Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of Preschool Curriculum by Stufflebeam's Context, Input, Process and Product (CIPP) Evaluation Model

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.200, pp.229-251, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A New Value Classification and Values to Be Acquired by Students Related to This Classification

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.2, pp.1472-1474, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Authentic Learning Practices on Academic Success in Science Courses

Educational Research Quarterly, vol.44, no.4, pp.3-30, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Öğretim Programının Farklı Lise Türlerindeki Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.37, pp.38-70, 2021 (National Refreed University Journal)

The Effects of Authentic Learning Practices on Problem-Solving Skills and Attitude towards Science Courses

Journal of Learning for Development, vol.8, no.1, pp.146-161, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersindeki Sınıf İçi Öğretim Uygulamaları

Manas Journal of Social Studies, vol.9, no.2, pp.764-777, 2020 (National Refreed University Journal)

Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.175-199, 2020 (National Refreed University Journal)

The relationship between learning strategies and achievement goal orientations of high school students

Elementary Education Online, vol.19, no.1, pp.400-414, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilimleri Öğretim Programını Değerlendirmek Amacıyla Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin İncelenmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması

The Journal of Academic Social Science Studies, no.77, pp.93-110, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâları ile Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişki

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.6, pp.2481-2492, 2019 (International Refereed University Journal)

Birinci Sınıf Türkçe (İlk Okuma Yazma) Öğretim Programının Değerlendirilmesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.32, pp.31-75, 2019 (National Refreed University Journal)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Q Metodu İle Analizi

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.28, pp.82-106, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The School Readiness of 60-65 Months Old Students: A Case Study

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.6, no.2, pp.86-99, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Değerlendirilmesi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.12, no.2, pp.508-537, 2018 (National Refreed University Journal)

Socio-cultural, psychological and academic problems of undergraduate Syrian students in Turkey

Issues in Educational Research (ERIC), vol.28, no.3, pp.701-719, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın Ünite Bazlı Değerlendirilmesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.156-192, 2018 (National Refreed University Journal)

2015 ve 2017 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.528-547, 2018 (Other Refereed National Journals)

Socio-cultural, psychological and academic problems of undergraduate Syrian students in Turkey

ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH, vol.28, no.3, pp.701-719, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Student Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.1, pp.144-162, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Mentor Teachers

The Journal of Academic Social Science Studies, no.62, pp.33-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Teaching Practice Course in Education Faculties According to Opinions of Academicians

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.335-351, 2017 (National Refreed University Journal)

4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.11, no.2, pp.172-196, 2017 (International Refereed University Journal)

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları: Van İli Örneği

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.729-737, 2017 (National Refreed University Journal)

Methodological Investigation of the Curriculum Evaluation Theses Completed between the Years 2006-2015 in Turkey

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.9, pp.1468-1478, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.XIII, no.1, pp.657-683, 2016 (National Refreed University Journal)

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının eleştirel pedagojiye ilişkin görüşleri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.1-14, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Öğretmen adaylarının öğretim elemanı niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: karşılaştırmalı bir inceleme

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.11, no.4, pp.1036-1052, 2012 (Other Refereed National Journals)

Okulların karakter eğitimi yetkinliği ölçeği (OKEYÖ)

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.9, no.21, pp.7-27, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

International Congress on Education 2016, Bosnia And Herzegovina, pp.14

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 21 March 2019, pp.12

Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2018, pp.1

Öğretmenlerin Mesleğe Adanmışlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2018, pp.3

60-65 AY ARALIĞINDAKİ İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matemaatik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.15

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA YAPILAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNİN İNCELENMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matemaatik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.11

Evaluation of 4th Grade Science Curriculum

The 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.24

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.12-13

Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.112-113

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.120-121

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Education Stakeholders: A Qualitative Analysis

International Congress on Education 2016, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.104-106

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Students

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.2

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Teachers

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.4

An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.1

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of School Administrators

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.104-106

From the Point of School Administrators Academic Success Problematic in Schools

ERPA International Congress on Education 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.105

Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uygulama Öğretim Elemanlarının Görüşlerine GöreDeğerlendirilmesi

III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.35-36

Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.32-33

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları Van ili örneği

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Turkey, 23 - 24 November 2015, pp.6-7

Türkiye de 2005 2014 yılları arasında yapılan program değerlendirme tezlerinin metodolojik açıdan incelenmesi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.1-2

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları: Van İli Örneği

Bütün Yönleriyle Öğretmen Sempozyumu, Van, Turkey, 13 - 15 April 2015, pp.15-21

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri

9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 20 - 30 October 2014, pp.11-18

Eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanların akademik tükenmişlik düzeyleri

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.232-233

Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve değerleri arasındaki ilişki

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.3-4

İlköğretim okullarındaki öğrencilere kazandırılması gereken değerler

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 16 - 18 September 2010, pp.215-216

Karakter eğitimi ve dünyada karakter eğitimi uygulamaları

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, pp.100-101

Books & Book Chapters

John Locke

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi, Zihni Merey, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-14, 2020

Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeli

in: Eğitimde Güncel Yaklaşımlar, İshak Kozikoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.39-53, 2020

Lev Nikolayeviç Tolstoy

in: Farklı Perspektiflerde Çocuk Eğitimi, Zihni Merey, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.50-65, 2020

Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

in: Eğitim Pratiğimiz Üzerine Araştırmalar, Özok H. İ., Aladağ, C., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.393-409, 2019

Hizmet Öncesinde Öğretmenlik Uygulamalarını Geliştirme ve Değerlendirme

in: Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), Mustafa Ergün, Behçet Oral, Taha Yazar, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.111-130, 2018