Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersindeki Sınıf İçi Öğretim Uygulamaları

Manas Journal of Social Studies, vol.9, no.2, pp.764-777, 2020 (National Refreed University Journal)

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınav Sorularının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmedeki Uygunluğu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.1-26, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KİŞİSEL ÖZELLİKLER VE MESLEKİ YETERLİKLER AÇISINDAN ETKİLİÖĞRETMEN

Uluslararası Mardin Artuklu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.249-270

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Uluslararası Mardin Artuklu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.232-248 Creative Commons License

Farklı Ülkelerde Öğretmen Adaylarının Seçimi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi /ICES-UEBK 2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınav Sorularının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmedeki Uygunluğu

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi /ICES-UEBK 2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

İlköğretim I. Kademe Sosyal Bilgiler Eski ve Yeni Programlarının Karşılaştırılması

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.615-618

Yeni Programın Yapı ve Özellikleri Çerçevesinde Arzulanan Öğretmen

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.976-978

Aday Öğretmenlerin Öğretimde Yöntem Becerilerine Sahiplik Düzeyi

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, vol.2, pp.769-773

Books & Book Chapters

Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, TAY B., Editor, Maya Yayın Dağıtım, Ankara, pp.71-102, 2009