Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nonlinear Structural Performance of a Historical Brick Masonry Inverted Dome

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.17, sa.27, ss.1-19, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Basic elements of the traditional garden identity in the city of Van

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, sa.11, ss.1277-1283, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Academic JournalsElements Of The Traditional Garden İdentity İn The City Of Van

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.11, sa.5, ss.0-1283, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van Hüsrev Paşa Külliyesi Hanı Kazı-Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Koruma Projesi Hakkında Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.69, ss.648-666, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Eski Doğubayazıt Hükümet Konağı, Kazı-Proje ve Uygulaması Hakkında Bir Araştırma

Online Journal of Art and Design, cilt.7, sa.5, ss.1-21, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Muş-Varto Kaynarca Köprüsü Koruma Projesi ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.12, sa.66, ss.533-546, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

ESKİ VAN ŞEHRİ KIZIL CAMİ KAZI-RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJE UYGULAMASI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.12, sa.65, ss.452-469, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

VAN-BAHÇESARAY FEKİYE TEYRAN MESCİDİ VE EVİ KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.12, sa.67, ss.494-505, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

VAN ABBAS AĞA CAMİİ KAZI-KORUMA VE UYGULAMA PROJESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turkish Studies International Academic Journals, cilt.14, sa.6, ss.3409-3427, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Akdamar Kilisesi 2005 ve Sonrası Onarım Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme

Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, cilt.12, sa.4, ss.860-874, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Muş Ulu Camii Yapısal Sorunları ve Çözümleri

TURKISH STUDIES, ss.1071-1094, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Siirt Ulu Camii Yapısal Sorunları ve Çözümleri

TURKISH STUDIES, ss.1243-1270, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

CİZRE SİVİL MİMARİSİNDE ÖNEMLİ BİR ESER: MEHMET AĞA KASRI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.353-368, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geleneksel Bitlis Sivil Mimarisinden Bazı Örnekler

Taç Mimarlık Arkeoloji Kültür Sanat Dergisi, sa.8, ss.66-75, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Van Gölü Havzası’nda Bat ve Kerpicin Mimaride Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi, sa.30, ss.103-122, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Şehri Hakkında Teknik Söyleşi

Başbakanlık TOKİ Haber Dergisi, sa.32, ss.50-55, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Van Kalecisindeki Bir Dini Mimarlık Örneği:Süleyman Han Camii Restorasyon Çalışmaları

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi, sa.28, ss.39-54, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihi Van Çeşmeleri

Van Valiliği Dünyada Van Dergisi, sa.27, ss.76-79, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Elazığ Eski Hükümet Konağı

Yeni İpek Yolu (Konya Ticaret Odası’nın Kuruluşu’nun 125. Yıldönümüne Armağanı), sa.10, ss.525-536, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdamar Kilisesi Kazı ve Restorasyonu

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi, sa.336, ss.60-65, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimar Sinan ve Van

Van Valiliği Dünyada Van Dergisi, sa.26, ss.11-14, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Siirt Ulu Camii Minaresi

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Dergisi, ss.385-406, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakkâri Meydan Medresesi

VAKIFLAR DERGİSİ, sa.29, ss.373-396, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adır Çeşmesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi, sa.15, ss.73-82, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eski Van Şehrindeki Vardan Kilisesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi, sa.12, ss.69-84, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şemdinli Taş Köprüsü

Arkitekt Dergisi, sa.500, ss.48-55, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Kalesi ve Eski Van Şehri

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi, sa.317, ss.52-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Evlerinde Dış Kapı Tokmakları, Zil ve Şakşakları

Arkitekt Dergisi, sa.499, ss.32-38, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Bitlis Evleri

İlgi Dergisi, sa.102, ss.3-7, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Kalesindeki Tarihi Askeri Ambar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.3, ss.31-50, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ahlat Taşının (Andezit Tüf) Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri Hakkında Bir Araştırma

Ekonomi ve Teknik STANDART Dergisi, sa.482, ss.44-49, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Van Şehri ve Kalesindeki Tarihi Sarnıç

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.2, ss.93-103, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eski Van Şehir Surları

Mimarlık-Dekorasyon ve Görsel Sanatlar Dergisi, sa.102, ss.32-40, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surb Diziranavor Kilisesi (Şapel)

Van Valiliği Dünyada Van Dergisi, ss.25-28, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Van Hüsrev Paşa Hamamı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dregisi, sa.1, ss.93-103, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hüsrev Paşa Çifte Hamamı

