Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Improved results on the stability analysis of linear neutral systems with delay decay approach

MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, vol.43, no.3, pp.1467-1483, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Further results on the asymptotic stability of Riemann -Liouville fractional neutral systems with variable delays

ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS, vol.2019, pp.1-13, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)

NEW RESULTS ON THE EXPONENTIAL STABILITY OF SOLUTIONS OF PERIODIC NONLINEAR NEUTRAL DIFFERENTIAL SYSTEMS

DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS, vol.28, no.2, pp.303-316, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

On the nature of solutions of neutral differential equations with periodic coefficients

Applied Mathematics and Information Sciences, vol.11, no.2, pp.393-399, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Stability of fractional neutral systems with time varyingdelay based on delay decomposition approach

New Trends in Mathematical Sciences, vol.8, no.4, pp.1-8, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A new approach on the stability of fractional singular systems with time-varying delay

MANAS Journal of Engineering, vol.8, no.1, pp.59-67, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

On the Asymptotic Stability of a Nonlinear Fractional-order System with Multiple Variable Delays

APPLICATIONS AND APPLIED MATHEMATICS-AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.15, no.1, pp.458-468, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

On The Exponential Stability of Neutral Linear Systems with Variable Delays

NONLINEAR OSCILLATIONS, vol.23, no.1, pp.11-25, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lyapunov Based PI Controller for PEM Fuel Cell Based Boost Converter

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, vol.10, no.1, pp.275-280, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

A new result on the global exponential stability of nonlinear neutral volterra integro-differential equation with variable lags

Mathematics in Natural Science (MNS), vol.5, no.1, pp.29-43, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lorenz Benzeri Doğrusal Olmayan Üç Boyutlu Yeni Bir Diferansiyel Denklem Sisteminin Kararlılık Analizi

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi (BEU Journal of Science), vol.8, no.3, pp.731-741, 2019 (National Refreed University Journal)

New Results on the Exponential Stability of Class Neural Networks with Time-Varying Lags

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi (BEU Journal of Science), vol.8, no.2, pp.443-450, 2019 (National Refreed University Journal)

On the estimates for solutions of a nonlinear neutral differential system with periodic coefficients and time-varying lag

Palestine Journal of Mathematics, vol.8, no.1, pp.105-120, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A note on the asymptotic stability of solutions of non-linear neutral systems with variable delay

Mathematics in Engineering, Science and Aerospace, vol.10, no.3, pp.587-600, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÖRNEK BİR UYGULAMA

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.4, no.13, pp.834-845, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Hizmet İhracatı ve Turizm Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Katkısı Üzerine Ampirik Bir Analiz: 1996-2017 Türkiye Örneği

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.6, pp.953-960, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Bazı OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimine Yönelim Üzerine Ampirik Bir Çalışma

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.1577-1590, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: 1999-2017

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.223-244, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN INTEREST RATE AND INCOME WITH INVESTMENT IN USA: 1965-2016

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.60, pp.146-163, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Bitlis Eren University, vol.6, no.2, pp.177-193, 2017 (Other Refereed National Journals)

Medium Income Trap Analysis in the Textile Industry in Turkey (Türkiye’de Tekstil Sektöründe Orta Gelir Tuzağı Analizi)

Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), vol.7, no.2, pp.279-290, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ON THE GLOBAL STABILITY OF A NEUTRAL DIFFERENTIAL EQUATION WITH VARIABLE TIME-LAGS

BULLETIN OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, vol.9, no.4, pp.31-41, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ortaöğretim Matematik Öğretiminde Geleneksel Öğretim ile Etkinlik Temelli Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarisi Üzerindeki Etkisi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.27, pp.466-485, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Some Qualitative Behaviors of Certain Nonlinear Chaotic Systems with Three Dimensional

ISPEC (5 Th International Conference On Engineering Natural Sciences), Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.51-52

On the Asymptotic Stability of Riemann–Liouville Fractional Neutral Type Neural Networks with Time Delay

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019), Van, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.19-22

AN APPROACH ON THE ASYMPTOTIC BEHAVIORS OF NON-LINEAR NEUTRAL SYSTEMS WITH TIME-VARYING LAGS

The Fourth International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2019), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.74

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE AKTİF İSTİHDAMIN ROLÜ VE ETKİNLİĞİ

UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.1587-1594

TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZLER VE İSTİHDAM ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME

UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.1609-1619 Sustainable Development

On the global exponential stability of nonlinear neutral differential equations with time-varying delays

International Conference on Pure and Applied Mathematics, ICPAM-Van- 2018, Van, Turkey, 11 - 13 September 2018, pp.90

On the exponential stability in nonlinear neutral differential equations

International Conference on Pure and Applied Mathematics, ICPAM-Van- 2018, Van, Turkey, 11 - 13 September 2018, pp.91

Yükseköğretimde Stajın Önemi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: VanYüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

Eurasian Conference on LanguageSocial Sciences (ECLSS 2018), Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.215-221

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri için Ekonomi Laboratuvarı

Eurasian Conference on LanguageSocial Sciences (ECLSS 2018), Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.203-208

BAZI OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK YÖNELİMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.245 Sustainable Development

TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZLİK SORUNU VE İSTİHDAM POLİTİKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

II.ULUSLARARASI AL FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.246 Sustainable Development

THE OPINION OF STUDENT IN THE MATHEMATICS COURSE IN SOCIAL SCIENCES(Sosyal Bilimlerde Okutulan Matematik Dersine Ait Öğrenci Görüşleri)

International Conference on Multidisiciplinary, Education, Science, Engineering and Technology (IMESET'17 BITLIS), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.120

A SPECIFIC ANALYSIS IN MIDDLE INCOME TRAP IN TURKEY

International Conference on Multidisiciplinary, Education, Science, Engineering and Technology (IMESET'17 BITLIS), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.212

Asymptotic Properties of Solutions to Systems of Neutral Type Differential Equations With Periodic Coefficients

Caucasian Mathematics Conference II (CMC II), Van, Turkey, 22 - 24 August 2017, pp.31

ON THE ASYMPTOTIC BEHAVIORS OF SOLUTIONS CERTAIN NON-LINEAR NEUTRAL EQUATIONS WITH MULTIPLE DEVIATING ARGUMENTS

International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015), Van, Turkey, 25 - 28 August 2015, pp.211

Books & Book Chapters

Eşanlı Denklem Modelleri

in: Ekonometride Güncel Konular, M.Kenan TERZİOĞLU, Editor, Bogazici University Press , Ankara, pp.261-272, 2018