Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Transfüzyon İlişkili Paraziter Enfeksiyonlar

16. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi, 03 June 2022, vol.1, pp.117-126

İnsanlarda Ve Buzağılarda Cryptosporıdıosıs Yaygınlığının Farklı Yöntemlerle Araştırılması

BALKAN 3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Edirne, Turkey, 27 November - 28 December 2020, pp.13-14 Creative Commons License

İNSAN, KOYUN VE SIĞIR KİSTİK EKİNOKOKKOZİS İZOLATLARININ NAD1 GEN BÖLGESİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

4th International Health Sciences Conference (IHSC 2020), Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 November 2020, pp.399-412 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Lucilia sericata Meigen, 1826 Larvalarının Neden Olduğu Bir Oral Miyaz Vakas

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.176

Hakkari İli Okul Bahçelerinde Helmint Kontaminasyonun Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.162

Giardia intestinalis Yaygınlığının TaqMan Probe Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Yöntemiyle Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.161

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarında 2014 Yılında Belirlenen İntestinal Parazitler

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.207

Bağışıklık Sistemi Yetersiz Olan Hastalarda Cyclospora cayetanensis Sıklığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu,, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.207

Laboratuvarımıza 2011-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda IHA Yöntemi ile Fasciola Yaygınlığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.154

Amebiyaz Şüpheli Hastaların Serum ve Dışkı Örneklerinde ELISA ile Entamoeba Yaygınlığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, vol.-, pp.154

Investigation of IL-4, IL-5, TNF-a And IFN-Y Levels in Cystic Echinococcosis and Fascioliosis.

International Conference on Recent Advances in Medical Science (ICRAMS), Krakow, Poland, 13 - 14 September 2019, pp.1-2

The infestation of Demodex spp. and the relationship between skin diseases

XXVI International Symposium on Morphological Sciences (ISMS), Prag, Czech Republic, 5 - 07 July 2018, pp.42

Molecular Prevalence of Blastocystis hominis in Patients With Diarrhea

10th Balkan Congress of Microbiology, Sofya, Bulgaria, 16 - 18 October 2017, pp.369 Sustainable Development

Cyclospora Cayetanensis’in Taksonomi, Morfoloji ve Yaşam Döngüsü

Uluslararası Katılımlı 20. UlusalParazitoloji Kongresi, 25 - 29 September 2017

Molecular Characterization of NAD1 Gene Region of Human and Sheep Cystic Echinococcosis Isolates

8th National and 1st International Congress of Hydatidology, Çorum, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.76

Rostellar Hook Morphology of Larval Echinococcus granulosus from Human, Sheep and Cattle

8. NATIONAL AND INTERNATIONAL CONGRESS OF HYDATIDOLOGY 1, Çorum, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.109-110 Creative Commons License Sustainable Development

Comparison of microscopy, ELISA, and real-time PCR for the detection of Giardia intestinalis in human stool specimens. 26th ECCMID

European Congress of Clinical Microbriology and Infectious Diseases)., Netherlands, Netherlands, 9 - 12 October 2016, vol.-

Laboratuvarımıza 2010-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda ELISA ile Cryptosporidium spp. Yaygınlığının Araştırılması.

. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 04 October 2016, vol.-, pp.154-1

Evaluation of chronic diseases in etiopathogenesis of demodicosis

25 TH EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, 28 September - 02 October 2016

Evaluation of chronical diseases in etiopathogenesis of demodicosis

25th EADV CONGRESS, Viyana, Austria, 28 September - 02 October 2016, vol.11, no.1, pp.927

Prevelance and Clinical Significance of Blastocystis spp. in Van, Turkey.

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2016, pp.1

Comparison of microscopy ELISA and real time PCR for the detection of Giardia intestinalis in human stool specimens

26th ECCMID (European Congress of Clinical Microbriology and Infectious Diseases, 9 - 12 April 2016

Detection Of Giardia intestinalis By Taqman Based Real-Time PCR In Human Stool Specimens In Eastern Region Of Turkey

52nd Annual Scientific Conference of MSPTM (Malaysian Society of Parasitology and Tropical Medicine) "Towards Impactful Collaborations in Parasitology and Tropical Medicine, Kuala Lumpur, Malaysia, 2 - 03 March 2016, vol.-

Prevelance and Clinical Significance of Blastocystis spp. in Van, Turkey.

1st International Blastocystis Symposium, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2015, pp.1

May they have been related to same environmental conditions?

