Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Urticaria pigmentosa in monochorionic twins

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, cilt.85, sa.5, ss.509-511, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare case: sclerosing osteomyelitis of the frontal bone

Child's Nervous System, cilt.35, sa.8, ss.1419-1422, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare case: sclerosing osteomyelitis of the frontal bone.

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.35, sa.8, ss.1419-1422, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

THE EFFECT OF FUCOIDAN ON THE GENTAMICIN INDUCED NEPHROTOXICITY IN RATS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.4, ss.2235-2241, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tonsillar solitary fibrous tumour: A interesting rare case.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.67, ss.476-479, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lip cancer: A 16-year retrospective epidemiological study in Eastern part of Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.66, sa.11, ss.1433-1435, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Esophageal squamous papillomatosis

WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT, cilt.128, ss.447-449, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of haemangiopericytoma located in the spinal cord diagnosed during pregnancy

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.35, sa.3, ss.310-311, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of jnk inhibitor on inflammation and fibrosis in the ovary tissue of a rat model of polycystic ovary syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY, cilt.8, sa.8, ss.8774-8785, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ewing's Sarcoma of the Finger.

Journal of clinical imaging science, cilt.4, ss.57, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Endobronchial Tumors Presenting as Asthma

RESPIRATORY CARE, cilt.59, sa.8, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hepatoprotective and anti-inflammatory activities of Plantago major L.

INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.41, sa.3, ss.120-124, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary omental pregnancy

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.29, sa.4, ss.606-609, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Apparent vaccine-thimerosal induced hypersensitivity, myelodysplastic syndrome and pancytopenia

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.1, sa.3, ss.348-349, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Case of Secondary Hydatid Cyst: Uterus and Colon Locations in the Same Patient

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.43, ss.149-151, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Molluscum Contagiosum in Interdigital Area of Foot in a Pregnant Patient.

Indian dermatology online journal, cilt.10, sa.6, ss.755-756, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ewing's sarcoma of the lung: A rare case

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.67, sa.2, ss.146-149, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of linear syringocystadenoma papilliferum of the axilla: A rare location

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.53, sa.1, ss.38-39, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Chronic lymphocytic leukemia infiltration with gallbladder involvement without jaundice: Presentation of a rare case and review of literature.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, cilt.2, sa.4, ss.23-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pseudoxanthoma elasticum: Case series of three siblings

Archives of Clinical and Experimental Medicine, cilt.3, sa.1, ss.29-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Histopathological and mechanical properties of different meshes in a rat model of pelvic prolapse surgery

Eastern Journal of Medicine, cilt.22, sa.2, ss.45-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Endobronchial aspergilloma: A case report.

Respiratory medicine case reports, cilt.18, ss.1-3, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

IS IMMUNOHISTOCHEMICAL SEX HORMONE BINDING GLOBULIN EXPRESSION IMPORTANT IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ADENOCARCINOMAS?

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.16, sa.18, ss.8203-8210, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laringeal inflamatuar myofibroblastik tümör: Nadir bir olgu

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.6, sa.3, ss.315-317, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laryngeal inflammatory myofibroblastic tumor: A rare case

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.3, sa.6, ss.315-317, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of anhidrotic ectodermal dysplasia

Turkish Journal of Pediatric Disease, sa.1, ss.57-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göz kapağı şarbonu

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.8, ss.85, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Non-Hodgkin lenfoma ve renal hücreli karsinom birlikteliği

İZMİR TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.19, ss.168-170, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ovaryumda leiomiyom (Olgu Sunumu)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.32, ss.50-53, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ovaryumda leiomiyom (Olgu Sunumu)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.32, ss.50-53, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Servikal poliplerde ayırıcı tanıda Bothyroid sarkom: İki olgu

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.264

Prostatik kist hidatik; Nadir bir olgu sunumu

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.317-318

Lenf nodu metastazı ile tanı alan Mikozis fungoide olgusu

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019, ss.118

Final Pathology Results of Proliferative Breast Lesions.

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019

A child case with plaque stage of mycosis fungoides

27th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress, Paris, Fransa, 12 - 16 Eylül 2018, ss.586

Linear IgA bullous dermatosis associated with carcinoma ex pleomorphic adenoma: case report.

27th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress, Paris, Fransa, 12 - 16 Eylül 2018, ss.316

A case of linear syringocystadenoma papilliferum on axilla: rare location

27 th Congress of the Europan Academy of Dermatology and Venereology, Paris, Fransa, 12 - 16 Eylül 2018, ss.531

SAFRA KESESİNDE SARILIK TABLOSU GELİŞTİRMEYEN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ İNFİLTRASYONU

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.259

Servikal neoplazi dışı endikasyonlu histerektomi materyallerinde insidental servikal neoplastik lezyonlar.

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.1021-1026

Menenjit ile Karışan Mide Adenokarsinomu'na Bağlı Leptomeningeal Karsinomatozis Olgu Sunumu.

2. Güneydoğu Anadolu İnfeksiyon Günleri Simpozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.130-131

Uncommon Case of Hydatid Cyst: Uterus and Colon Locations in the Same Patient

8. Ulusal Hidatidoloji ve 1. Uluslararası Hidatidoloji Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.98

Mide kanserli olgularda neoadjuvan kemoterapinin anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi.

