Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of oxidative DNA damage prevention activit of Almond (A.Trichamygdalus) fruit with copper and without copper

IOSR Journal of Biotechnology and Biochemistry, cilt.4, sa.2, ss.41-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Coliform And E. Coli Bacteria And Nitrite And Nitrate Levels İn Drinking Waters of Van And Some Provinces

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT), cilt.12, sa.4, ss.47-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Coliform And E. Coli Bacteria And Nitrite And Nitrate Levels İn Drinking Waters of Van And Some Provinces

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT), cilt.12, sa.4, ss.47-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, cilt.12, sa.4, ss.47-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Of Oxıdatıve Dna Damage Preventıon Actıvıty Of Almond (A. Trichamygdalus ) Fruıt Wıth Copper And Wıthout Copper

IOSR Journal of Biotechnology and Biochemistry (IOSR-JBB), cilt.4, sa.2, ss.41-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TUNCELI GARLIC (ALLIUM TUNCELIANUM) INVESTIGATION OF PREVENTIVE EFFECT OF LIPID PEROXIDATION IN RAT LIVER HOMOGENEOUS

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.151

INVESTIGATION OF THE PREVENTIVE EFFECT OF LIPID PEROXIDATION IN ANTIOXIDANT ACTIVITY AND RAT LIVER HOMOGENEUM OF ALMOND (Amygdalus trichamygdalus) FRUIT

1. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya / 9. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi', Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.148

NAZİK GÖLÜ DİP SEDİMANLARININ TANE BOYU DAĞILIMI

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.95

ERÇEK GÖLÜ’NÜN SU KOLONUNUN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.96-97

Analysis of Şabaniye Van Water Tank in Point of Drinking and Domestic Water Quality.

İnternational Enviromental Sciences Symposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.5

İnvestigation of Drinking Water Availability of Van City Center

İnternational Enviromental Sciences Symposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.5

Na2Cl2-BaCl2-H2O ÜÇLÜ SU TUZ SİSTEMİNİN ODA SICAKLIĞINDA İZOTERMİK YÖNTEMLE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN VE FAZ DENGELERİNİN ARAŞTIRILMASI

25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ FİZİKOKİMYA-POLİMER KİMYASI, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.168

3-HİDROKSİBENZALDEHİTİN BENTONİT ZERİNDEKİ ADSORPSİYON MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ FİZİKOKİMYA-POLİMER KİMYASI, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.169

AKTİVE EDİLMİŞ KAOLİN ÜZERİNDE 4-HİDROKSİBENZALDEHİTİN ADSORSİYON KİNETİĞİ

25. ULUSAL KİMYA KONGRESİ FİZİKOKİMYA-POLİMER KİMYASI, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.259

Diğer Yayınlar