Therapeutic Strategies in Diseases of the Digestive Tract–2015 and Beyond, Freiburg, Germany, 16 October 2015 - 17 July 2016, pp.1

Suriye ve Orta Anadolu Kaynaklı Kutanöz Leishmaniasis Şüpheli Üç Örneğin Kültür, PCR ve Sekans Analizi ile Tespiti ve İdentifikasyonu

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, vol.-, pp.156-0

Amebiyaz Şüpheli Hastaların Serum ve Dışkı Örneklerinde ELISA ile Entamoeba Yaygınlığının Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu,, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, vol.-, pp.154-155

İnsan Kistik Ekinokokkozis Örnekleri için SYBR Green Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Melting Curve Analizi

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.155

Eozinofili Olan Hastalarda Sabin Feldman Dye Test (SFDT) ile Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.157

Türkiye’de Lucilia sericata Meigen, 1826 Larvalarının Neden Olduğu Bir Oral Miyaz Vakası

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.176

İshalli Çocuk Hastalarda Fırsatçı Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, vol.-, pp.162

Siirt’te Bir Kadın Hastada Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) Kaynaklı Ürogenital Miyaz

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.156

Laboratuvarımıza 2010-2015 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda ELISA ile Cryptosporidium spp. Yaygınlığının Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 10 October 2015, pp.154

Hakkari İli Okul Bahçelerinde Helmint Kontaminasyonun Araştırılması

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.162

Kars Yöresinde Kedilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 September 2015, vol.-, pp.165

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Bazı Kan Emici Sineklerde Arbovirusların Araştırılması.

. XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2014, Antalya, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2014, vol.-

Yurtdışı Seyahat İlişkili Amblyomma spp. Olgusu.

18.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 05 October 2013, vol.-

Beyhan YE, Umur Ş. Samsun Yöresi Mandalarda Kistik Ekinekokozisin Yaygınlığı ve Moleküler Karakterizasyonu.

18.Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 05 October 2013, vol.-

Fourth International Conference of Phtiraptera (ICP 4)

Menacanthus camelinus (Nitzsch in Giebel, 1874); First report from Lanius collurio (Passeriformes: Laniidae) in Turkey., Nevşehir, Turkey, 10 - 13 June 2010, vol.-

62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC

New data on bird haemoproteids and microflariae in European Blackbird (Turdus merula) in Turkey., Rimini, Italy, 28 - 30 May 2010, vol.-

Karacada Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) Olgusu.

16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 07 November 2009, vol.-

Ev ve işyerlerinde ev tozu akar faunası.

.Alerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu, Samsun, Turkey, 7 - 09 May 2009, vol.-

Samsun yöresi Mandalarda Kistik Ekinokokozisin Yaygınlığı

4.Ulusal Hidatidoloji Kongresi., Malatya, Turkey, 25 - 28 June 2008, vol.-

Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Efficacy of amphotericin B and voriconazole against Leishmania tropica with microcapillary culture method. 18th European, Barselona, Spain, 19 - 22 April 2008, vol.- Sustainable Development

Karadeniz Bölgesinde Karacalarda Görülen Ektoparazitler.

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi., Kayseri, Turkey, 18 - 23 November 2007, vol.-

Karacalarda Sindirim Sistemi Nematodları

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi., Kayseri, Turkey, 18 - 23 November 2007, vol.-

Kist Hidatikli Sığırlarda Serum Total Siyalik Asit Düzeyleri.

3. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hidatidoloji Kongresi, Samsun, Turkey, 6 - 09 September 2006, vol.-

Samsun ve Çevre İllerde Kesilen Sığırlarda Kistik Ekinokokozisin Yaygınlığı.

3. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Hidatidoloji Kongresi, Samsun, Turkey, 6 - 09 September 2006, vol.-

Ondokuzmayıs Üniversitesi Deney Hayvanlarında helmint enfeksiyonları. 8th. International

Ondokuzmayıs Üniversitesi Deney Hayvanlarında helmint enfeksiyonları. 8th. International, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2006, vol.-

Books & Book Chapters

Doku Nematodları

in: Sherris Tıbbi Mikrobiyoloji 7. Baskı, Us D, Başustaoğlu A., Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.919-939, 2019

55. Doku nematodları

in: Sherris Tıbbi Mikrobiyoloji, Us D, Başustaoğlu A, Editor, Hipokrat Kıtabevi, pp.919-939, 2019

Mantar Enfeksiyonlarının Tanısı ve Patogenezi

in: Sherris Tıbbi Mikrobiyoloji, Dürdal Us, Ahmet Başustaoğlu, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.473-499, 2019

Metrics

Publication

168

Citation (WoS)

208

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

323

H-Index (Scopus)

10

Project

20

Thesis Advisory

9

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals