Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

16. Yüzyıl Kasidelerinde Savaşçı Hükümdar Portresi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.58, ss.111-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiirinde Keşmir

Asya Studies, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hatâyî'nin Şiirlerinde Propagandist Nitelik

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.115-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nâbî'nin Hayriyyesi'nde Aile

Türk Dünyası, ss.57-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nâbî Mektebine Mensup Bir Şair Olarak Fitnat Hanım

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.7-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiirinde Hârût ile Mârût

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.485-517, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi'nde Van'ın Efsanevi Yönleri

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.293-303, 2018