Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Ruşeym İlave Edilen Diyetlerin Viserosomatik İndeks Üzerine Etkileri

EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY, no.12, ss.364-368, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, no.3, ss.326-336, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van-Merkez İçme Sularının Su Kalite Kriterlerinin İncelenmesi

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, cilt.27, no.3, ss.326-336, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, cilt.26, ss.517-528, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, cilt.26, no.4, ss.517-528, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Erciş (Van) İlçesi İçme Sularının Su Kalitesi Özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.26, ss.517-528, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Multipurpose Water Uses for Aygır Lake, Bitlis, Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.239

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Bursa, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2017, cilt.000, no.0 Creative Commons License

Erciş (Van, TÜRKİYE) İlçesi İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kırgızistan, 29 - 31 Mayıs 2016

Van-Merkez (TÜRKİYE) İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi

TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Celalabat, Kırgızistan, 29 - 31 Mayıs 2016

Diyetlere Farklı Oranlarda İlave Edilen Ruşeymin (Buğday Embriyosunun) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Viserosomatik İndeksi Üzerine

FABA 2013 (Fisheries and Aquatic Sciences- Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013