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Nisan - 15 Kasım 2018

Pseudoxanthoma elasticum.

IDEA Congress 2018, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Mart 2018, ss.32

Mesanede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Soliter Fibröz Tümör Olgusu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

İntranazal Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Dış Kulak Yolunda Serominöz Gland Adenomu: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Ratlarda dört farklı mesh materyallerinin paravajinal dokuda histopatolojik ve mekanik özelliklerin değerlendirilmesi.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2017, ss.370-374

RATLARDA DÖRT FARKLI MESH MATERYALLERİNİN PARAVAJİNAL DOKUDA HİSTOPATOLOJİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with the 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2017, ss.870-874

Telenjiektazia Makülaris Erüptiva Perstans Olgusu.

9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2017, ss.53

Glans Peniste Liken Planus: Olgu Sunumu

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

Papiller tiroid karsinomların histopatolojik özellikleri ve agresif davranışı yansıtan parametreler

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016, ss.176

Overin nadir görülen sklerozan stromal tümörü: Olgu sunumu

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016, ss.276

Yenidoğan olguda skuamöz hücreli karsinomu taklit eden nekrotizan sialometaplazi

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016, ss.130

Romberg- Parry syndrome (progressive facial hemiatrophy)

25th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress, Viyana, Avusturya, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.1107

Type 1 leprosy reaction induced by pregnancy (Reversal Reaction)

25th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress, Viyana, Avusturya, 28 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.1271

Ratlarda Gentamisinle Oluşturulan Nefrotoksisite Üzerine Fucoidan’ın Etkisi

8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.40-41

Telenjiektazia Makülaris Erüptiva Perstans Olgusu.

9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2016, ss.53

Endobronchial Aspergilloma: A case report

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mart 2016, ss.115

Nazal Kavitede Nadir Bir Antite; Respiratuar Epitelyal Adenomatoid Hamartom

25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ & 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.1

Vajende Kondilomu Taklit Eden Tubulovillöz Adenom: Nadir Bir Olgu

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.12

Midede Malign Rabdoid Tümör: Nadir Bir Olgu

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.403

Nazal Kavitede Nadir Bir Olgu Sunumu: Dev Hücreli Reperatif Granülom

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.773

Laringeal İnflamatuar Myofibroblastik Tümör: Olgu Sunumu

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.771

Primer Gestasyonel Servikal Koryokarsinom

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.21

Tonsilde Lenfanjiom: Nadir Bir Olgu

25. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ & 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015, ss.1

Prımary cutaneous coccıdıomycosıs

12th EADV Spring Symposium, Valencia, İspanya, 5 - 08 Mart 2015, ss.357

Akut böbrek yetmezliği ve hiperkalsemi ile başvuran multiple myelom ve meme plazmasitomu

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2014

Safra Kesesinde Adenomyomatozis; Olgu Sunumu

24. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2014

Benign Fibröz Histiyositoma’lı Olguda Malign Hastalığı Taklit Eden Yanlış Pozitif PET/BT Bulguları

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014, ss.822

Orf-induced bullous pemphigoid

11th EADV Spring Symposium Tradition & Innovation, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.234

Parmakta Ewing Sarkom

Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. Yıllık Toplantısı, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014

Immunohistochemical evaluation of laminin receptor 1 expression in cervical preneoplastic and neoplastic lesions

The 6th biennial conference of Asia oceania research organisation on genital infections and neoplasia, Beijing, Çin, 25 - 26 Nisan 2014

Plevral Malign Soliter Fibröz Tümör

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2014

Alında nadir bir tümör; Epiteloid schwannom: Olgu Sunumu

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Dalağın nadir bir lezyonu: Multinodüler hemanjiom

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Rektal submukozal anjiolipom: Olgu sunumu

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

İntradermal nevüste yağ hücreleri

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Sitomegalovirüs (CMV) gastriti: Nadir bir olgu sunumu

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Gecikmiş bir olgu; Nazal pasajda dermoid kist

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Nadir bir olgu olarak uterin anjioleiomyom

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Ektodermal displazi: Bir olgu sunumu

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2009, ss.30

Giant cafe au lait maküllü nörofibromatozis olgusu

XVIII. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2007

Anhidriotik ektodermal displazi (Olgu Sunumu)

XVIII. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2007

Adenosquamous carcinoma of the epiglottis (A case report)

17. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 13 Eylül 2007

Ovaryumda leiomiyom (Olgu Sunumu)

2. Türkiye Ekopatoloji Kongresi, Elazığ, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2006

Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

Mesanede Soliter Fibröz Tümör: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

Dış Kulak Yolunda Serominöz Gland Adenomu: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

Soliter Fibröz Tümör Olgusu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

İntranazal Pleomorfik Adenom: Nadir Olgu Sunumu.

27. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2000

Ratlarda dört farklı mesh materyallerinin paravajinal dokuda histopatolojik ve mekanik özelliklerin değerlendirilmesi.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2000, ss.370-374

Telenjiektazia Makülaris Erüptiva Perstans Olgusu.

9. Dermatoloji Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2000, ss.53