Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Impacts of The Syrian Crisis on Turkey-Iran Relations

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.12, pp.1010-1026, 2020 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kumkapı'daki Afrikalı Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Onları Göç Etmeye İten Faktörler

Balkan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.212-225 Creative Commons License

Yerel Yönetimlerin Göçmenlerim Uyumu Üzerindeki Rolü: Esenler Örneği

Balkan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.194-211 Creative Commons License

İranlı Grupların Etnik ve Dini Farklılıklarının Türkiye'ye Yönelik Göçe Etkisi

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 25 - 26 April 2020, pp.152-166 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Travel Behavior Models

in: Behavioral Geography, Doç. Dr. Nurettin Özgen,Doç. Dr. Seyit Coşkun, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.247-272, 2020