Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Turkey-UK Free Trade Agreement in Terms of Economic Diplomacy

Insight Turkey, vol.23, no.4, pp.193-212, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ İLE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.17, no.2, pp.117-150, 2021 (Other Refereed National Journals)

BRICS ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİVOLATİLİTE YAYILIMININ İNCELENMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.2, no.4, pp.101-117, 2021 (National Refreed University Journal)

Çin’in ‘Tek Kuşak Tek Yol’ Projesi Ve Asya Altyapı Yatırım Bankası

Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, 2018 (Other Refereed National Journals)

İktisadî Açıdan Çin-Afrika İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Akademik Bakış, 2018 (Other Refereed National Journals)

Finansallaşma Sürecinde Amerika’da Yükselen Popülizm

Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

ÇİN-PAKİSTAN EKONOMİK KORİDORUNUN JEOSTRATEJİKÖNEMİ

ULUSLARARASI TOPLUMSAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ECONOMIC NATIONALISM AND INCREASING PROTECTIONISM POLITICAL ECONOMY OF PORTECTIONISM IN US AUTOMOTİVE INDUSTRY

Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, vol.1, no.2, 2016 (Other Refereed National Journals)

FİNANSALLAŞMA VE GELİR DAĞILIMI

Akademik Bakış, no.56, pp.513-530, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

GÖLGE BANKACILIK SİSTEMİ KÜRESEL PİYASALAR İÇİN YENİ BİR TEHDİT Mİ

Akademik Bakış, no.54, pp.726-745, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ABD-ÇİN Ticaret Savaşında Çin'in Karar Verme ve Müzakere Yaklaşımı

Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 05 November 2021, pp.11-20

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ VE ÇİN'İN DENGELENME SORUNU

First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences, 20 - 21 November 2021, pp.1-2

Çin Halk Cumhuriyeti ile Güney Kore Arasındaki İlişkilerin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması Bağlamında Değerlendirilmesi

First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences , 20 - 21 November 2021, pp.10-11

İktisadî Devletçilik Örneği Olarak Asya Altyapı Yatırım Bankası

MEDITERRANEAN SUMMIT 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2021, pp.1-10

AUKUS PAKTI'NIN HİNT-PASİFİK BÖLGESİ'NE ETKİLERİ

MEDITERRANEAN SUMMIT 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2021, pp.11-21

USING OF DIGITAL MARKETING IN THE TOURISM SECTOR

5TH INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH IWACT 2021, Van, Turkey, 24 September 2021

TOURISM IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY

5TH INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH IWACT 2021, Van, Turkey, 24 September 2021

Değer Temelli Liderliğin Gerekliliği

4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS SELJUK SUMMIT, Konya, Turkey, 24 July 2021, pp.1-10

Değer Teorisi Bağlamında Piyasa Toplumunun Yükselişi

4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS SELJUK SUMMIT, Konya, Turkey, 24 July 2021

İktisat-Matematik İlişkisi ve İktisat Öğretiminde Matematiğin Kullanımına İlişkin Eleştiriler

II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU (USEAS), 26 - 28 April 2018

Türkiye’de İktisat Öğretiminde Özgünlük Problemi ve İktisatta ’Yazarak Öğretme’ Yönteminin Analizi

II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU (USEAS.), 26 - 28 April 2018

Post Otistik İktisat Açısından Türkiye’de Egemen İktisat Öğretimi: Sorunlar, Tespitler ve Çözüm Önerileri

II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU (USEAS.), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1-10

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ ANALİZİ

2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 9 - 11 February 2018

İKTİSADÎ STRATEJİ AÇISINDAN ÇİN’İN AFRİKA POLİTİKASI

II.ULUSLARARASI EL RUHASOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, 9 - 11 February 2018

Küresel Ekonomide Durgunluk Sinyalleri

7. International Conference of Political Economy, 28 - 30 June 2016, pp.205-222

Küresel Rekabet Endeksinde Türkiye'nin Yeri ve Rekabet Gücünü Artırmada Politika Önerileri

7. International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.645-666

YAKLAŞAN EKONOMİK KRİZ VE KAPİTALİZM

CONGRECONOMICS 2. İktisadi Bilimler Zirvesi, Turkey, 12 - 13 May 2016

Books & Book Chapters

COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ ENERJİ SAVAŞLARI

in: Covid-19 Pandemisine Disiplinlerarası Bakış, Nursen Vatansever Deviren,Filiz Daşkıran, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.457-480, 2021

Küresel Rekabet Endeksinde Türkiye'nin Yeri ve Rekabet Gücünü Artırmada Politika Önerileri

in: Institutions, Society, & Economic Development , M.Mustafa Erdoğdu,Adam Sofronijević,Sevda Akar, Editor, IJOPEC Publication, İstanbul, pp.101-115, 2016

Küresel Ekonomide Durgunluk Sinyalleri

in: POLITICAL ECONOMY OF GLOBALIZATION FINANCIALIZATION & CRISES, İSMAİL ŞİRİNER,JULIA DOBREVA,ÇİĞDEM BOZ, Editor, IJOPEC PUBLICATION, İstanbul, pp.77-91, 2016