 Barselona Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Barselona, Spain, 4 - 07 February 2016, pp.284-294 Creative Commons License Sustainable Development

SOCIAL COUNSELING AND GUIDANCE IN RELIGIOUS ENVIRONMENT

Has Successfully Partıcıpated ın Internatıonal Humanıtes And Socıal Scıences Conference, Whıch Was Held In Barcelona Between February 4-7, 2016, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016, vol.1, pp.21-22 Creative Commons License Sustainable Development

Şark Medreselerinde Ezber ve Tekrar Metodu

Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler, Bingöl, Turkey, 29 June - 01 July 2012, vol.2, no.97, pp.409-424 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Dini İletişimde Ahlakilik

in: DİN DÜŞÜNCE VE AHLAK II, Bayram Kanarya,Davut Eşit vd., Editor, Nida Yayıncılık, Gaziantep, pp.231-248, 2022

İSLÂM MEDENİYET TARİHİNDE SAĞLIK KURUMLARI VE HASTANELER

in: İSLÂM’DA SAĞLIK VE KORUYUCU HEKİMLİK, Prof. Dr. Adem YERİNDE-Doç. Dr. Mehmet Salih GEÇİT vd., Editor, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Ağrı, pp.1-564, 2021 Creative Commons License

Ahlakla İlgili Kürtçe Yazılan Bazı Eserlerin Değerlendirilmesi

in: Kürtçe İslami İlimler, Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ-Doç. Dr. Ferzende İDİZ, Editor, Peywend Yayınları, Van, pp.1-438, 2021 Creative Commons License

Dört Halife Döneminde Din Eğitimi

in: İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı-II , Doç. Dr. Teceli KARASU-Doç. Dr. Mahsum AYTEPE, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.1-846, 2021 Creative Commons License

Molla Abdullah el-Karaköyî

in: VARTO-İNSAN-MEKÂN-HAFIZA, İrşad Sami YUCA, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.675-695, 2021

Molla Halil-i Karaköyî

in: VARTO-İNSAN-MEKAN-HAFIZA, İrşad Sami YUCA, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.1-760, 2021

Eyyûbîler Dönemi İlmi Çalışmalar

in: Eyyûbîlerde İlim, Kültür ve Sanat, Abdulhalim Oflaz,Ümit Koca,Zeynep Akbudak,Furkan Erbaş,Moulay el-Hassan el-Hafidi, Editor, Hiperyayın Uluslararası Yayıncılık, İstanbul, pp.9-657, 2020

ÜLKEMIZIN BIR GERÇEGI OLAN MEDRESELERIN YERINE GETIRDIGIFONKSIYONLAR VE YASADIĞI SORUNLAR

in: Türkiye Egitim Vizyonu Üzerine Degerlendirmeler, Tarhan F., Editor, Pegem Akademı, Ankara, pp.217-226, 2019

el-Ecvibetu'l-Mankule li'l-Esileti'l-Makule

Seeyda Yayınları, Diyarbakır, 2018

EDUCATION AND TRAINING METHODS IN MADRASAHS

in: Applied Social Science Research, Leyla Aydemir, Editor, Kovac, Hamburg, pp.51-60, 2018

İSLAM MEDENİYETİNDE BİR ÜNİVERSİTE TEŞEKKÜLÜ OLARAK NİZAMİYE MEDRESELERİ

in: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, Prof. Dr. Necmettin Tozlu Prof. Dr. Vefa Taşdelen Doç. Dr. Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi, Ankara, pp.47-81, 2016 Creative Commons License