Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lisans Öğrencilerinin Değer Yönelimleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.559-580, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modern Zamanlarda Klasik Bilgi: Bir İcazetnamenin Anlamı Üzerine Mülahazalar

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sa.8, ss.11-27, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Güven Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.2691-2712, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Sermaye Bağlamında Bölüm Memnuniyeti ve Sosyal Ağ Olarak Okul Ortamına Bakış İlişkisi: İlahiyat Fakülteleri Örneği

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sa.8, ss.11-26, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dini Yönelim ve Sosyal Faktörler İlişkisi

2. Uluslararası Erciyes Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.45

Mali Olmayan Sermaye Türleri

III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2020, ss.18

Üniversiteli Gençlerin Muhafazakâr ve Modernist Din Anlayışı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020, ss.31-32

Çok Kültürlü Avrupa Ülkelerinde Din Eğitimi

5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020, ss.29-30

Liseli Gençlerin Tanrı ve Din İnancı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

International OECD Studies Conference on Culture & Humanities, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Mart 2020, ss.1-2

Üniversite Öğrencilerinde Sivil Katılım -İlahiyat Fakülteleri Örneği-

III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2019, ss.17

Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal Güven Düzeyleri -İlahiyat Fakülteleri Örneği-

2. Uluslararası Erciyes Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.205