Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Growth and reproduction properties of endemic Capoeta kosswigi and Barbus ercisianus in the Deliçay Stream (Van, Turkey)

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), vol.38, no.3, pp.293-302, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Application of CCME WQI to assess drinking water quality under Turkish national legislations: Lake Aygır

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.19, pp.836-842, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Assessment In Situ Measurements In Monitoring Water Quality Status Of Lake Aygır, Bitlis

Journal of Agriculture, vol.3, no.1, pp.19-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Ruşeym İlave Edilen Diyetlerin Viserosomatik İndeks Üzerine Etkileri

EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY, pp.364-368, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.27, no.3, pp.326-336, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.26, no.4, pp.517-528, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Multipurpose Water Uses for Aygır Lake, Bitlis, Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.239

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Bursa, Turkey, 10 - 12 October 2017, vol.000, no.0 Creative Commons License

Erciş (Van, TÜRKİYE) İlçesi İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kyrgyzstan, 29 - 31 May 2016

Van-Merkez (TÜRKİYE) İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi

TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kyrgyzstan, 29 - 31 May 2016 Sustainable Development

Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Viserosomatik İndeksi Üzerine

FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013