Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A simplified fundamental period equation for RC buildings

Gradevinar, vol.73, no.5, pp.483-497, 2021 (SCI-Expanded)

Availability of seismic vulnerability index (K-g) in the assessment of building damage in Van, Eastern Turkey

EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION, vol.19, no.1, pp.189-204, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier

Evaluation of Different Types of Limestones used As Marble by Nondestructive Test Methods

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.229-240, 2018 (SCI-Expanded)

Effects of Structural Parameters on Seismic Behaviour of Historical Masonry Minaret

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, vol.62, no.1, pp.148-161, 2018 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier

Offset and linear spread geometry in the MASW method

JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING, vol.7, no.2, pp.211-222, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Deprem Kayıtlarından Elde Edilen Yatay/Düşey Spektral Oranların Ters Çözümüyle Kayma Dalga Hız Yapısının Belirlenmesi: Van Gölü Doğusu Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, vol.27, no.2, pp.233-247, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Deprem Kayıtlarından Elde Edilen Yatay/Düşey Spektral Oranların Ters Çözümüyle Kayma Dalga Hız Yapısının Belirlenmesi: Van Gölü Doğusu Örneği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, vol.27, no.2, pp.1-15, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Aktif Tektonizma Etkisi Altındaki Çaldıran (Van) Yerleşim Alanının Yüzey Dalgası Yöntemleriyle İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.1435-1447, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Van bindirme fayı tampon zonunun il afet risk azaltma planı (İRAP) çerçevesinde değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.1036-1046, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Yüksek Sıcaklığın Doğal Taşların Petrografik, Parlaklık ve Pürüzlülük Özelliklerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.35, no.4, pp.937-947, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Jeofizik Verilerinden Elde Edilen Sismik Zayıflık İndisinin Yapısal Hasar Değerlendirmesinde Kullanılabilirliği

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.1711-1723, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kayma Dalgası Hızı (Vs) Kullanılarak Erciş (Van) Yerleşim Alanının Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.55-68, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of Stirrup Corrosion on Concrete Confinement Strength

International Scholarly and Scientific Research and Innovation, vol.10, no.12, pp.1545-1548, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yüksekova (Hakkari) Bölgesinin Depremselliği ve Sismik Tehlike Analizleri

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.26, no.1, pp.39-51, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN RİSKLİ OLABİLECEK BİNALARIN BÖLGESEL DAĞILIMININ BELİRLENMESİ, VAN ÖRNEĞİ

4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2022, vol.1, no.1, pp.1-2 Sustainable Development

Statistical Analysis of Earthquake Occurrences in and around the Çaldıran Fault Zone (Turkey)

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS “An Istanbul Meeting for World Mathematicians”, İstanbul, Turkey, 21 - 24 June 2022, pp.553-560 Creative Commons License

NATURAL VIBRATION PERIOD EQUATION FROM MASS AND STIFNESS PARAMETERS

6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Kocaeli, Turkey, 13 - 15 October 2021, vol.1, pp.559-567 Creative Commons License

Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Doğal Titreşim Periyotları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURAL HAZARDS AND DISASTER MANAGEMENT, Van, Turkey, 25 - 26 October 2019, vol.2, no.2, pp.120-127 Creative Commons License

Van Fayı Civarındaki Kil Zeminlerin Mühendislik Özellikleri (Engineering Properties of Clay Soils near The Scarp of Van Thrust Fault)

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2019 (MühJeo 2019), Denizli, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, no.1, pp.65-71

Jet-Enjeksiyon Basıncının Enjeksiyon Kolonu Çevresindeki Zeminlerin Dayanım Özellikleri Üzerindeki Etkisi

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, vol.1, no.1, pp.451-452

Comparison of Standard Test Methods Used for Evaluation of Building Stones with Nondestructive Test Methods

International Advanced Researches and Engineering Congress (IAREC2017), Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, vol.1, no.1, pp.1

The Damage Assessment of Industrial Buildings Located on Clayey Soils Using in-situ Tests

ICSECM Miami 2016: 18th International Conference on Structural Engineering, Construction and Management, Miami, United States Of America, 5 - 06 December 2016, vol.1, no.1, pp.1179

Determination of Geotechnical Properties of Travertine Lithotypes in Van, Turkey

ICSECM Miami 2016: 18th International Conference on Structural Engineering, Construction and Management, Miami, United States Of America, 5 - 06 December 2016, vol.1, no.1, pp.1178

Effect of Stirrup Corrosion on Concrete Confinement Strength

ICSECM Miami 2016: 18th International Conference on Structural Engineering, Construction and Management, Miami, United States Of America, 5 - 06 December 2016, vol.1, no.1, pp.991-994