Dünyada Van Dergisi, sa.19, ss.16-21, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Sinaniye, Abbas Ağa ve Horhor Camileri

Van Valiliği Dünyada Van Dergisi, sa.18, ss.14-19, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Eski Van Şehri Miri Ambarı

Van Valiliği Dünyada Van Dergisi, sa.15, ss.10-13, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Süleyman Han Camii

Van Valiliği Dünyada Van Dergisi, sa.8, ss.20-25, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Tarihi Van Evlerinin Günümüzdeki İzleri

Mimarlık-Dekorasyon ve Görsel Sanatlar Dergisi, sa.62, ss.54-60, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Van Evleri

İş Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, sa.32, ss.61-63, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A General Assessment of Varagavank Monastery in Van City

International Scholarly and Scientific Research- Innnovation, Portekiz, ss.619

Van Gölü Havzası Tarihi Su Yapıları (Köprüler, Hamamlar, Çeşmeler, Sarıçlar, Kehrizler

Vakıflar Genel Müdürlüğü Su Yapılarının Korunması, Turizmi Değerinin Yükseltilmesi ve Tanıtımı, Ankara, Türkiye, ss.98

A General Review of Çarpanak Church

International Scholarly and Scientific Research- Innnovation, Portekiz, ss.623

Bitlis Eski Belediye Binası

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, ss.144

Hüsrev Paşa Külliyesi Avlu-Şadırvan Koruma ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma

V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.159

Comparation on Mud and Bat Construction Materials and Buılding Methods and Techniques in Van

7 TH INTERNATIOLNAL CONFERENCE KERPIC'19, Muğla, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.639-648

TURİZM AÇISINDAN ANTİK DİYARBAKIR SULARI, DEĞİRMENLERİ VE TARİHİ HZ SÜLEYMAN CAMİİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

3. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.52-53

Van Bahçesaray Faqiye Teyran Mescidi ve Evi Koruma ve Onarım Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.63-75

An Excavation Survey Restitution and Restoration For Abbas Ağa Mosque a Mud-brıck Religius Building in Old Van City

7 TH INTERNATIOLNAL CONFERENCE KERPIC'19, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019, ss.619-638

Van’ın Gülleri ve Gülistan Bahçesi

ULUSAL BOTANİK BAHÇELERİ, ARBORETUMLAR, HERBARYUMLAR VE BOTANİK MÜZELERİ ÇALIŞTAYI, Düzce, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, cilt.1, ss.102

Muş-Varto Kaynarca Köprüsü Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Uygulama Projesi

International Symposium on Academic studiees in Science, Engin eering and Architecture Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2019, ss.37

Van Hüsrev Paşa Külliyesi İmaret Kazın ve Onarım Çalışmaları

International Symposium on Academic studiees in Science, Engin eering and Architecture Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2019, ss.50

Van Hüsrev Paşa Camii Onarım Çalışmaları

UTVİK 2019 Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 20 Mart 2019, ss.88

Kent Müzesi Olarak Endüstri Meslek Lisesi'nin Van Kent Kültüründeki Yeri ve Önemi

UTVİK 2019 Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 20 Mart 2019, ss.379-395

Van Hüsrev Paşa Hanı Kazı ve Koruma Proje Çalışmaları

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1590-1611

Bitlis Sivil Mimari Yapılarından Bir Örnek"Bitlis Kültür Evi"

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.271-272

Eski Van Şehri Horhor Camii Kazı ve Restorasyonu

Dicle Üniversitesi Uluslararasi Mimarlik Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.292-293

Gevaş Yezdanşer Bey Çeşmesi

Ahtamar I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Temmuz 2018, ss.114

Gevaş Selçuklu(Hişet)Mezarlığı Peyzaj ve Çevre Onarımı

Ahtamar I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Temmuz 2018, ss.109

Akdamar Kilisesi ve Müştemilat Kazı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje Çalışmaları

Ahtamar I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Temmuz 2018, ss.110

Traditional Adobe Houses Project İn Van-Kalecik

6.Uluslararası Kerpiç'18 Back to Earthen Architecture, Gaziantep, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2018, ss.215-228

Muş Ulu Camii Yapısal Sorunları

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudüs, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, ss.513

Siirt Ulu Camii Yapısal Sorunları

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudüs, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, ss.514

Siirt Ulu Camii Yapısal Sorunlar ve Çözümleri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudus, İsrail, 23 - 25 Mart 2018, ss.514

AHMED-İ HANİ HALK KÜTÜPHANESİ (Tren İstasyon Binası)

IV Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyum, Ağrı, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.69-76

