Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sınai Mülkiyet Hakları

Üniversite ve Toplum, vol.7, no.1, pp.1-5, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Bilimsel araştırma ve yayın etiği

Milli Eğitim Dergisi, vol.35, no.173, pp.27-38, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebeveynlerin görüşlerine göre ev okulu uygulaması ve Türkiye’de uygulanabilirliği

V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.476-478

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students' Metaphorical Perceptions of English Learning

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1684-1685 Sustainable Development

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Öğrenim Gören Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Eğitime İlişkin Görüşleri

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.367-368

Üniversite Yönetimine Öğrenci Katılımı Bağlamında Öğrenci Konseyinin Etkililiği

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.83-85

Comparative Analysis of Syrian Refugee Students’ and Turkish Students’ Metaphorical Perceptions of English Learning

IV th İnternational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1684-1685 Sustainable Development

Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumları ile Ahlaki Olgunlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, vol.3, pp.1111-1116

The Effect of Pedagogical Formation Certificate Program on Prospective Teachers' Professional Self Efficacy Beliefs

26t th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.419-420

A quick look at the future of education from the sight of teachers of the future

International Conference for Academic Disciplines (IJAS-2016), Venedik, Italy, 19 - 22 January 2017, pp.1

Öğretmenlerin Etkili Okul Algıları

International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’16), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.390-391

A Quick Look At the Future of Education From the Sight of Teachers of the Future

International Conference for Academic Disciplines (IJAS-2016), Venedik, Italy, 28 June - 01 July 2016

A quick look at the future of education from the sight of teachers of the future

International Conference for Academic Disciplines (IJAS-2016), Venedik, Italy, 28 June - 01 August 2016, pp.1

From the Point of School Administrators Academic Success Problematic in Schools

ERPA International Congress on Education 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.105

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Students

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.2

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Teachers

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.4

The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of School Administrators

International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.104-106

The Adaptation of English Teachers Attitudes Scale of Communicative Approach to Turkish

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.2014-2015

Öğretmenlerin Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.609-610

Akran Zorbalığı Gösteren Öğrencilerin Benlik Algıları Üzerine Nitel Bir Çalışma

XVIII. Internatıonal AMSE-AMCE-WAER Congress, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016, pp.96

Okul Müdürlerinin Eleştirel Liderlik Yeterlikleri

XVIII. Internatıonal AMSE-AMCE-WAER Congress, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016, pp.244

Alternative School Practices Without Educational Equalization in Eastern Socities

14th International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.110

Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Esneklik Ve Empati Düzeylerinin İncelenmesi

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.397

Öğrenci görüşlerine göre öğretmenlerin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.1911-1919

A Study on Teacher Candidates’ Attitudes Towards Mobile Learning in Teaching and Learning Environment

The 4th International Conference on Educational Research and Innovation, Yogyakarta, Indonesia, 11 May - 12 August 2016, pp.21

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Sahtekârlık Davranışı Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.105

Öğrencilerin "öğretmen" kavramına ilişkin ileri sürdüğü metaforlar

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.304-305

.“Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Algıları"

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.212-214

Öğretmen Yetiştirme Politikaları Bağlamında, Öğretmen Yetiştirme Kaynağ Olarak Öğretmen Liselerinin Dönüşümü

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.195-196

University students' assessment preferences

Education and Transition - Contributions from Educational Research, Budapeşte, Hungary, 7 - 11 September 2015, pp.1-5

School administrators' opinions concerning Chaos Theory and reflections to administrative implementations

Education and Transition - Contributions from Educational Research, Budapeşte, Hungary, 7 - 11 September 2015, pp.11-13

Examining school principals' moral behaviours and teachers' organizational alienationlevels with CHAID analysis.

Education and Transition - Contributions from Educational Research, Budapeşte, Hungary, 7 - 11 September 2015, pp.5-7

An investigation of organizational depression of high school teachers

11th International Congress of Qualitative Inquiry, Chicago, United States Of America, 20 - 23 May 2015, pp.244

EPİSTEMOLOGİCAL BELİEFS OF PRESERVİCE TEACHERS: A MİXED METHOD STUDY

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Studies-YICER 2014, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.4

Okul müdürlerinin mentorluk rollerine ilişkin öğretmen algıları

Avrupa Eğitim Araştırmaları Kongresi (ECER), Porto, Portugal, 1 - 05 September 2014, pp.44

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.1

Seçmeli Ders Uygulamasının Sosyal ve Pedagojik Temelleri ve Yansımaları

KESİNTİLİ ON İKİ YILLIK ZORUNLUEĞİTİM MODELİNDE SEÇMELİ DERSLERSEMPOZYUMU, Van, Turkey, 24 - 25 June 2013, pp.51-61

Bir değişme(me) hikayesi: Eğitim denetmenlerine ilişkin metaforik algılar

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.17

A survey on the correlation between informal relationships in schools and organizational commitment

New Trends on Global Education Conference (GEC-2012), Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 26 September 2012, pp.1

Yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre resmi anaokullarında farklılıkların yönetimi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.1

Principals’ And Teachers' Perceptions of Organizational Justice In Schools

5thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012), Roma, Italy, 5 - 08 February 2012, pp.1

Investigating Candidate Teachers' Thinking Styles Within The Context Of Mental Self-Government Theory

5thWorld Conference on Educational Sciences (WCES-2012), Roma, Italy, 5 - 08 February 2012, pp.1

Paydaşların gözüyle Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı

IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Denizli, Turkey, 14 - 15 May 2009, pp.1

İlköğretim Okullarında Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi

International Conferance on Educational Sciences /ICES, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008, vol.1, pp.101-102

Eğitim bilimlerinin dünyadaki kurumsal gelişimi

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.1

Books & Book Chapters

Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Memduhoğlu, H.B., Yılmaz, K., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.45-62, 2016

Türk eğitim sisteminin genel yapısı

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Memduhoğlu, H.B., Yılmaz, K., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-22, 2016

Eğitimin bilimsel temelleri ve araştırma yöntemleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Memduhoğlu H. B., Yılmaz K., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.197-226, 2015

Özel grupları yönetme

in: İlkokul Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi, Aypay A., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, 2013

Avusturya eğitim sistemi

in: Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Balcı A., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.79-103, 2013

Yönetim düşüncesinin evrimi ve yönetişim

in: Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Memduhoğlu H. B., Yılmaz K., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-27, 2010

Sınıf içinde çatışma çözme

in: Sınıf Yönetimi: Yeni Gelişmeler Doğrultusunda, Cafoğlu Z., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.81-120, 2010

Farklılıkların yönetimi

in: Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Memduhoğlu H. B., Yılmaz K., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.199-228, 2010

Örgütsel güven

in: Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Memduhoğlu H. B., Yılmaz K., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.261-273, 2010

Türk eğitim sisteminin yönetimi ve denetimi: mevcut durum ve yeni perspektifler

in: Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Özdemir S., Bacanlı H., Editor, Türk Eğitim Derneği Yayını, Ankara, pp.126-185, 2010 Sustainable Development