Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

DEVELOPMENT OF A WATER QUALITY INDEX FOR LAKE AYGIR IN BİTLİS, TURKEY

Marine Science and Technology Bulletin, vol.0, no.0, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Assessment In Situ Measurements In Monitoring Water Quality Status Of Lake Aygır, Bitlis

Journal of Agriculture, vol.3, no.1, pp.19-27, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.27, no.3, pp.326-336, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.26, no.4, pp.517-528, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF WATER RESOURCES IN TURKEY WITH WATER QUALITY INDICES

10. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Sivas, Turkey, 18 - 19 July 2022 Sustainable Development

VIRTUAL DISCOVERY OF THE UNDERWATER WORLD

7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , Kayseri, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.704-705 Creative Commons License Sustainable Development

PHYSICAL LIMNOLOGY AND WATER RESOURCES MANAGEMENT OF AYGIR LAKE (BITLIS)

7. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.701-703 Creative Commons License

Evaluation of Multipurpose Water Uses for Aygır Lake, Bitlis, Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.239

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Bursa, Turkey, 10 - 12 October 2017, vol.000, no.0 Creative Commons License

Van-Merkez (TÜRKİYE) İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi

TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kyrgyzstan, 29 - 31 May 2016 Sustainable Development

Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Viserosomatik İndeksi Üzerine

FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013

Books & Book Chapters

BIOPLASTIC RAW MATERIALS OBTAINED FROM AQUATIC ENVIRONMENTS

in: ADVANCES IN AQUACULTURE AND FISHERIES RESEARCH, Prof. Dr. Aysun KOP,Assist. Prof. Dr. Boran KARATAŞ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.87-100, 2022 Creative Commons License

SU KALİTESİNİN YERİNDE İZLENMESİ İÇİN KULLANILAN BAZI İLERİ TEKNİKLER

in: Su Ürünlerinde Modern Perspektifler, Dr. Öğr. Üyesi Boran KARATAŞ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.1-344, 2022 Creative Commons License