AHMED-İ HANİ KENT MÜZESİ (MEDRESE VE EVİ)

IV Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyum, Ağrı, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.77-83

One Of The Van Cıty Educatıon Constructıons"Pizan Husraw Pasha Medrese In Başkale

I. International Turkich Cultural World Symposium, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, cilt.1, sa.1, ss.69-70

Van Eğitim Yapılarından Biri: Başkale/Pizan Hüsrev Paşa Medresesi

1. Uluslar arası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, ss.69

A HISTORICAL STRUCTURE OF CİZRE CIVIL ARCHITECTURE: MEHMET AĞA KASRI

I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, ss.15

Geleneksel Van Mimarisinde Kerpiç ve Batın Kullanımı ve Yapım Teknikleri

3. Yapı Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2016, ss.99-110

Gevaş Tarihi Selçuklu (Hişet) Mezarlığı Çevre Düzenleme Çalışması

IV. Çevre Tasarım Kongresi 2016, Van, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2016, cilt.1, ss.1-14

Iğdır- Aralık İlçesinde Bulunan Kolikent Kümbeti

II. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 15 - 16 Mart 2016, ss.137-145

İshak Paşa Saray Mezarlığı Mescidi'nin Restorasyon Çalışmaları

II. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 15 - 16 Mart 2016, ss.146-158

Geleneksel Şemdinli Evlerinden Bir Örnek"Kayme Konağı"

Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2014, ss.527-547

Van Hüsrev Paşa Külliyesi Çifte Hamam Kazı Çalışmaları

22 Eylül 2014, Bitlis, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2014, ss.182-203

Van Gölü Havzası'ndaki Mimari Yapılarda Kullanılan Aks-İ Seda Küpleri

III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2014, ss.144-169

Iğdır/Tuzluca Sivil Mimarisinden Bir Örnek"Hüseyin Aydın Evi"

I. ULUSLARARASI ANİ-KARS SEMPOZYUMU, Kars, Türkiye, 14 - 16 Ağustos 2014, ss.160-170

Tarihi Van Kalesindeki Gülistan Bahçesinin Çevre Düzenlenme Çalışması

Uluslararası Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Dönüşen Peyzaj, Adana, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013, ss.360-370

Effects on strucures of 2011 Earthquake in Van

2013 Internatıonal Van Earthquake Symposıum, Van, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2013, ss.223-224

Bitlis Şemsiye Mescidi

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2013, ss.164-170

Ilıcak Köprüsü Restorasyonu

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2013, ss.125-133

Bitlis Hersan Köprüsü Restorasyonu

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2013, ss.134-142

Bitlis Geleneksel Evlerinden Bir Örnek: İsa Kalkan Evi

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2013, ss.86-99

Alemdar Camii Restorasyon Çalışması

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2013, ss.277-291

Hatibiye Medresesi Restorasyonu

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2013, ss.211-230

Tarihi Bitlis Çeşmeleri

II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, ss.176-200

Siirt Ulu Camii’nin Dünü ve Bugünü

Yerel Kimlik, Tarihi Kentler Birliği Siirt Buluşması, Van, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2013, ss.20-21

The Use of Mud Brick in Architecture of Elazığ and Harput

Kerpiç’13, New Generation Earthen Architecture: learning form Heriag International Conference 11-15 September, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Şubat 2013, cilt.1, sa.1, ss.219

Mud Brick, Bat, and Natural Mud Brick in the Production Techniques in Van

Kerpiç’13, New Generation Earthen Architecture: learning form Heriag International Conference 11-15 September,, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Şubat 2013, cilt.1, sa.1, ss.221-232

Doğu Anadolu Sivil Mimarisinde Isıtma ve Aydınlatma Elemanları

Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu, Kars, Türkiye, 3 - 05 Ocak 2013, ss.101-113

Harput Hacı Kerim Sunguroğlu Konağı Kazı ve Restorasyonu

PROCEEDINGS OF THE XVI th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MEDIEVAL-TUEKISH EAR EXCAVATIONS AND ART HISTORY RESEARCHES, Sivas, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.633-650

Deprem Odaklı Dönüşüm Projelerinin Van Kenti Üzerindeki Etkileri

24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Dönüşüm: Yaşama ve Mekana Etkileri, Bursa, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2012, ss.235-246

Iğdır Sivil Mimarisinden Bir Örnek "Iğdır Mimarlar Odası Hizmet Binası

II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2011, ss.121-133

Van Hüsrev Paşa Camii Restorasyon Çalışmaları

TOYKON 2011 Tarihi Yapılar Koruma ve Onarım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2011, ss.524

