Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BRICS ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMININ İNCELENMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.2, no.4, pp.101-117, 2021 (Other Refereed National Journals)

Çin’in ‘Tek Kuşak Tek Yol’ Projesi Ve Asya Altyapı Yatırım Bankası

Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, 2018 (Other Refereed National Journals)

İktisadî Açıdan Çin-Afrika İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Akademik Bakış, 2018 (Other Refereed National Journals)

Finansallaşma Sürecinde Amerika’da Yükselen Popülizm

Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

ÇİN-PAKİSTAN EKONOMİK KORİDORUNUN JEOSTRATEJİKÖNEMİ

ULUSLARARASI TOPLUMSAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ECONOMIC NATIONALISM AND INCREASING PROTECTIONISM POLITICAL ECONOMY OF PORTECTIONISM IN US AUTOMOTİVE INDUSTRY

Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, vol.1, no.2, 2016 (Other Refereed National Journals)

FİNANSALLAŞMA VE GELİR DAĞILIMI

Akademik Bakış, no.56, pp.513-530, 2016 (Other Refereed National Journals)

GÖLGE BANKACILIK SİSTEMİ KÜRESEL PİYASALAR İÇİN YENİ BİR TEHDİT Mİ

Akademik Bakış, no.54, pp.726-745, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Değer Temelli Liderliğin Gerekliliği

4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS SELJUK SUMMIT, Turkey, 24 July 2021

Değer Teorisi Bağlamında Piyasa Toplumunun Yükselişi

4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS SELJUK SUMMIT, Turkey, 24 July 2021

İktisat-Matematik İlişkisi ve İktisat Öğretiminde Matematiğin Kullanımına İlişkin Eleştiriler

II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU (USEAS), 26 - 28 April 2018

Türkiye’de İktisat Öğretiminde Özgünlük Problemi ve İktisatta ’Yazarak Öğretme’ Yönteminin Analizi

II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU (USEAS.), 26 - 28 April 2018

İKTİSADÎ STRATEJİ AÇISINDAN ÇİN’İN AFRİKA POLİTİKASI

II.ULUSLARARASI EL RUHASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, 9 - 11 February 2018

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ ANALİZİ

2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 9 - 11 February 2018

Küresel Rekabet Endeksinde Türkiye'nin Yeri ve Rekabet Gücünü Artırmada Politika Önerileri

7. International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.645-666

Küresel Ekonomide Durgunluk Sinyalleri

7. International Conference of Political Economy, 28 - 30 June 2016, pp.205-222

YAKLAŞAN EKONOMİK KRİZ VE KAPİTALİZM

CONGRECONOMICS 2. İktisadi Bilimler Zirvesi, Turkey, 12 - 13 May 2016