Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Transmission and Decryption of the Audio Signal Masked with ECG by FDM Method

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING, vol.46, no.4, pp.913-923, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

EXPERIMENTAL AND SIMULATION RESULTS OF WIEN BRIDGE OSCILLATOR CIRCUIT REALIZED WITH OP-AMP DESIGNED USING A MEMRISTOR

JOURNAL OF ELECTRONIC TESTING: THEORY AND APPLICATIONS (JETTA), vol.38, no.4, pp.445-452, 2022 (SCI-Expanded)

Path following of an unmanned ground vehicle with GPS feedback using model predictive control method

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.38, no.1, pp.345-355, 2022 (SCI-Expanded) identifier

Control of 2-Dof TRMS MIMO system using FOPID & FOSTSMC method

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.38, no.1, pp.605-615, 2022 (SCI-Expanded) identifier

The simulation of sound signal masking with different chaotic oscillations and its circuit application

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.24, no.5, pp.4284-4293, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Tek Bir Kanaldan Kaotik Maskelenmiş Ses Sinyalinin İletilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-10, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Estimation of Memristor Hysteresis Curve with Fuzzy Logic Designer

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.27, pp.64-72, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Memristör Temelli 2. Dereceden Aktif Yüksek Geçiren Filtrenin İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.446-456, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A Mobile Application That Allows People Who Do Not Know Sign Language to Teach Hearing-Impaired People by Using Speech-to-Text Procedures

International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, vol.8, no.1, pp.27-33, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Application of wireless power system automation for electrical distribution system of Van, Turkey

BITLIS EREN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.7, no.2, pp.123-131, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Design of Chaotic Mobile Communication System Using Arduino

International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering, vol.1, no.2, pp.6-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

ARDUINO BASED SMART HOME AUTOMATION SYSTEM

International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering, vol.2, no.2, pp.1-5, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Wireless remote control of a mobile robot

International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering, vol.1, no.2, pp.51-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Reducing the effects of harmonics on the electrical power systems with passive filters

Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, vol.5, no.1, pp.1-10, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ortalama Rüzgar Hızı ve Güç Yoğunluğunun Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemler

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.73-78, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Modeling boomerang motion in Euclidean plane

Applied Mathematical Sciences, vol.6, pp.4067-4074, 2012 (Scopus) identifier

Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemi Kullanılarak Farklı Uzaklık Ölçütlerin Karşılaştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.45, no.1, pp.40-45, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Çoklu Doğrusal Regresyonda Uygun Model Seçiminde Genetik Algoritma Yaklaşımının Kullanılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.33-37, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Transformatör Yağları ve Transformatör Yağlarının Delinme Dayanımına Etki Eden Faktörler

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, no.241, pp.115-119, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Gazlarda Elektrik Boşalması

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, no.206, pp.129-134, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Elektrik Güç Sistemlerindeki Aşırı Gerilimlere Karşı Koruma Yöntemleri

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, no.202, pp.138-143, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Elektrik Güç Sistemlerindeki Aşırı Gerilimler

Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, no.200, pp.161-168, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.62-69, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Formül optimizasyonunda yanıt yüzeyi metoduna göre DeBaun'un Cuboctahedrom deneme tasarımının kullanımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, pp.343-352, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temperature Analysis of VHDL-Based Memristor Emulator Circuit of Strukov Window Function

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH, Konya, Turkey, 10 - 13 December 2022, pp.1

DA-DA Buck Dönüştürücü Tasarımında Adaptif PID Kontrolcünün Etkileri

4th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.320

Determining The PID Parameters of The TRMS System Using PSO

1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND APPLIED NATURAL SCIENCES, Konya, Turkey, 10 - 13 May 2022, pp.97-102

Low and High Frequency Responses of Memristor Based Active and Passive Analog Filter Circuits (Abstract)

1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND APPLIED NATURAL SCIENCES, Konya, Turkey, 10 - 13 May 2022, pp.184

Comparison of Dragonfly Algorithm Based PID and Fuzzy Logic Controller on Controlling of Submarine Depth

1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences, Konya, Turkey, 10 - 13 May 2022, pp.1613-1616

COMPARISON OF THE 10TH ORDER BESSEL LOW-PASS FILTER CIRCUIT WITH THE TRADITIONAL MODEL USING DIFFERENT MEMRISTOR MODELS

1. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Batman, Turkey, 6 - 07 November 2021, pp.228-235

Analysis of Wien Bridge Oscillator Designed Using BJT and Memristor with Different Window Functions (Abstract)

1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 1 - 03 November 2021, pp.144-145

Separation of Wien Bridge Oscillator Distorted ECG Signal with Butterworth Filter

Otomatik Kontrol Türk Millî Komitesi Ulusal Kongresi, Van, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.14-17 Sustainable Development

Prodromakis Progressive Control of Memristor Based 2nd Order System with Windows Function with PID

Otomatik Kontrol Türk Millî Komitesi Ulusal Kongresi, Van, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.115-119

Design of Spatial Inverted Pendulum System

The 3rd International Conference on Mechanical, System and Control Engineering, St. Petersburg, Russia, 21 - 23 June 2019, vol.291, no.2004, pp.1-5 Creative Commons License

TRANSMISSION OF SECURE INFORMATION SIGNAL AND PID SYNCHRONIZATION SIGNAL FROM SINGLE CHANNEL BY FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING

ICTPE-2017 The 13th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Van, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.184-187

COMPUTER-CONTROLLED REHABILITATIVE ROBOTIC ARM ORTHOSIS SYSTEM DESIGN

13th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Van, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.246-249

EVALUATION OF DIFFERENT TYPES OF MEMRISTOR EMULATOR CIRCUITS IN TERMS OF FREQUENCY

ICTPE-2017 The 13th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Van, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.188-191 Creative Commons License

CONTROL LEDs STRIP OVER WI-FI NETWORK USING ARDUINO

International Engineering, Science and Education Conference, Diyarbakır, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.900-906

INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS ANALYSIS OF DIFFERENTMEMRISTOR TYPES

INTERNATIONAL ENERGY & ENGINEERING CONFERENCE 2016, Gaziantep, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.784-785 Creative Commons License

COMPARISON OF IMAGE RETRIEVAL TECHNIQUE BASED ON HISTOGRAM AND SATISTICAL METHODS IN DIFFERENT CLOR SPACE

International Energy and Engineering Conference 2016 (UEMK 2016), Gaziantep, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.643-647

THE SIMULATION OF SOUND SIGNAL MASKING WITH SPROTT CHAOTIC OSCILLATION

International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015), Van, Turkey, 25 - 28 August 2015, pp.26

Bitlis İli Elektrik Enerjisi Üretiminde Güneş Enerjisinin Önemi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 October 2013, pp.1

Farklı Kaotik Osilatörler Kullanılarak Ses Sinyallerinin Maskelenmesi

URSI 2012 (URSI-Türkiye’2012 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurul Toplantısı), İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.1

Ortalama Rüzgar Hızı ve Güç Yoğunluğunun Hesaplanması

V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 19 - 21 June 2009, pp.97-102

Repeated Measurement in the Exponential Family and Generalized Estimation Equation

Proceedings of The Second International Symposium On Mathematical and Computational Applicatıons, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 September 1999, pp.402-405

Books & Book Chapters

BİLGİSAYAR - 1

Y.Y.Ü Erciş Meslek Yüksekokulu Yayın No:3, Van, 1995