Elazığ Merkez Protestan Ermeni Kilisesi

TOYKON 2011 Tarihi Yapılar Koruma ve Onarım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2011, ss.525

Erzurum Geleneksel Evlerinde Mutfak ve Tandır Evi

III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.141-160

Bitlis Eski Belediye Binası

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2011, ss.144-156

Bitlis El–Aman Hanı İşlevlendirme Projesi

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2011, ss.188-198

Van Kentinin Gelişim Süreci

TMMOB Mimarlar Odası Kent Kültür ve Demokrasi Formu Van, Van, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2011, ss.50-55

Sağır Müftü Konağı ve Restorasyon Çalışmaları

7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 30 - 03 Mayıs 2011, ss.547-557

Elazığ/Harput Sağı Müftü Konağı ve Restorasyon Çalışmaları

Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2011, ss.286-293

Eski Van Evlerinde Mutfak ve Tandır Evi

II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu, Van, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2010, ss.148-153

İshak Paşa Sarayı’nın Çevre Düzenlenmesi

III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2010, ss.135-151

Geleneksel Van Evlerinde Bahçe,Hayat ve Mutfak İlişkisi

I. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu, Van, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2010, ss.355-366

Kars sivil mimarlık örneklerinden Tuncay Akbaba Evi Koruma Sorunları ve Öneriler

I. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2010, ss.260-276

Van-Edremit Kız Kilisesi Restorasyon Çalışmaları

VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 19 - 25 Haziran 2010, ss.218-228

Muradiye Şeytan Köprüsü Restorasyon Çalışmaları

VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2010, ss.195-217

Van Tekel Binası

VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 19 - 25 Nisan 2010, ss.182-217

Malatya/Darende Uzunok Taş Köprüsü Restorasyon Çalışması

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 25 Nisan 2010, ss.130-143

Geleneksel Van Evlerinden Öğretmen Hilmi Gürler Evi

VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 19 - 25 Nisan 2010, ss.172-181

Şırnak-Cizre Arasında Bulunan Tarihi Mahmuthan Bey (Kasrik)Köprüsü’nün Yapısal Değerlendirmesi

Uluslararası Katılımlı Tarihi Esrlerin Güçlendirmesi ve Geleçeğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2009, ss.213-221

Geleneksel Bitlis Evlerinde Bahçe Hayat ve Mutfak İlişkisi

I. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, ss.51-60

Hoşap Evliya Bey Köprüsü Restorasyon Çalışmaları

V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 9 - 13 Haziran 2009, ss.383-390

Van/Gürpınar Hoşap Hasan Bey Medresesi Koruma Sorunları ve Öneriler

V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 9 - 13 Haziran 2009, ss.234-244

Adır Çeşmesi Çevre Düzenleme Çalışmaları

V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 9 - 13 Haziran 2009, ss.413-420

Geleneksel Van Evlerinde Dış Yapı Elemanları ve Malzeme

V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 9 - 13 Haziran 2009, ss.362-372

Geleneksel Ahlat Evleri

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2008, ss.264-270

Eski Van Şehri ve Saray Kapısı Kazı Çalışmaları

XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, ss.319-325

Başkale Kelekom Köprüsü

III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2007, ss.214-221

Geleneksel Bitlis Evlerinden Bir Örnek "Sıddık Karakuzu Evi

III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2007, ss.318-328

Bitlis El Aman Hanı Sağlıklaştırma Çalışmaları

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2006, ss.171-1676

Geleneksel Bitlis Evlerinden Bir Örnek "Mehmet Ali Meriç Evi

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2006, ss.177-185

2006 Yılı Akdamar Kilisesi Kazı Çalışmaları

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2006, ss.160-170

Kasrik Köprüsü Restorasyon Çalışmaları

II. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2006, ss.113-121

Van'da Selçuklu Dönem Minareleri

I. TÜRK DÜNYASI ULUSLARARASI KÜLTÜR KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 9 - 15 Nisan 2006, ss.100-115

Alacalı ve Doğubayazit Bölgesi Taş Köprüleri

I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2005, ss.421-428

Van-Teh Cıty Entertaınıng The Migratıon Development, Mıgratıon And Arcıtecture of Van Cıty Between Its Foundatıon And 1930

XXII World Congress of Arcithecture UIA 2005 İstanbul, Cities: Grand Bazaar of Architecture, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2005, ss.3-7