Determination of Edremit (Van, TURKEY) Travertine Lithotypes by Geological and Geophysical Studies

International Engineering Science and Education Conference (INESEC2016), Diyarbakır, Turkey, 1 - 03 December 2016, vol.1, no.1, pp.124-132

The Relationship Between SPT and Pressuremeter Values in Low and High Plasticity Clay Soils

5th Mediterranean Clay Meeting - MCM2016, İzmir, Turkey, 25 - 29 September 2016, pp.57

Effect Of Soil-Structure Interaction On Structural Damages In Rural Areas After October 23rd 2011 Van Earthquake

The World Multidisciplinary Earth Science Symposium, Praq, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.1, pp.1

The application of HVSR microtremor survey method in Yüksekova (Hakkari) region, Eastern Turkey

The World Multidisciplinary Earth Science Symposium, Praq, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.1, pp.165-166

Erciş (Van) Yerleşim Alanındaki Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

MühJeo2015, Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, vol.1, pp.1-12

Edremit (Van) ve Yakın Çevresinin Aktif Tektoniği Üzerine Yeni Bulgular

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, vol.1, pp.55-56

Determination Of Soil-Structure Interaction Of Yüksekova (Hakkari, Turkey) by Using Microtremor Method

The 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Turkey, 13 - 17 October 2014, vol.1, pp.171-172

Yüksekova (Hakkari) Yerleşim Alanının Deprem Risk Analizi ve Yer–Yapı Etkileşimi

17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG), Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2013, vol.1, pp.1-2

ON THE IMPROVEMENT OF LATERAL LOAD BEHAVIOUR OF VAN ULU MOSQUE MINARET

2013 INTERNATIONAL VAN EARTHQUAKE SYMPOSIUM, Van, Turkey, 23 - 27 October 2013, vol.1, no.85, pp.165

23 Ekim 2011 Van Depreminde Hasar Gören Köylerin Mikrotremor Yöntemiyle Yer-Yapı Etkileşimlerinin Belirlenmesi

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 23 - 25 September 2013, vol.1, pp.12-18

Yer tepkisinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin ivme kaydı üzerinde değerlendirilmesi

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 23 - 25 September 2013, vol.1, pp.42-49

Aktif kaynaklı yüzey dalgası (MASW) yönteminde farklı doğrusal dizilimlerin spektral çözünürlülüğü

1. Türkiye Deprem Mühendisliği Ve Sismoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 11 - 14 October 2011, vol.1, pp.25-33

Yenişehir/Bursa ilçesi yerleşim alanı deprem çekincesi

1. Türkiye Deprem Mühendisliği Ve Sismoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 11 - 14 October 2011, vol.1, pp.1-11

Jeofizik ve Jeoteknik Veriler Kullanılarak Yenişehir / BURSA İlçesi Yerleşim Alanı Mikrobölgeleme Çalışması

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Bursa 3. Kent Sempozyumu, Bursa, Turkey, 29 - 30 April 2011, vol.1, pp.222-228

MASW yönteminde farklı geometrili doğrusal dizilimlerin spektral çözünürlüğü

Türkiye 19. Uluslar arası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, vol.1, pp.1-5

Sonlu farklar yöntemiyle elastik dalga denkleminin iki-boyutlu modellenmesi

Türkiye 19. Uluslar arası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, vol.1, pp.1-7

Linear Spread Configuration in the MASW Method

Near Surface 2010, 16th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Zürich, Switzerland, 6 - 08 September 2010, vol.1, pp.15-25

Van yerleşkesindeki killerin plastisite özellikleri

Kil Sempozyumu 2005, Van, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.1, pp.42-44

Van yerleşkesinin deprem tehlikesi ve olası bir depremin sonuçları

Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 March 2005, vol.1, pp.16-24

Seismic Risk Analysis for the Settlements in the Basin of Lake Van, Turkey

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 14 - 20 April 2004, vol.1, pp.12-13

Mühendislik Jeofiziğinde İki-Boyutlu (2-B) Modelleme

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, vol.1, pp.22-23

Van ve Çevresinin Depremselliği

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, vol.1, pp.20-21

Van Gölü Havzasında Depremselliğin Periyodik Tekrarlanma Olasılıkları

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002, vol.1, pp.151-152

Books & Book Chapters

Yer Bilimleri ve Yapı Mühendisliği Açısından 2011 Van Depremleri

in: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 23 EKİM ve 9 KASIM 2011 VAN DEPREMLERİ RAPORU, Tunçtürk Y.,Özvan A.,Tapan M., Editor, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, pp.7-78, 2012

Expert Reports