Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Nasimi on the Divan of Misali According to the Imitation Poems

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, no.Yûnus Emre'den Mehmed Âkif'e Şiir Özel Sayısı, pp.215-241, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Divan Şiirinde Keşmir

Asya Studies, no.4, pp.1-14, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Nâbî'nin Hayriyyesi'nde Aile

Türk Dünyası, no.44, pp.57-82, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Elif ile Bâ Hikâyesi

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.1691-1695

Şah İsmail’in Şiirlerinde ‘Seçilmiş Travma’ Olarak Kerbela Vakası

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.258-267

Gypsies in the Divan of Tırsi

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.175

Divan Şiirinde Nişabur

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.166-167

Eski Türk Edebiyatı Sahasında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.168-169

Books & Book Chapters

Tırsî Divanı'nda Osmanlı Pazarı

in: Pazar Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.377-396, 2020

Divan Şiirinde Nişabur

in: Türk Edebiyatı Araştırmaları, Zeki Taştan,Murat Keklik, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.77-87, 2019

Usûlî Divanı'nda Gülşenîlik ve Hurûfîlik

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Zeki Taştan,Zeki Duman,Güler Yılmaz, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.143-169, 2019

Eski Türk Edebiyatı Sahasında Metin Neşri Dışında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü-Bugünü, Zeki Taştan, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.192-214, 2019

Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi'nde Van'ın Efsanevi Yönleri

in: Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.293-303, 2018