Van Kenti ve Mimarlık

UIA 2005 Mimarlar Odası Türkiye Kongreleri (Diyarbakır- Mardin Bildirgesi, Mardin, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2004, ss.28

Van Evlerinin Plan Oluşumu ve Gelişimi

I. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.201-214

Van’ın Yeraltı Su Kanalları (Kehrizler)

Tarihi Kentler Birliği Van Buluşması, Van, Türkiye, 12 - 14 Temmuz 2003, ss.23-25

Bitlis’in Tarihi Evlerine Bir Bakış

Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu, Van, Türkiye, 12 - 15 Nisan 1995, ss.101-129

Kitap & Kitap Bölümleri

Erciş Aşık Emrah ve Selvi Kültür Evi Rölöve, Restitüsyon-Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Turkey Vısıon: Multı Dıscıplınary Studıes 2019 Uluslararası E- Kitap, Doç. Dr. Bülent Kırmızı, Doç. Dr. Bahar İşigüzel, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.197-217, 2019

Geleneksel Van Evleri ile Günümüz Villalarının Mekan Konfigürasyonu Karşılaştırılması Projesi

Turkey Vısıon: Multı Dıscıplınary Studıes 2019: Uluslararası E-Kitabı, Doç. Dr. Bülent Kırmızı, Doç. Dr. Bahar İşigüzel, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.178-196, 2019

Geleneksel Van Evleri

Ormat Matbaacılık, Kayseri, 2018

"Polat Yörükoğlu House", An Example Of The Van Tradıtıonal Cıvıl Domestıc Archıtecture

Cultural Landscape of Van, Turkey, Gökçen Firdevs Yücel Caymaz, Bilge Işık, Editör, İstanbul Aydın Üniversitesi Yayın Evi, İstanbul, ss.93-115, 2018

Muş Bulanık Mollakente'ki Mimari Yapılara Genel Bir Bakış

Mollakent Anadolu'da Kadim Bir Kent ve Medrese Merkezi, İrşad Sami YUCA, Editör, Gece Kitaplığı Kitap Yayınevi, Ankara, ss.107-158, 2018

Geleneksel Ahlat Evlerinden Bir örnek" Abdulhadı Gülçiçek Evi"

MİMARİ, KORUMA, YENİLEME VE RESTORASYON, Özlem SAĞIROĞLU, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şit., Anakara, ss.127-136, 2017

DİYARBAKIR SURLARI

Mrk Baskı Ve Tanıtım Hizmetleri, Ankara, 2016

HALK MİMARİSİ GELENEKSEL VAN EVLERİ

VAN 2016 KÜLTÜR VE TURİZM ENVANTERİ III, Tatlı D, Önay Y, Editör, Gündoğdu Sistem Ofset Basım Yayım, Van, ss.186-195, 2016

Hıstorıc Cıty Of Ani

Kuban Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, 2015

Diyarbakır Fortress

Kültür Ve Turizm Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2015 Creative Commons License

Van Yerel Mimarisi (Van Kalesi- Eski Ve Günümüz Van Şehri)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖĞRENCİ ÇALIŞMASI 2013/2014, Polatoğlu Ç., Mızrak B.,İlgürel M. N., Çelik K., Editör, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi-İstanbul, İstanbul, ss.26-3, 2015

Geleneksel Harput ve Elazığ Evleri

Grafikkent Dijital Baskı Merkezi, Elazığ, 2014

Süleyman Han Camii

Rna İletişim Yayınevi, İstanbul, 2013

Yerel Yönetimler ve Afetler

Afet Hukuku Dünü Bugünü ve Geleceği, Mimarlar Odası Afet Komitesi, Editör, Mimarlar Odası Yayınları, İstanbul, ss.1-60, 2009

Edremit Klisesi

Uluçam Armağanı, Boran A., Aytekin O., Top M., Editör, Uyum Ajansı, Ankara, ss.229-240, 2008

Bitlis Su Mimarisi

Uğurel Matbaası, Malatya, 2005

Geleneksel Van Evlerinde Bir Örnek (Mustafa Dilaver Evi)

Sinan Genim Armağanı, Belli O., Barış Kurtel B, Editör, Mas Matbaacılık, İstanbul, ss.543-553, 2005

Bitlis Evleri

Türk Tarih Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001

Kültür Van'ın Kültürel Mirası

Cumhuriyetin 75. Yılında Van, Tanılır M.N., Çelik H., Demirci E., Oğuzbaşaran B., Kali İ., Özkahraman E., Editör, Erk Yayıncılık Ankara, Ankara, ss.79-103, 1998

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar